Ratok72 – Átok Jehova 72 Nevére

Mit fordít vissza: Mózes II. 14:19-21

„Elindula azért az Istennek Angyala, aki jár vala az Izráel tábora előtt, és méne mögéjök; a felhőoszlop is elindula előlök s mögéjök álla. És oda méne az Égyiptombeliek tábora és az Izráel tábora közé; így lőn a felhő és a setétség: az éjszakát pedig megvilágosítja vala. És egész éjszaka nem közelítettek egymáshoz. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.”

Információ a rituáléról

Ez a rituálé A legfontosabb és legerősebb Tóra-visszafordító szertartás amit csinálni fogunk. Mivel ez egy hosszú szövegű rituálé, a 72 név mellé odaírtam azok sorszámát, így talán könnyebben átlátható. Ezen felül 4 részre osztottam: első, második, harmadik és negyedik sorra. Lilith elmagyarázta nekem, hogy a korábbi rituáléink úgy működtek, mint a hagymahámozás – fokozatosan lehántottuk az ellenségről a hatalmukat. *A rituálé mellé végezd el a 36. oldalon található kiegészítő rituálét is!

Ehhez a rituáléhoz az alább olvasható, külön kiejtési útmutató tartozik:

 • Á – hosszú Á
 • Ah – a kis „h” betű egy nagyon finom, gyengéd kilégzéssel megszólaltatott „h” hangot jelöl
 • egy magánhangzó után
 • ‘Á – a torokban megállított, rövid „Á” hang, nem a hosszú magyar „Á”
 • É – É
 • Éh – gyakran fogod látni, valahol az „É” és a röviden kiejtett „E” hang között
 • Í – Í
 • E – E
 • KH – torokhang, a torok hátulján ejtjük (magyarban nincs megfelelője, korábbi rituálékból
 • már ismerni kell)
 • O vagy Ó – O, Ó
 • OJ – OJ
 • ‘O – a torokban megállított, rövid „O” hang
 • Oj – a kis „j” betű egy nagyon rövid „j” hangot jelöl egy magánhangzó után
 • R – pörgetni kell őket (sima magyar R, nem a lágy angol)
 • TH – az angolból ismert lágy TH hang, mint a THIN vagy THICK szavakban
 • TH – az aláhúzott TH az angolból ismert kemény TH hang, mint a THE vagy THERE
 • szavakban
 • C – C
 • Ú – Ú
 • VW – a V és W hangok vegyítéséből származó hang, a bibliai héber nyelvre jellemző a használata. A W hang magyarban leginkább az U-hoz hasonlítható, de nem pont olyan,

  angolból ismerős lehet pl. a WHY szóban. Ha nem tudod kiejteni a két hang ötvözetét, ejtsd a „W” hangot, úgy is működni fog.

A rituálé szövegének helyes kiejtése http://www.4shared.com/mp3/nN_Qx5bIce/R_Atok_Jehovara_72__1_.html

A rituálé

Vibráld a következő négy bekezdést egymás után összesen 3-szor:

ELSŐ SOR

72: ÉM * ÁVW * ÉM

71: Oj * Oj * Éh

70: ÉM * ÉV * Oj

69: Éh * ‘O * ÉR

68: ÁVW * ÉV * ÉKH

67: ‘Á * Oj * ‘O

66: ÓK * ÚN * ÉM

65: ÉBV * ÉM * ÁD

64: Oj * ÉKH * ÉM

63: ÁVW * ÚN * ‘Á

62: Éh * Éh * Oj

61: ÉV * ÉM * ÁVW

60: ÉR * ÓC * ÉM

59: ÉKH * ÉR * Éh

58: ÁL * Oj * Oj

57: ÉM * ÉM * ÚN

56: Oj * ÁVW * ÉF

55: Éh * ÉB * ÉM

MÁSODIK SOR

54: ÁTH * Oj * ÚN

53: ‘Á * ÚN * ÚN

52: ÉM * ÉM * ‘Á

51: ÍS * ÉKH * Éh

50: Oj * ÚN * ÁTH

49: ÁVW * Éh * ÁVW

48: Éh * Oj * ÉM

47: ÁL * ÍS * ‘Á

46: Oj * ÉR * ‘Á

45: ÁL * ‘Á * ÁSSZ

44: Éh * ÓL * Oj

43: ÁL * ÁVW *ÁVW

42: ÁKH * Oj * ÉM

41: Éh *Éh *Éh

40: ÁZ * Oj * Oj

39: ‘Á * Éh * ÉR

38: ÉM * ‘Á * ÉKH

37: Oj * ÚN * ‘Á

HARMADIK SOR

36: ÁTH * ÚN * ÉM

35: ÓK * ÁVW * ÓK

34: ÉKH * Éh * ÓL

33: ÁV * ÉKH * Oj

32: ÉR * ÍS * ÁVW

31: ÉV * ÁKH * ÓL

30: ÉM * ÁVW * Á

29: Oj * Oj * ÉR

28: Éh * ‘Á * ÍS

27: ÁT * ÉR * Oj

26: ‘Á * ‘Á * Éh

25: Éh * ÓTH * ÚN

24: ÁV * Éh * ÉKH

23: Éh * ÓL * ÉM

22: Oj * Oj * Oj

21: ÁKH * ÁL * ÚN

20: ÁL * Éh * ÉP

19: ÁVW * ÁVW * ÓL

NEGYEDIK SOR

18: ÁJ * ÓL * ÁK

17: ÁVW * ‘O * ÁL

16: ÉM * ÓK * Éh

15: Oj * ÉR * Éh

14: Éh * ÉVW * ÉM

13: ÁL * ÓZ * Ó

12: ‘Á * Éh * Éh

11: ÁVW * ‘O * ÁL

10: ÁTH * ÓL * ‘Á

9: Oj * OJZ * Éh

8: ÁTH * Éh * ÓK

7: ‘Á * ÁKH * ‘Á

6: Éh * ÓL * ÓL

5: ÍS * Éh * ÉM

4: ÉM * ÓL * ‘Á

3: ÉT * Oj * ÁSSZ

2: Oj * ÓL * Oj

1: ÁVW * Éh * ÁVW

Ezután végezd el az alábbiakat:

[Vibráld: SATANAS]

Mondd el 6-szor a következőket, meggyőződéssel:

 • A zsidók már teljesen lelepleződtek a világ előtt.
 • A zsidók már elvesztették minden védelmüket.
 • Sátán Kapui már örökre szélesre tárultak.
 • A zsidók már elvesztették minden befolyásukat és hatalmukat a Dzsentilek felett.
 • A zsidók már elvesztették minden hatalmukat, irányításukat és befolyásukat a világ felett.
 • A Dzsentilek erőteljesen és hatásosan reagálnak a zsidók ellen.

[Vibráld: SATANAS]

[Vibráld: ÁUM]

DICSŐSÉG SÁTÁNNAK MINDÖRÖKKÉ!

RITUÁLÉ VÉGE