Ratokiz – Átok Izraelre

Mit fordít vissza: Mózes I. Könyve 12:2-3

„És nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszesz. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.”

Információ a rituáléról

A fenti idézet és a lenti megerősítés egyértelműen leírja, hogy ezzel a rituáléval mit érünk el.

A rituálé szövegének helyes kiejtése

http://www.4shared.com/mp3/Yp_Eu5EHce/R_Atok_Izraelre__1_.html

A rituálé

Vibráld a következő bekezdést egymás után összesen 9-szer:

ÁKH-ÁR-AB * JÉJ-EV * ÁKH-EM-AS * ÁL-DÁG-Á-ÁV * ÁKH-KHÉRR-ÁV-Á-ÁV * LÓD-ÁG * OJG-AL * ÁKHSZ-É’-ÉV * ÁM-ÁD-Á-Á * TOKH-AP-SÍM-LOK * ÁKH-AV * ÚKH-AR-VÍN-ÉV * RÓ-A * ÁKH-EL-ÁK-MÚ * ÁKH-ÉKH-RÁV-AM * ÁKH-RÁV-Á-ÁV

Ezután jelentsd ki a következőt meggyőződéssel, összesen 9-szer:

[Vibráld: ÁUM]

  • Átok száll azokra, kik áldják Izraelt!
  • Áldás száll azokra, kik átkozzák Izraelt!

[Vibráld: ÁUM]

DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!!!

RITUÁLÉ VÉGE