Beelzebub

BEELZEBUB, másnéven BAALZEBUB, ENLIL, BEL, “PIR BUB”* BAAL ZEBUL and BEELZEBUTH

A Goetiában “BAEL”-ként ismert.

 • 0-4 fok Kos

 • Március 21-25. *(21-30.)

 • Botok Kettes

 • Gyertyaszín: Fekete

 • Páfrány

 • Nap

 • Vas, *arany

 • Tűz

 • Király

 • Szám: 50

 • Nappali Démon, 66 légió ura.

Akik közel állnak Beelzebubhoz, tudják, hogy ő Enlil. Ezt ő maga mondta. Enlil volt az eredeti “Bel”, ami később “Baál”-lá változott. A “Baál” jelentése “Úr”, “Mester”, “Baál Herceg”. Beelzebub/Enlil egy jól ismert és nagyon népszerű Isten volt, akiről több várost neveztek el a Közel-Keleten (a városok a Baal- előtagot kapták).

A legtöbb ember aki tanulmányozta az okkultot, tudja, hogy nagyon közel áll Sátánhoz, és kettejük, Enlil és Enki története a Földön “az idők kezdetéig” nyúlik vissza. Enlil Sátán Atyánk féltestvére. Bátyjával, Éa/Sátánnal és Astarothtal együtt ő is a grimoárokban kötött ki, mint a Pokol egyik Trónörököse, és őt is “gonosznak” bélyegezték.

Baál Zebub, Ekron gyógyító istenének neve később már csak egy szóból állt – Beelzebub – ami a Biblia Új Testamentumában a gonoszt és a bálványimádást képviselte.”

Kivonat Coleman South “Szíria” című könyvéből, 1995

Beelzebubot legjobban a filiszteusok Isteneként ismerik, ő volt Ekron városának ura. Sátán után ő a második a parancsnokságban. Az ősi filiszteusok “Baalzebub” néven imádták őt. A Beelzebub jelentése: “Minden repülő dolog Ura”. Akárhol is imádták, ott ő volt az időjárás és a meteorológia Istene. Ezenkívül ő irányította a légiutakat mikor a Nefilimek a Földre jöttek. A héberek eltorzították a nevét, hogy a jelentése “A legyek ura” legyen.

Beelzebub felügyeli az elkötelezett Sátánisták közötti belharcokat. Sátán egységet akar, és Beelzebub ezt érvényre is juttatja. Nagyon szigorú tud lenni, mivel Sátán nem tűri ha elkötelezett Sátánisták egymást átkozzák.

Beelzebub minden távolkeleti dolog patrónusa, így a harcművészeteké, és az ázsiai kultúráé. Ő egy Herceg, a Szeráfok rendjéből. Reszelős hangja van.

Persephone Főpapnő élményei Beelzebubbal:

Beelzebuth nagyon magas, körülbelül 8 láb (240 cm). Erős testalkatú, és neki van a leglenyűgözőbb energiája, és a leglenyűgözőbb szeme amit valaha láttam. A szemszíne az adott pillanatbeli energiájának megfelelően változik. Mindig nagyon udvarias velem, és rendszeresen meglátogat. Láttam már őt elképzelhetetlenül kedvesnek és gyengédnek, viszont ha felbőszítik, hihetetlenül rosszindulatú tud lenni.Vörösesbarna haja van.

Az én tapasztalatom – Először akkor láttam őt, mikor a segítségét kértem a róla szóló oldal elkészítéséhez. Szőke hajjal és sötétebb szemöldökkel jelent meg, fehér díszruhát viselt. Ez volt az első alkalom hogy láttam. Régen hallottam a hangját, és akkor reszelős volt, de mikor nemrég beszélt hozzám, már tiszta volt a hangja. Talán azért mert most már szabad.

-Maxine Dietrich Főpapnő

Beelzebub pecsétjei:

 

KATTINTS IDE még több információhoz Beelzebub pecsétjeiről.

Beelzebubról szinte minden információ elveszett, a zsidók és keresztények pusztításának következményeként. A keresztények szabadon káromolhatták, rágalmazhatták az Eredeti Isteneket, ahogy kedvük tartotta. Mivel nem maradt ellenlábasuk a városok lerombolása, “Pogányok” tömeges lemészárlása, templomaik, könyvtáraik és feljegyzéseik elpusztítása után, az új generációknak nem maradt más információforrása ezekről az Istenekről, csak a zsidó-keresztény biblia.

Beelzebub/Enlil volt Nippur, egy sumér város Patrónusa, ami most Irakban található.

 

Beelzebubnak zikkuratjai, szentélyei és templomai voltak városában, Nippurban. Alább láthatók templomának maradványai. A domb tetején lévő erődöt amerikai ásatók építették 1890-ben, hogy “megvédje őket a helyi törzsektől.” Alább a nippuri Nagy Zikkurat és Enlil temploma:

Beelzebub/Enlil a viharok, légköri viszonyok, szél, eső és a levegő Istene. Száma az 50.

Nippuri zikkuratját “FI.IRN.BAR.SZÁG”-nak hívták. Ő az Isten, aki lesújt villámaival és mennyköveivel Sátán ellenségeire. (Több keresztény templom is villámcsapástól égett porig). Jóindulatú, életadó, életfenntartó Istennek ismerik, aki törődik a népével, a mező állataival, az ég madaraival és a tenger halaival. “Enlil [Beelzebub] ugyanúgy a háború, mint a béke Istene; aki pusztít és védelmez, megóv, újjáépít és felépít; barátságtalan, ellenséges, és a legjóindulatúbb.”1

Ahhoz hogy valaki élvezze áldásait, megfelelő kapcsolatba kell kerülnie vele és Sátánnal. Ő hajtja végre Sátán rendeleteit.

Enlil nem fél semmilyen ellenségtől. Ha csatába indul, könyörtelen erővel küzd, amíg győzelmet nem arat – vele nincs bocsánat, sem visszavonulás:

Az ellenséges föld, ami nem hódol be – afelől el ne fordítsd mellkasod.”

Mikor haragját felkorbácsolták, nem volt senki aki nyugalomra tudta volna bírni.”2

Enlil “védelmező és életadó” volt. “Amilyen haragos és pusztító tud lenni Enlil ellenségeivel szemben, olyan kedves, jóindulatú és szerető tud lenni saját népével és országával. Megvédi embereit az ellenséges invázióktól, körbeveszi őket és otthonaikat egy magas fallal, vagy erőddé vagy házzá válik a számukra, melynek szegeit erősen egyben tartja, hogy az ellenséges hordák ne tudjanak bemászni, vagy a kapukon bejönni.”

Ha népének esőre van szüksége, kinyitja a mennyek kapuit, visszahúzza gátjait, meglazítja reteszeit, kihúzza szögeit, hogy bőséges eső öntözze a mezőket; vagy ugyanezzel elpusztítja az ellenséget.”

Alább olvasható egy ősi sumér himnusz Enlilhez.3

Mennyek kapuit

Mennyek gátjait

Mennyek zárjait

Mennyek szögeit

Kinyitod

Felhúzod

Meglazítod

Kihúzod

Fenntartja ember és állat életét. És nem feledkezik meg még a legkisebb és legjelentéktelenebbről sem aki gabonát sarjaszt.

Az ősi babiloniak el voltak ragadtatva Enlil szerető kedvességétől, védelmétől és támogatásától, s kiáltva dícsérték: “Ő, aki megvéd (támogat)!”

Különleges képességekkel és hatalommal van felruházva. Hatalmának jelképe egy tiszta, fényes jogar, amit a kezében tart. Sátán parancsai szerint jár el. Ez a fényes jogar nem csak a hatalom, és erő jelképe, hanem egy íróeszköz is Beelzebub kezében, amivel leírja Sátán akaratát, és feljegyzi döntéseit.

A zodiákus tizenkét jegyének, az évnek, a hónapoknak, az évszakoknak mind megvan a kezdete és vége, határaik és körvonalaik, képeik és rajzaik: Enlil [Beelzebub] mutatja meg és hirdeti ki őket. Mindnek van jelentősége és jelentése: Enlil értelmezi ezeket. Ezt “megnyilatkozásainak teljességén” keresztül teszi meg.” “Enlil és Hét Megnyilatkozása”. Ez az egyik legfigyelemreméltóbb minden isten természetében, hogy néha a Fiú szerepét játszották egy adott szentháromságban, és úgy tartották, hogy hatalmának hét megnyilatkozása volt.” Hét, méghozzá azért, mert ez a szám kifejezi a “teljességet és totalitást”. 4

*Ezek a csakrák.

Alább látható Beelzebub Templomának alaprajza, ami Ekronban, az ősi Filiszteában található:

*Beelzebubot “Pir Bub”-ként ismerték Irak Yezidi Ördögimádói. Állításuk szerint ő volt Ahab király Istene. (Forrás: Ördögimádat, írta Isya Joseph, 1919-ben, 40. oldal)

A következő idézet az “Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible” Volume I : A-D by The Rev. T. K. Cheyne, M.A., DD and J. Sutherland Black, M.A. LL.D. New York, The Macmillan Company; London: Adam and Charles Black, 1899 című könyvből származik:

“BAALZEBUB – a Zebub vagy Myla névként Légy-istent jelentett -, Ekron egyik Istene volt, akinek jóslatát Izrael királya, Ahaziah kérte legutóbbi betegsége folyamán. A nevet általánosan a Legyek Urának tartják. Igaz, erre nincs sémi analógia, de Pausanias beszámol egy Istenről, aki veszélyes légyrajokat terelt el Olympiától, és Alexandriai Kelemen is megerősíti, hogy ugyanezt az Istent Ellisben is imádták. Az Isten címét úgy is lehetne értelmezni, mint az “Isten, aki eltávolítja a legyeket”. De tekintsünk messzebbre. Bezold szerint egy I.e. 12. századi Asszír feliraton olvasható Baal-Zabnbi szintén Zebub nevei közül volt egy. A Baal-Zebub egy széles körben ismert isteni név volt, amit Ekron Istenének tulajdonítottak. Az utolsó szótag restaurálása továbbra is bizonytalan, a Baal-Sapuna (ld. BAAL-ZEPHON, I) tűnik valószínűbbnek. Winckler ez alapján azt állítja, hogy a Zebub valami lokális, nagyon ősi név lehet Ekronban (etimológiailag nem magyarázza tovább), Baal-Sidon, Baal-Hermon, és Baal-Lebanon analógiáján. Ilyen helyi istent nem ismerünk, és Ekron volt Baál területe, nem pedig Ekron egy része. Ezért az a legvalószínűbb, hogy Baal-Zebub, a Legyek Ura (ami csak egy késői, erősen tanító célzatú beszámolóban jelenik meg), az eredeti név egy megvető, rosszul hangzó zsidó változata, ami eredetileg talán Baal-Zebul volt, “A Magas Ház Ura”.

Ez egy olyan cím, amit bármely nagy templommal rendelkező Isten viselhetett, és lehet, hogy nem korlátozódott Ekron Istenére. A magas ház utalhatott az Istenek tartózkodási helyére, a távoli északon fekvő “gyülekezés hegyére”. Van okunk feltételezni, hogy a föníciaiak tudtak ilyen gyülekezőhelyről. Ez a fogalom magában foglaltatik a Baal-Saphon névben, melynek jelentése “Az Észak Ura” (ld. BAAL-ZEPHON), és Tírus királyának elégiájában is (Ezékiel 28); a föníciaiak valószínűleg tudták ezt. A héber mesélő, vagy ha úgy tetszik, egy korai írnok talán nehezményezte a “Magas Ház Ura” cím használatát (ami számára vagy Salamon templomát, vagy Yahwi mennyei lakhelyét sugallta) az ekroni Istennel kapcsolatban, ezért a Legyek Urára változtatta, vagyis Baál-Zebubra. Ez a magyarázat rávilágít három valódi névre: JEZEBEL, ZEBUL, és ZEBULON, ezek jelentése “szentségedből és dicsőségedből” (magas házadból). Ugyanezt a kifejezést használhatták a Hold birodalmára az égen.”

Források:

¹ Sumér himnuszok és imák Ninib Istenhez a nippuri templomkönyvtárból by Hugo Radau Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; 21. oldal 

² Ibid, Page 23

³ Ibid Page 25

4 Ibid Page 27

Forrás: http://www.freewebs.com/eridu666/Beelzebub.html

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s