Materializmus

A materializmussal kapcsolatos gondolkodás körüli konfliktus kétpólusú: vagy csak az létezik amit látok, vagy ez csak egy erkölcstelen őrület.

Az ellenség vallásoknak álcázott programjai azt hirdetik számunkra, hogy a materializmust le kell győzni, és minél kevesebb van belőle, annál jobb. „Ne légy olyan, mint a gazdagok!” Ezt csak azért csinálják, hogy elültessék a tömegek elméjében a szegénységet. Ettől azok gyengévé válnak. Hagyják kihasználni magukat, nem tiltakoznak, nem lázonganak egy olyan társadalomban, amelyben szinte semmijük nincs, és állatokként élnek. A gazdáik eközben márványpalotákban élnek, és aranytálcáról esznek. A tudat alatti programozás előkészíti mindezt.

Emellett lefekteti annak az elképzelésnek az alapjait, hogy a spirituális és materiális dolgok teljesen különállóak. Az anyagi világ és a test gonosz, ezért le kell győzni, hogy a fizikai halál után az ember elérje a megváltást és a paradicsomi élvezeteket. S mindezért cserébe a „vallásként” beállított ideológiára támaszkodó hatalmi rendszer csupán teljes engedelmességet vár. Mintha répát lógatnának a szamár elé.

Ezáltal eltüntethetik a valódi spirituális tudást – kulturális központokat, vezetőket pusztítanak el, aztán bevezetik saját programjukat, ami az eredeti, általuk megtámadott és eltávolítani kívánt kultúra hamisított, elferdített változata. Ennek lényege, hogy megváltoztatják a jelentést az eredeti szimbolizmus mögött, szó szerintivé változtatják, s erre építik fel azt a pszichológiai mintát, amit be akarnak vezetni.

Tudják, hogy milyen hatással van ez az áldozatok tudatára. Ebben a társadalomban az idő előrehaladtával az emberek a tudatosság egyre alacsonyabb szintjeire kerülnek. Az ilyen lényeket könnyű irányítani, könnyű rabszolgasorba taszítani, ahogy az ellenség akarja. Az idők változásával a pszichológiai minta dinamikáját is változtatják, ami a felszínen mindig újfajta jelleget kölcsönöz neki, azonban tudat alatt ugyanaz a minta mozgatja.

Ennek eredményeként materialista ideológiák ütik fel a fejüket, az ateizmus válik normává, majd természetes módon a következő lépés a materializmus saját életre kelt ideológiává változik. A spiritualitás csak humbug, csak fizikai dolgok léteznek. Ez a gondolkodás pedig ugródeszka a kommunizmusba, amelyben a múlt minden nyomát eltüntetik, az ember szó szerint csak egy gój, egy lélek nélküli, szenvedő állat. A kommunista (vagy legyen bármi is a neve manapság) állam válik Istenné, és ezt a zsidók irányítják a legfelső szinten. Csak vessetek egy pillantást például Észak-Koreára, ahol a vallásos áhítatot az ateista rabszolgaállam imádatává változtatták. Ez egy Jehova által felfalt világ.

Erről itt olvashattok többet:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170

Egy pillanatra hagyjuk magunk mögött a spirituálisan üres és pszichológiailag összezavart társadalom gondolatát.

A minden teremtés mögött álló valóság fényből és hangból épül fel, s ezek különböző szinteken jelennek meg. Minden anyag spirituális energiából áll, ami a fény és hang különböző frekvenciáin rezeg, így a lelket és az anyagot nem lehet elválasztani. Minden csak fény és hang, amik különböző tudatokká állnak össze különböző szinteken.

A probléma, hogy a társadalmunk – az ellenség hatására – elvesztette az igazságot, és az életben úgyszólván a lovat a kocsi mögé kötötte. Éjt nappallá téve dolgoznak egy rabszolga-társadalomban, hogy a zsidók asztaláról kapjanak egy kis morzsát. Nem látják az igazságot, nem látják, hogy spirituális fényből vannak, és ezt a fényt naponta táplálniuk, ápolniuk kell, ahogy a testet a tápanyagokkal egy alsóbb szinten.

Ha így teszünk, elkezdünk felfelé mászni a metafizikai létrán, saját Logoszunk, saját fényünk és tudatunk magasabb szintjei, oktávjai felé. Ezáltal jobb világot építhetünk, teljesebb életet önmagunk számára, és ténylegesen kiélvezhetjük. Képessé válunk megteremteni a legmagasabb minőségű életet.

Jelenleg, a zsidó „Mátrix” rendszerében ezt a belső késztetést a magasabb szintű meta-fejlődésre elnyomják a rabszolga-társadalom mókuskerekével. Emellett az ember pszichéje már így is számos beteges (karmikus) problémát tartalmaz, köszönhetően alacsonyabb szintre csúszásának. Mindez együttvéve megteremti a feltételeket a negatív mértéktelenség és hozzáállás számára, ami manapság normális, és nem utolsó sorban a zsidók kezében tartja a végkimenetel feletti befolyást.

Vannak lények, akiket a katolikus program nem mer valódi nevükön nevezni, csak „Ragyogóknak” hívja őket. Ők állították, hogy az ember lelkére leselkedő legnagyobb veszély az, hogy nem él abban az igazságban, hogy fényből való lény. Ha ezt elveszíti, lesüllyed a tudatosság legalacsonyabb szintjére, ahol mindenféle negatív hatás fogja kínozni, és hamvaik el fognak veszni az idő viharaiban.

Állításuk szerint az emberi lélek egy alacsonyabb szintre van zárva (vagyis „bukott”). A lélek megtisztításával a fény magasabb szintjeire emelkedik, amíg a tökéletesedés folyamatát be nem fejezi, és a lény teljessé válik. Ragyogóvá.

Ez a „megváltás” valódi jelentése, ez a „gyógyulás” és „tökéletesedés”, amit a Magnum Opusszal lehet elérni. Ezért gyógyítók ezeknek az iskoláknak az Istenei. Az általuk tanított Gyógyulás a fény tökéletesedése, illetve ennek igazsága. Ők tisztában voltak vele, hogy az öregség, a szenvedés és a halál oka a tökéletlen állapot volt. Az öregedést betegségként tartották számon.

A Magnum Opus megváltoztatja a rezgésszintedet, és kivezet az útvesztőből.

A jóga lényegét a Yagya-gyakorlatok adják: a tapas, a belső tűz felhevítésének gyakorlatai megtisztítják a lelket, és a fény magasabb szintjére emelik. A Yagya-gyakorlatok tulajdonképpen tűz-rituálék, és a belső rituálék szimbólumai. Ez a bűnhődés a „bűnök” miatt. Ez utóbbi kifejezés annak a szennyeződésnek a neve, amit ki kell tisztítani a lélekből a magasabb szint eléréséhez. Az őseink szó szerint vett tisztátalanságként említik. A keleti szövegek szerint a jóga célja, hogy megtisztítsa a testet a belső, spirituális tűzzel (tapa), és a Kumara-állapot felé vigye.

Látható, hogy ezeket a kifejezéseket és fogalmakat elferdítette az ellenség. Itt visszakanyarodhatunk a cikk elejéhez. Az ellenség azért változtatja meg a fogalmakat a kifejezések mögött, hogy elpusztítsa azokat, és kárhozatba taszítsa az emberiséget. A katharok spirituálisan magasan fejlett lények voltak, és ismertek voltak gazdag társadalmukról, művészetükről, szépségükről, tudásukról és becsületükről. A belső és külső fényt imádták, és az igaz Istent, Sátánt – többek között a latin Lucibel vagy Lucifer néven. Ők voltak a Grál misztériumainak, vagyis a Magnum Opusnak az őrzői:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210

A katolikus egyház három évtizedet töltött háborúskodással, hogy kiirtsa őket. Milliókat öltek meg, és mikor a tűz kihunyt és a vér megszáradt (a katharok olyan jól és bátran harcoltak, hogy a 300.000 fős pápai seregnek évtizedekig tartott leigázni egy Texasnál kisebb területet), hazugságokkal hintették be a sírjukat. Úgy tettek, mintha a katharok csak eretnek keresztények lettek volna. Ezt azért tették, mert az egyháznak el kellett titkolnia a tényt, hogy a 13. századi Európában még mindig léteztek Pogány területek és kultúrák, valamint tisztában voltak vele, milyen vádakkal illették a katharok Rómát. Felfedve a teljes igazságot, vagyis hogy a katolikus Róma ideológiája nem más, mint egy zsidók által kreált, korrupt hamisítványa az eredeti vallásnak, a manapság „Pogányok“ néven ismert népek vallásának. Ha az egyház ténylegesen megnevezi őket, örökre lelepleződnek.

A katharok azt állították, a Rómából eredő hamis zsidó program a kárhozatba juttatja az emberiséget, mert eltünteti a megváltáshoz szükséges valódi tudást, és a legalacsonyabb tudati szintre juttat mindenkit. Egy halott világgá változtatja a világot. Felismerték, hogy a zsidó Jehova a legbetegesebb gonoszságot megtestesítő szörnyeteg, ahogy népe, a zsidók, valamint az elzsidósított gójok is. Sok kathar inkább a tűzhalált választotta, mintsem hogy megtagadja az igazságot. Ők maguk vetették magukat a tűzbe, nem voltak hajlandóak meghajolni Júdea gonoszsága előtt. Nem akartak egy halott világ részévé válni.

A kereszténység zsidó megalkotása:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233

Forrás:

http://web.archive.org/web/20151230084450/http://www.exposingcommunism.com/Death%20of%20communism%205%2003%2015.pdf

Kategória: A kommunizmus halála | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.