Rfelelo – Az Ellenség Felelősségre Vonása

Mit fordít vissza: Mózes IV. 15:26

„És megbocsáttatik Izráel fiai egész gyülekezetének, és a közöttök tartózkodó jövevénynek; mert az egész nép tévedésben volt.”

Információ a rituáléról

Ennek a rituálénak abban nyilvánul meg a hatása, hogy megakadályozza a zsidókat bűneik másra kenésében, és megfizetteti velük – és bűnöző Dzsentil talpnyalóikkal – emberiségellenes bűntetteiket.

A rituálé szövegének helyes kiejtése

http://www.4shared.com/mp3/ILgv_Em8ba/R_Felelosseg__1_.html

A rituálé

Az mp3 fájlban hibásan mondanak egy szótagot! Az audiófájlban „REL-AL-AV”-ot mondanak, pedig „RÉG-ÁL-AV” a helyes (ellenőriztem a héber kiejtést, az eredeti angol leírásban is ez szerepel).

Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:

ASSZ * HÁG * ÁG * SÍB * MÁ’-ÁH * LOKH-AL * ÍK * MÁKH-ÓT-AB * RÁG-Á * RÉG-ÁL-AV * LÉJ-ÁR-SZI-JH * JÉJN-AB * LOKH-AL * KHÁL-SZÍN-AV

Ezután végezd el az alábbiakat:

[Vibráld: SATANAS]

Mondd el a következő kijelentést meggyőződéssel 9-szer:

  • A zsidó népet és az őket emberiségellenes bűneikben tudatosan és szándékosan segítő Dzsentileket mind felelősségre vonják!

  • A zsidó nép és Dzsentil talpnyalóik súlyos büntetést kapnak minden bűnükért!

[Vibráld: SATANAS]

[Vibráld: ÁUM]

DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!

RITUÁLÉ VÉGE