A S’má Imádságáról Bővebben

A Sm’á, vagy Séma imádsága a legfontosabb ima a Judaizmusban, napi szinten recitálják.
Az ima célja, hogy ,,lehozzák,, istenüket Földre, létrejöjjön a nyílt és totális zsidó világrend és beteljesüljön a Tóra igéje.

Az imatekercset mezuzájukban tárolják, és az ajtófélfájukon helyezik el.
A mezuza ,,istenük,, erejét szimbolizálja, amellyel elpusztítja a Dzsentilek világát és romjain felépíti az új világrendet. mindemellett védelmi funkcióval rendelkezik. a zsidók óva intik egymást: komoly veszélyforrást jelent, ha nincs megfelelő mezuzájuk.

Ahogy arról már szó volt, ima közben a fekete kockájukban (tefillin) tartják az imatekercset, amit a fejükön helyeznek el, hogy hozzákapcsolódjanak ,,istenükhöz,, és lehívják az energiáját, hogy beteljesítse rendeltetését.

A Séma TVR-je drasztikusan meggyengíti a zsidókat. Közösségünk összes tagja, aki beszámolt tapasztalatairól állítja, hogy ez a TVR az eddigi legerősebb.
Ideális esetben ezt naponta el kéne végeznünk, mivel az ellenség is naponta elmondja az imádságot. Ha így cselekszünk megakadályozhatjuk, hogy hozzákapcsolódjanak az energiaforrásukhoz és napról-napra megfosztjuk őket minden védelemtől.
Ez azt jelenti, hogy a többi TVR  még jobban felmorzsolja őket spirituálisan.
Mindemellett a személyes mágikus munkáink is sikeresebbek lesznek, mivel az ellenség befolyása és akadályozó ereje jelentősen csökken.

A Séma az adóvevő, amelyen keresztül lehívják és materializálják ,,istenük,, energiáját.
Gondolj az ,,Elpusztíthatatlanok,, c. filmre: mikor a főszereplő elpusztítja az adóvevőt, az egész világ számára láthatóvá váltak az ellenséges idegenek.
Ehhez hasonlítható a S’má visszafordító rituáléja


Forrás

Kategória: Uncategorized

Keresztény Karácsony: Így Köti meg a Zsidó a Dzsentil Lelket

Az ellenség részletesen beszámol saját irataiban arról, hogy ,,Istenük,, hogyan fékezte meg a Világ Vizeit: Belevéste nevét a sarokkőbe, ami meggátolta a Vizek szabad kiáramlását. Ez az esemény kulcsfontosságú volt Salamon Templomának megépítésében. A Vizek az áramló Életerőt jelképezik, míg a Világ a testnek felel meg.

Salamon Temploma nem más, mint a zsidó messiás világbirodalma, melyet A Dzsentil spirituális erő megbéklyózásával tudnak csak felépíteni, ezt illusztrálja a történet.
A , amit megkötött ,,Isten,, a Szoláris Csakra, ahol a Lélek összes Nadija csatlakozik egymáshoz: 36.000 a Női és 36.000 a Férfi oldalon. Ebbe a kőbe lett belevésve a YHWH, ami a zsidók ,,Istenének,, valódi nevét takarja, a 72 nevet.
Keleten a Köldökcsakrát a Lélek kulcsának tartják, a Taoista hagyomány szerint a halhatatlanság eléréséhez kulcsfontosságú.
A Hinduizmusban az egész Lélek a Szoláris Csakrából nyeri létfontosságú erejét.

A zsidó ,,Isten,, 72 nevét a Kabbalában a Lélek szerkezetéhez igazítva helyezik el oly módon, hogy minden egyes név megkösse a Dzsentil Lélek egy-egy részét.
Ezért fontos, hogy Karácsony (avagy ,,Christmas,,) közeledtével megduplázzuk a 72 neves (16.) és a 42 betűs (15.) TVR-t: előbbi teljesen lebontja az ellenség energiáját míg a 42 betűs név megakadályozza, hogy a mágikus munkájuk megvalósuljon a fizikai síkon.

A keresztény karácsony időszaka alatt az ellenség rengeteg energiához jut hozzá a retardált keresztény szolgáiknak köszönhetően.
Yule ünnepe a Szoláris Csakrához kötődik, így nem véletlen, hogy az ellenség pont ezt az ünnepet torzította el a legjobban, A Goyim lehető legmélyrehatóbb megkötése érdekében.


Forrás

Kategória: Uncategorized

Zsidó Bűnbakképzés

A Kabbala alapján a zsidók abban hisznek, hogy a jom kippur bűnbak szertartásával átruházhatják bűntetteiket másokra, így a következményeket is ők szenvedik el. Ennek köszönhetően a zsidókról elterelődik a figyelem, megússzák a felelősségre vonást és tovább folytathatják bűnözői tevékenységüket.

A zsidók mindenhol gyakorlatba ültetik ezt, kezdve a zsidó bankárokkal, akik kizsigerelték a Dzsentil nemzeteket a bankszféra és ipar fölött megszerzett monopolhelyzetüket kihasználva – majd létrehozták a kommunizmust és a sarki boltost tették felelőssé az emberek nyomorúságáért, bűntetteiket másokra vetítették.

Ma Amerikában ugyanezt teszik az afrikai rabszolga-kereskedelem kapcsán: A saját intézményesített rasszizmusukat ruházzák át a fehérekre és bűnbaknak kiáltanak ki minket mindazokért a rémtettekért, melyeket ők követtek el.
Mindemellett össze-vissza hazudoznak dúsgazdag globalista fajtársaikról, akiket fehéreknek állítanak be [1]… fehérek,  akik akarják irtani a fehéreket… Ez nyilvánvaló hazugság, a teljes felső egy százalék zsidókból áll.

A zsidók két világháborút is kirobbantottak, hogy létrehozzák messianisztikus világkormányukat, majd Hitlerre kenték a II. VH. kirobbantását és haláltáborok működtetésével vádolták meg őt. Ezzel szemben a valódi haláltáborokat, a gulágokat zsidók működtették és Dzsentilek millióit irtották ki. Ez ellen harcolt Hitler, ezt próbálta megakadályozni és leállítani.
Mindezek mellett Hitlerről azt állítják, hogy le akarta igázni az egész világot – a valóság az, hogy a zsidók azok, akik  világuralomra törtek a globális egyenkormány megteremtésének politikai eszközével, a kommunizmussal.

Ugyanezt tették a zsidók Sátánnal is: mindent, amit elkövetnek Sátánra vetítik ki, hogy ne rajtuk kérjék számon a felelősséget. Valójában a zsidóság az, aki bűnök végeláthatatlan sorát követi el a világgal és emberiséggel szemben.
Annyira jellemző, ahogy a keresztények panaszkodnak a Új Világrendről és a globális kormányról (amiről a bibliájukban olvashatnak) és mindezért Sátánt kiáltják ki bűnösnek, miközben a zsidók – akiket a keresztények vallásos hódolattal imádnak – építik ki ezt a kormányt és a Biblia is a zsidók győzelmével végződik, – az Új Cionból irányított világrenddel, melyet ők uralnak – mindezt a keresztények szent dologként üdvözlik. Ezek az emberek ilyen szinten  a hatása alatt állnak a zsidó bűbájnak…
A legidiótábbak szerint Hollywoodot Sátánisták irányítják – mindeközben a Sátánról szóló filmek gyakorlatilag  mind keresztény világnézetre épülnek, a zsidók pedig a saját nemzeti újságukban, a Times of Israelben hőzöngnek arról, hogy Hollywood az övék. [2]

Keresztények utálják egymást és mindenki mást is ezen a bolygón, de mind összegyűlnek azért, hogy a zsidókat együtt imádják és leborulhassanak Izrael Istenének oltára előtt.
Sátán gonosz a keresztények számára, mert Ő nem akarja, hogy a zsidók uralják a világot egy brutális diktatúrában, mely minden életet elpusztít ezen a Földön.

Ezért nyüszítenek antiszemitizmusról a zsidók – akik mindenki mást utálnak és emberalatti lénynek tartanak minket – ezzel a zsidó rasszizmust és vad gyűlöletüket ártatlan Dzsentilekre vetítik ki, amiért kritizálni merészelik őket.
A zsidók azt hiszik ők mindenkit gyűlölhetnek, őket viszont senki sem gyűlölheti.

Forrás


[1] Ez a hazai kormánymédiából is ismerős lehet számunkra: (((Soros Györgyre))) – aki köztudottan zsidó – rendszeresen úgy utalnak, mint ,,magyar származású üzletember,,.
[2] Lásd itt és itt

Kategória: Uncategorized

Miért vallanak kudarcot bizonyos emberek a Sátánizmusban?

Vannak emberek, akik a saját önámító elméjük miatt buknak el ezen az úton.
Olyannyira ragaszkodnak a magukról kialakított elképzeléshez – mely téveszmékből és érzelmi bevésődésből áll  – hogy hamis önképük túlságosan megrendül, mikor a valósággal szembesülnek. Elutasítják az igazságot, hogy a saját önámító gondolataikat kivetíthessék az útra és az emberekre, akik rajta járnak.
Fenyegetve érzik magukat, ezért támadásba lendülnek.

Ez az embertípus ha kutat valami után, akkor előítéletei visszaigazolását keresi, mely nem vonja kétségbe a képzelgéseit. A Sátánizmust is így közelítik meg, nem is jutnak sehova.
Ezek komolytalan emberek, akik a gyenge lábakon álló önképük számára fogyasztható terméket akarnak álmetafizikai formában.
Idővel úgy váltogatják az ,,útjukat,,, mint más a zokniát. Önzőek, gyengék, gyávák és fegyelmezetlenek ahhoz, hogy bármi mellett elkötelezzék magukat.
Ne hagyd, hogy gyengeségük és a panaszkodásuk kihasson rád! A nyomorúság szereti a társaságot.

A másik ok, ami miatt egyesek elbuknak, az a fegyelem hiánya, ami az Erő Meditációk napi szintű gyakorlásához kell.

Forrás

Kategória: Uncategorized

A Zsidók Beismerik: Lilith egy Hindu Istennő

A zsidó világban kizárólag a zsidók számítanak embernek. A rabbik azonban gyakran megemlítik a dzsentilek démoni mivoltát és származását.

A zsidók írásaiból:

,,A Lilin célja, hogy ellopja az ember magját és létrehozzon egy félig emberi, félig démoni lényt. E démoni leszármazottak életük végéig kísértik atyjukat. A küzdelem, melyet leír ez és az ehhez hasonló történetek úgy is felfogható, mint ami emberek és démonok között történik félig emberi, félig démoni utódokkal, vagy mint zsidók és dzsentilek közötti harc, ahol a zsidó férfiakat elcsábítják a dzsentil nők és utódaik félig zsidók, félig DZSENTILEK.,,

Lilith a zsidó Éliásnak:

,,Ezek a neveim, Lilith…Kali…,,

A zsidók kijelentik saját írásaikban, hogy Lilith egyik titkos neve Kali, a Lelket megtisztító és újrateremtő Hindu Istennő, Siva felesége. Ez el is árulja, hogy kicsoda Lilith férje Samael valójában: Siva.

Kali a szanszkrit ábécé 50 betűjét reprezentálja, melyek a Lelket átalakító fény betűi.
Számos héber szitokszó és Dzsentilek ellen irányuló átok tulajdonképpen megfordított szanszkrit szó, vagy név.
A szanszkrit spirituálisan romboló jellegű a zsidó számára. Az csak természetes, hogy az az Istennő, aki e fölött az erő fölött uralkodik maga a tiszta pusztítás a számukra.

A zsidók kijelentik, hogy a dzsentilek Istenei mind Démonok. Ezen felül a zsidók olyan névvel illetik Őket, mely szó szerint az ógörög és indo-európai Istenek neve. Dionüszoszt, a Főistent Demoninak hívták. Héberül a démon Shadin, ez a babilóniai Siddhurból származik, ami azonos a Siddha vagy Siddhie szavakkal, az Istenek ősi nevével.
Maga a Yezidi is innen ered: Ya Siddha. A Yezidik Istenüket Shaitannak hívják, (a Sátán arab változata) kinek titkos neve Siva.

Forrás

Kategória: Uncategorized

Rejtett Szimbolizmus a Weeknd ,,I Feel it Coming,, c. Videójában.

Időről időre kifejezésre jutnak bizonyos dolgok filmeken és videókon keresztül, az Igazságnak sok barátja van.

Van egy két részes videósorozat, amit a Daft Punkkal és Weeknddel készítettek. A Starboy az első rész, ha figyelsz. A Starboyban eladja magát a zsidó médiabirodalomnak és celebként szolgálja őket.  Ennek jeleként  hordja nyakában jahve kabbala kockáját a kereszt formájában. Ő a kereszténység zsidó varázsa alatt áll. A második epizód az ,,I Feel it Coming,, ahol Michael Jacksonnak, a pop királyának  állít emléket, rá utal a ruházat, a tánc és koreográfia is.

Daft Punk ugyanazt a neon keresztet találja meg a jég alatt, ami az első klippben volt látható. Az ellenség befolyása a lelkében maradt. A kereszt a kabbala kocka jelképe, melyet ha kibontunk egy keresztet kapunk, Szaturnusz keresztjét, az ellenséges programok befolyását.

Weeknd ezt a saját jelképeként is használja,  ám hírneve és fontossága ellenére az ellenség varázsa távol tartotta valamitől.

Vedd figyelembe, hogy az ,,I Feel It Coming,, tele van Vénuszt ábrázoló jelenetekkel, bolygó és spirituális szimbolizmus formájában is. Vénusz ragyogó fehér fényként jelenik meg. Szanszkrit neve a Shukra  ezt a jelentést hordozza.

Amíg süt a Nap, a szereplők élnek és vidámak, Weeknd karriere csúcsán van. Azonban miután bekövetkezik a napfogyatkozás – ami Szaturnuszt jelképezi, ahogy a később felbukkanó kősziklák is, amiben emberi koponyák tűnnek fel – porrá lesznek. A Föld Szaturnusz eleme. Közel álltak hozzá, de nem sikerült egymást megcsókolniuk, mielőtt ez bekövetkezett volna.

Élete utolsó leheletével Weeknd a Kígyó után nyúl, hogy megmentse magát, mielőtt elporladna. Későn jött rá, hogy Örök Életet akar, de elvesztett mindent.
A csók minden tradícióban a test és lélek egyesülésének ezoterikus jelképe, a Magnum Opusé. Ez Sátán Kígyóereje által valósul meg, akit Shukrának, Vénusznak is hívnak Keleten. Lucifer latin nyelven szintén Vénuszt jelent.

Vénusz nem más, mint Sátán-Lucifer:
https://www.ancient-forums.com/viewtopic.php?f=5&t=182

A nő reprezentálja Shaktit, a lelket, Vénuszt kígyóként jelenítik meg. A lelket megannyi tradícióban nőként ábrázolják, a testet pedig férfiként.
Weeknd a pop világ királya és megvan minden pénze, hírneve és sikere, amit csak fel tud kínálni az ellenség anyagi világa az anti-spirituális materializmusuk égisze alatt. Ennek ellenére a végén rádöbben, hogy a Kígyó az Igazság és Lucifer felé nyújtja a karját. Végül porrá válik, pusztulásra kárhoztatja jahve keresztje, amit a nyakában hord, már túl késő volt.

Image

A celebeket ,,sztároknak,, csillagoknak hívják, ami egy ősi kifejezés a lélek felemelkedésére.
Ez a videó ellen-jelez a zsidó materializmusban való hamis felemelkedéssel szemben és a valódi felemelkedés irányába mutat, ami Sátán-Luciferen, Sátán Kígyóján keresztül valósul meg.

Valaki az igazságot mondta ki ebben a videóban: Sátán-Lucifer Kígyója az Igazság és az ár, amit az emberiségnek fizetnie kell az ellenség megtévesztéséért. Weeknd nem egy ember sorsát ábrázolja, hanem sokakét, ahogy az kiderül a sziklákban ragadt többi emberről.
Ez a videó egy ellenjelzés volt az ellenség céljával szemben.

Mindemelett a dal és a videó emléket állít Michael Jacksonnak…. Aki figyelmeztetett mindenkit a zsidókról. Egyesek szerint az életével fizetett ezért.

A videók:
The Weeknd – Starboy (official) ft. Daft Punk

The Weeknd – I Feel It Coming ft. Daft Punk

Forrás

Kategória: Uncategorized

Maxine Dietrich: A Fórumról…

A Fórumot eltávolították. A Merkúr jelenleg retográd, egészen szeptember 4.-ig. Ezt követően lesz új Fórum.

Az új tagoknak szeretném jelezni, hogy ez már előfordult a múltban. Az ellenség uralja a kommunikációs csatornákat. Az Isteneink viszont elbánnak ezekkel a seggfejekkel, egy részük holtan végzi.

Az ellenség retteg a legújabb TVR-ünktől.

,,Winston Rabbi hangsúlyozta, hogy a napfogyatkozás ébresztő felhívása más üzenetet hordoz az amerikai zsidók számára.,,

,,Amint vége ennek a kornak és isten úgy dönt, hogy a zsidóság célja Amerikában befejeződött, még az igaz zsidók sem fognak védelme alatt állni.,, – figyelmeztetett Winston Rabbi. Elmagyarázta, hogy a száműzött zsidók történelmében ez egy állandóan ismétlődő esemény.,,

,,Mikor egy kor lezárult Portugáliában és Spanyolországban ezek a nemzetek szenvedtek, ám végül sikeresen talpra álltak.,, ,,Azonban,, – tette hozzá Winston Rabbi – ,,a spanyolországi és portugál zsidóknak ez a vég volt. Ugyanez történt Németországban és bármelyik államban, amely valaha is zsidókat fogadott be.,,

,,Ez a napfogyatkozás az utolsó figyelmeztetés volt az amerikai zsidóknak, hogy költözzenek Izraelbe.,, – Jegyezte meg Winston Rabbi

https://www.breakingisraelnews.com/93319/eclipse-40-days-repentance-begin-signals-end-era-america-warns-rabbi/#mPYFXP5YoqOWltZt.97

Egy másik cikk, amit elküldtek nekem korábban arról írt, hogy a keresztények meg fogják kapni, amit érdemelnek. (Több értelemben is.)  Az embereknek elegük van belőlük.

Mindemellett maga a természeti jelenség valóban csökkentette a hőmérsékletet. Ez akár komoly viharokhoz is vezethet az elkövetkezendő napokban. Ez egy normális természeti reakció, de figyelembe kell venni. A tudatlan keresztények össze fogják magukat hugyozni félelmükben, a zsidók természetesen azt állítják, hogy ez is az idegen szürkéik munkája, akiket ,,istennek,, hívnak.

Azt tanácsolom, hogy készülj fel: legyen vésztartalékod, elemlámpáid, generátoraid stb. ARRA AZ ESETRE, ha valóban zord időjárással kell szembe nézned, legyél felkészült – és mint mindig – legyen Védelmező Aurád. (A dőlt betűs megjegyzés az Egyesült Államok lakóira vonatkozik – a ford. megj.)

Ismételten lesz fórumunk, és ezúttal tagjaink tanácsait is kikérjük.

Forrás

Kategória: Uncategorized