Darwin angyalai

Darwin elméletei sok esetben nem többek puszta áltudományos indoklásnál, amelyek a keresztény teokrácia által megalkotott feudális rendszerben lefektetett hierarchikus rendszer folytatását hivatottak támogatni. Darwin eredetileg anglikán lelkipásztornak tanult, és eszméi legtöbbjét a kereszténységből és a kor társadalmi nézeteiből merítette. Mit gondolsz, miért helyezte a föld összes népe közül az íreket az evolúció legalsó szintjére? Azért, mert az angol felső osztály akkoriban így viszonyult az írekhez, és ez segített igazolni az Írországban általuk létrehozott feudális rezsim létjogosultságát.

Darwin fogta az egyház „előre elrendeltség”-eszméjét, és ráhúzta a biológiára, hogy az így alátámassza az Európában uralkodó kasztrendszert. Az elképzelés a katolikusoktól ered, név szerint „Isten akarata” és „földi helytartósága”. A hierarchia csúcsán ott az egyház és a nemesek, mindenki más pedig a legalján. A legtöbbjük jobbágy volt, az uralkodók rabszolgája, akiket pedig az egyház irányított (itt jön képbe a királyok isteni joga és hasonlók). Ez azt jelentette, hogy isten előre elrendelte számodra a kihasznált jobbágy életét, és bármiféle gondolat vagy lázadás isten akarata ellen. Ezt az egész rendszert a biblia vázolta fel. A jobbágyok éjjel-nappal rabszolgaként élnek, és közel mindenüket az egyháznak és a nemeseknek kell adniuk, hogy csak annyi maradjon nekik, amitől csak feleannyira éheznek, mintha kétszer annyira éheznének… Már ha szerencséjük volt… Ha egy jobbágy elmenekült a jobbágysorból, felakasztották, mint szökevényt. Így élt Európa nagy része a spirituális álarcba bújtatott kommunizmus uralma alatt.

A 18. században a tudományos materializmus kezdett új vallássá válni. Az uralkodóosztály a tömegeket továbbra is kordában akarta tartani, fenntartva a korábbi kasztrendszert, ezért fogta a korábbi teológiai dogmákat, és divatba hozta a tudomány lobogója alatt. Ekkortól kezdve már azért voltak uralkodóosztály, mert biológiailag erre voltak predesztinálva, míg a többi ember szolgának, jobbágynak, az uralkodók tulajdonának született, alsóbbrendű, gyenge biológiai felépítésük miatt. Az „Úr így szólott” helyett a „tudomány így szólott” lett a szlogen.

Darwin egyik mentora az a Malthus tisztelendő volt, aki népszerűsítette az elképzelést, miszerint a dolgozó szegény emberek, a társadalmi és gazdasági munkás- vagy alsó osztály (amibe az európai kasztrendszer miatt a népesség nagy része beletartozott) halálra éheztetése egy kedves és jó cél érdekében végzett dolog volt, mert így a gyengék elpusztulnak. Ez volt a szociáldarwinizmus, amelynek eszméit a Rotschildok váltották valóra Írországban, amikor a mesterségesen generált éhínséggel nagyjából egymillió embert öltek meg, és amit a modern történészek nyílt és közvetlen népirtásnak könyvelnek el. A Jézus-imádó Malthus munkája segített kikövezni az ehhez vezető utat.

A zsidó őrültek fejében meg sem fordult az a gondolat, hogy az emberek számára javítani kellene a társadalmi és gazdasági állapotot, meg lehetne szüntetni a jobbágyságot, terjeszteni lehetne az oktatást, javítani az emberi jogok szabadságjogok helyzetét, növelni a béreket és a bevételt a munka átszervezésével. Ezt a problémát ők így akarták megoldani, hiszen akkor nem küldhettek volna gyerekeket a bányákba és malmokba, hogy rabszolgaként dolgozzanak, és nem tudták volna rabszolgamunkásokkal megtölteni az adósok börtönét. S mindezt a kapzsi zsidó bankárrendszernek köszönhetjük.

Miért is ne? Az aljas rendszer által okozott problémák valójában a biológiailag alacsonyabb rendű emberek hibája, nem? Így egész országok lakosságának igazolni tudják, hogy miért verte őket rabláncra az ipar, az adóssági rendszer és a társadalmi kasztrendszer. Természetesen a protestánsok munka-istenítése remek hátteret nyújtott az ipari rabszolgasághoz. Nem véletlen, hogy a Marxizmus ugyanazokat a darwini elméleteket alkalmazta, mint amikről előbb beszéltünk, ezekkel igazolta a teljes lakosság új-feudális rabszolgasorba vetését, mint tudományos doktrínát.

Természetesen a szociáldarwinista ideálokat az amerikai felső osztály is felhasználta akkoriban. Ennek eredményeként hozták létre a zsidó Rockefellerek és ügynökeik a jelenlegi állami iskolarendszert, amelynek célja, hogy lezárják a gyerekek agyának jobb oldalát, és szisztematikus robotokká neveljék őket, akik csak arra jók, hogy bérrabszolgaként végezzék gazdasági jobbágyságukban. Elpusztítják a gyerekek önbecsülését és kreatív képességét, adnak nekik egy új, mesterséges személyiséget, ami szolgálatkész, függ a fennhatóságtól, és mindenért hozzájuk fordul iránymutatásért. Ekkoriban pusztították el a képzett munkaerőt és vállalkozásokat is Amerikában, és a proletár bérrabszolgaságot juttatták a helyükre. A gyáraik egész családokat taszítottak nyomorba, és arra kényszerítették a szülőket, hogy eladják a gyerekeiket vadidegeneknek, akik olcsó farmer-munkaerőként használták őket, hogy ne dögöljenek éhen. Az sem véletlen, hogy az új iskolarendszer egy évszázadnyi fennállása alatt egyre kevesebb találmány született Amerikában, mert az iskolarendszer elsorvasztotta az emberek elméjének kreatív részét. Ezért imádják az IQ-t, nem pedig a kreativitást vagy a személyes zsenialitást. Egy olyan rendszert hoztak létre, amelyben a bal-agyféltekés oktatás uralkodik, így elszakították az embereket a psziché azon részétől, amelyikben a pszichikus képességek lakoznak. Szemét megy be, szemét jön ki.

Tesla zsenialitása – saját önéletrajza szerint – pszichikus képességeiből fakadt, amelyek az agy jobb oldalából erednek. Állítása szerint belső, lelki szemeivel látta maga előtt a tárgyat, és minden, a tárgy megalkotására vonatkozó tudás a képpel együtt az elméjébe került. Watson, a DNS-kutató mély transzállapotban látta meg a kettős spirálalakot. A mély transz nyitja fel az embert a Shakti, vagy a psziché jobb oldala felé, ez volt a kulcs, ami eljuttatta Watsont a felfedezéséhez.

Amit a rendszer próbál letuszkolni a torkunkon, az ugyanaz a doktrína, csak sok esetben a spirituális álarc nélkül. A tudomány lett az új teológia. Tegyük hozzá, hogy a darwini evolúciós elméletek legalább annyi hitet kívánnak, mintha Jézusban akarnánk hinni. Ez csupán hazugság, ami nihilizmusba, materializmusba és ateista humanizmusba taszít minket, amik mind a zsidó kommunizmus alapjai.

Új hírek! Amit mi tudománynak hívunk, az csupán tartalmatlan látszatkeltés, és sehová sem vezet. A Nagy Bumm is egy hazugság, és már számtalanszor megcáfolták, de a tudomány-teológia egyszerűen elpusztítja a karrierjét minden eretneknek, aki ezt megpróbálja megkérdőjelezi. Visszatértünk a katolikus egyház és a kommunista rendszer módszereihez. Utóbbi a tudósokat gulágokba zárta, ha azok rátaláltak valamilyen ellentmondásra az állam tudományos dogmáiban. És azt is tudjuk, mit tett az egyház az eretnekekkel…

Forrás:

http://web.archive.org/web/20151230084450/http://www.exposingcommunism.com/Death%20of%20communism%205%2003%2015.pdf

Kategória: A kommunizmus halála | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.