Rzavaro – A Zavarodottság Megszüntetése

Mit fordít vissza: Mózes V. könyve 7:23

„De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.”

Információ a rituáléról

A fenti idézet szintén zavaró lehet, a „romlás” nemigen utal a zűrzavarra vagy összezavarodottságra. Azonban ha nem csak a Károli-féle fordítás szövegét nézzük, találkozhatunk az angol „discomfiture” kifejezéssel, amely magyar megfelelői a „zavar”, „zavarba ejtés”, „legyőzetés”. De az átok lényege, hogy a zsidók tevékenysége annyira összezavarja a Dzsentileket, hogy képtelenek bármit tenni ellenük, így a zsidók gyakorlatilag ellenállás nélkül elpusztíthatják őket.

A rituálé szövegének helyes kiejtése

http://www.4shared.com/mp3/oHUi1uPzce/R_Zavar__1_.html

A rituálé

Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:

MÁD * MÁS * Í * DÁ * HÁL-ÓD-AG * HÁM-ÚVW-AM * MÁM-Á-AVW * ÁKH-JÉN-ÁF-ALL * ÁKH-HEH-Ó-LE * HÓV-JA * MÁN-ÁT-NÚVW

Ezután végezd el a következőket:

[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]

Jelentsd ki meggyőződéssel a következőt, összesen 9-szer:

  • A zavarodottság már végérvényesen megszűnt.

  • Most már minden Dzsentil tudatában van a zsidó irányításnak, programoknak és hazugságoknak, és átlát rajtuk.

  • Sátán az IGAZSÁG.

[Vibráld: VW-Á-VW * VW-Á-VW * VW-Á-VW]

DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!

RITUÁLÉ VÉGE