Az igazság a Pokolról – Halál, Pokol, Túlvilág

Érthető módon sok embert megijeszt a „Pokol” fogalma: a kínszenvedés, örökös kárhozat és tüzes gyötrelem sötét barlangja. Személy szerint, mióta Sátán oldalára álltam, rengeteg tapasztalatot szereztem a földi világból távozott emberi lelkekkel való munkában, és láttam Sátán Poklát is, ami valójában egy biztonságos hely az ott tartózkodó lelkek számára.

A legtöbb lélek a fénybe megy, mikor a testük meghal, ezzel ellentétben akik Sátánhoz fordulnak, felelősségteljes védelemben részesülnek – a Sátáni lelkeket halálukkor Atyánk által küldött Démonok kísérik a Pokolba. Ezzel az a célja, hogy megvédje ezeket a lelkeket a fénytől, amely az ellenségtől származik. Azon kívül, hogy sok különböző Démonnal dolgoztam, Sátán olyan feladatokat is rám bízott, amelyeknél emberi lelkekkel kellett együtt dolgoznom. Habár a fizikai testük meghalt, a lelkük nagyon is él, és nem is szeretik, ha „halottnak” hívják őket. Itt most azokról beszélek, akik fontos szerepet töltenek be a Pokolban. A Pokolban lévő legtöbb lélek már reinkarnálódott, egyesek viszont különféle okok miatt ottmaradtak. Bátran állíthatom, Sátán Pokla nem tüzes-kénköves kínzókamra, hanem egy biztonságos hely a Sátánhoz tartozó lelkek számára.

Van azonban egy másik hely is – a keresztény „Pokol” –, ahová a keresztény hívők kerülnek. Innen származnak a rémtörténetek: az angyalok – embergyűlölő mivoltuk miatt – fogtak néhány szerencsétlen egyént, és személyes túrára vitték őket erre a helyre. Ez a hatalmas kínzókamra nem Sátántól származik, hanem a judeo-keresztény „Isten” hozta létre. Akik hozzákapcsolódnak a keresztény nézetekhez és energiákhoz, mind sebezhetők:

Máté 25:41

Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett.

Sok ember a halálakor – vagy halálközeli élmény esetén – erős fényt lát. Ez a következőkben leírtakkal magyarázható. A most következő idézet a Luciferiánus Felszabadítási Front (már megszűnt – a ford. megj.) oldaláról, a „Jézus, a Borg” című cikkből származik (a Spirits of Eridun megtalálható a fordítása, ITT), és sok tekintetben nagyon akkurátusan írja le a dolgot. A fejlett földönkívüliek gyakorlatilag „learatják” az emberi lelkeket, hogy kinyerjék belőlük az energiát. Ezen lelkek fölött „ítéletet mondanak”, vagyis mérlegelik, hogy mennyire befolyásolhatók. Az elme erejének esetét tekintve az a lényeg, hogy az energia engedelmeskedjen a felhasználója akaratának, az általa végzett munka csak így lehet hatásos. Éppen ezért ha az elbírálás alapján úgy találják, a lélek ellenáll, „nem megfelelőnek” minősítik. Az ilyen hívők lelkeit kínzásnak vetik alá.

Alább az idézet:

„Ha ezt a mennyei kockát részletesen megnézzük, láthatjuk, hogy úgy van megépítve, mint egy élő sejt, saját energiakeringtető és lebontó rendszerrel. Megjelenéséből ítélve ez egy óriási lélek-akkumulátor, ami lehetővé teszi a G.O.D. egyetlen agyának, hogy megcsapolja az életenergiáját a bebörtönzött lelkeknek, amiket a „templom oszlopaiban” tartanak fogva, és átirányítják az energiájukat az EGY akaratának megfelelően.

Mikor egy emberi lény meghal, az életenergiáját, lelkét vagy szellemét átvizsgálják a Lélekgyűjtők, akik egy köztes dimenzióban járőröznek (a fizikai idő/tér és egy jobb dimenzió között). A Gyűjtők ezután kivetítik egy életforma képét az elhunyt számára, ami ismerős neki, például egy korábban meghalt rokon vagy barát képét (például nagymama, vallási figura, stb.). Ezzel a módszerrel a Lélekgyűjtő képes rávenni a nemrég elhunyt személyt, hogy csökkentse a védekezési szintjét.

A Gyűjtő felveszi a vezető szerepét, és megpróbálja a lelket a Tárolóhajó kapujához vezetni. A Tárolóhajóban a lelket ismét átvizsgálják, hogy meghatározzák, mennyire tiszta az energiája (mennyire hiányoznak belőle az ellenálló jellemvonások), és a potenciálját, hogy tudja-e biztosítani a G.O.D. kollektív tudata számára a tápanyagot.”

Idézet vége

Ez a téma érthető módon sokszor előfordult a csoportokban, a „Pokol” keresztény fogalmával kapcsolatban. Voltak esetek, amikor bizonyos egyének halálközeli élmények során borzasztó dolgokat láttak. Néhányan közülük az angyalokkal is kapcsolatban álltak, akik megmutatták nekik ezeket a dolgokat. Ez a keresztény „Istenhez” tartozik, és semmi köze Sátánhoz. A legtöbb „pokolbéli” túrán – például a „Dante Poklában” – egy angyal volt az idegenvezető.

Amikor a „keresztény istent” említem, akkor azoknak az embergyűlölő entitásoknak a kollektívájáról beszélek, akik az általuk kitalált kereszténység eszközével aknázzák ki az emberiséget. Sok idővel azelőtt, hogy a fényképezést feltalálták volna, valamint a földönkívüliekről könnyen elérhetővé tették volna a tudást, Aleister Crowley rajzolt egy képet „Jehováról” – a kép egy szürke földönkívülit ábrázolt. A szürkék gyűlölik az embereket.

Nem akarom újra elismételni, ami már úgyis kint van a JoS weboldalán, ezt a cikket azért írom, hogy biztosítsam az embereket a „Pokollal” kapcsolatban. Az igazságot tudni nagyon fontos, és mikor az ember kinyitja az elméjét az erő-meditációk által, egyre több igazságot fog meglátni. Az ellenségnek valóban vannak borzasztó helyei azon emberi lelkek számára, akik a csapdájukba esnek, de ennek nincs köze Sátánhoz. A dolgok pont fordítva vannak, mint ahogy mondják. Ahogy a zsidók (akik lélekben az ellenséghez tartoznak) a SAJÁT TETTEIKET a Dzsentilekre kenik a figyelemelterelés és az emberek összezavarása céljából, a kereszténységen keresztül ez még nagyobb területre terjed ki. A keresztények saját jellemüket és tetteiket Sátánra kenik.

Sokszor hallottam már, ahogy a keresztények arról vinnyogtak, hogy „az Ördög gyűlöli az emberiséget, gyilkos és hazug a kezdetektől fogva, csak a materializmust képviseli, meg akarja akadályozni az emberiséget az örök élet elérésében” és hasonló baromságok… valójában ez mind az Ő ISTENÜKRE, Jehovára jellemző. Elég ha az ember megnézi azt a rengeteg gyilkosságot, hazugságot és a Dzsentil nemzetek elleni népirtást, ami az Ótestamentumban olvasható. Ráadásul a Názáretit, AMIT VALÓJÁBAN EGY FOGALOMBÓL LOPTAK, egy kitalált zsidó szereplővé gyúrták össze, szintén az emberek megtévesztésének céljából. Ez a karakter már nem hordozza magában az eredeti spirituális üzenetet, így senki aki ezt a keresztre húzott zsidót követi, nem lesz képes elvégezni a Magnum Opust és ezáltal elérni a halhatatlanságot. A keresztények megrögzötten szajkózzák, hogy „Jézus szeret”, miközben az igazság az, hogy „Jézus gyűlöl”! „Jézus” gyűlöli az emberiséget!

„Jézus” nem más, mint egy tudat alatti eszköz, amivel el akarják hozni a zsidó messiást (ha elég sokan hisznek a „második eljövetelében” és ebbe irányítják a pszichikus energiáikat, meg fog jeleni egy uralkodó zsidó, aki egyesíti a világ zsidóságát, és minden egyes Dzsentilt rabláncra vernek a legbrutálisabb és legmostohább körülmények között) és AZ OSTOBA EMBEREKET TÁVOL AKARJÁK TARTANI A SPIRITUÁLIS TUDÁSTÓL, LELKÜK FEJLESZTÉSÉTŐL ÉS A HALHATATLANSÁG ELÉRÉSÉTŐL. „Jézus” elterelésként is szolgál, hogy a hívők soha ne meditáljanak, ne csináljanak semmit, amivel fejleszthetnék a lelküket. Az ostobák úgy hiszik, „Jézus” majd megold mindent, és „Jézus megvált” – valójában azonban mi váltjuk meg a saját lelkünket, feltéve ha megvan hozzá a tudásunk és alkalmazzuk is. Akik ezt a tudást megtagadják és nem meditálnak, haláluk után újra és újra reinkarnálódni fognak, és arra lesznek kárhoztatva, hogy ugyanazokat a hibákat kövessék el, miközben ki vannak szolgáltatva a sorsnak. Próbáld csak meggyőzni erről a keresztényeket! Válaszul annyit fogsz kapni, hogy „az Ördög becsap”, pedig valójában az ő „Istenük” csapja be őket. Ez az úgynevezett „Istenük” miért retteg attól, hogy az emberiség tudást és spirituális hatalmat szerezzen? Miért érzi magát fenyegetve a meztelenségtől? Olyannyira „szeret”, hogy képes egy kénköves verembe dobni hogy az örökkévalóságig égj? Hát, ez nem épp a teremtőnk… Minden amivel a keresztények az „Ördögöt” gyanúsítják, valójában a saját „Istenük”. Megtévesztették őket – ironikus, épp ők szajkózzák, hogy „az Ördög megtéveszti a tömegeket”.

Térjünk vissza a halálközeli élményekre és hasonlókra: ezzel kapcsolatban Lilith mondott nekem valami nagyon bölcs dolgot. Azt mondta, akiknek korábbi életeikben erős kapcsolatuk volt a kereszténységgel, nyitva állnak az ellenség számára. Még akkor is, ha valaki nem vallásos, ateista vagy agnosztikus – ha a korábbi életeiben a lelkét átszőtte a kereszténység esszenciája –, ebben az életében is ki van szolgáltatva az ellenség manipulációjának. Figyeljük csak meg, hogy az említettekhez hasonló, félelmetes élményeik voltak, azonnal visszaszaladnak az ellenséghez. Az ellenség pedig példaként használja fel az egyént arra, hogy másokat is megijesszen – erre még számos más módszerük van ezen kívül is.

Sokunk több évszázada, több élet óta Sátán mellett áll. Megkérdeztem Lilith-t, hogy velem mi a helyzet ilyen szempontból, azt válaszolta: „Te mindig visszautasítottad (a kerszténységet)”. A spirituális tudás tervszerű eltávolítása miatt csak nagyon kevesen vagyunk igazán tudatában saját és mások lelkének. Attól függetlenül, hogy valaki melyik oldalon állt korábbi életeiben, a Sátán iránti Elkötelező Rituálé elvégzése valódi és maradandó. A keresztény eskük, pl. a keresztelő, konfirmáció és hasonlók mind hamisak, és nem bírnak kötelező erővel. A Sátáni fogadalmak viszont igen.

Néhányak nehezebben találnak rá a Sátánhoz vezető útra. Akik korábbi életeikben is Vele voltak, azok számára ez olyan, mint amikor a kacsa a vízhez talál, vagy amikor a madár szárnyra kél – egyszerűen tökéletes. Nincs semmilyen ellentmondás. Néhányan, magamat is beleértve – amikor először nyitottunk Sátán felé és elkezdtük tanulmányozni a Sátánizmust – gyönyörű, megnyugtató energiát éreztünk magunk körül. Akiknek félelmeik vannak mikor Sátánhoz fordulnak, valószínűleg problémáik voltak a kereszténységgel és/vagy az ellenség más hamis programjaival előző életeikben. Ezeket a félelmeket le kell küzdeni, és el kell végezni az elkötelezést – ez az első lépés, mivel ha valaki elkötelezi a lelkét Sátánnak, az örök érvényű.

Ha az ember korábbi életeiben közeli kapcsolatban állt az ellenséggel, pl. hű keresztény volt (főleg ha sok korábbi életében volt ilyen), akkor a lelke nyitva áll az ellenség számára, gyakorlatilag a védelme tele van lyukakkal. Az ellenség ezeket az egyéneket saját aljas céljaira használja. Akik megtalálták az igazságot és őszinték, bármilyen akadályt le tudnak küzdeni, még akkor is, ha kezdetben nehézségeik adódtak mikor Sátánhoz fordultak. A legfigyelemreméltóbb jel arra, hogy valaki már korábban is Sátán oldalán állt, a nagyon erős vágy, hogy újra vele legyen az egyén, az átlagosnál mélyebb érdeklődés az okkultizmus, boszorkányság, a lélek és az elme erői iránt, valamint nagyon pozitív érzések a Sátánizmus tanulmányozásából és a Sátán oldalán való állásból kifolyólag. Sokunknak előző életeinkből származnak a tudásunk és képességeink.

Sokat tanultam a lélekről, és az enyém volt a megtiszteltetés, hogy közvetlenül együtt dolgozhattam azzal a kevés emberi lélekkel, akik kivételesen fontosak Sátán számára. Ők nem szeretik, ha „halottnak” hívják őket. Ők nagyon is élnek, tudatában vannak mindennek, ugyanolyan személyiséggel, preferenciákkal, érzelmekkel rendelkeznek, mint mikor fizikailag köztünk éltek. Az egyetlen dolog ami nincs nekik, az a fizikai test. A reinkarnáció nem az egyetlen mód, ahogy valaki fizikai testhez juthat. A legtöbb ember azért reinkarnálódik, mert a test nélküli léleknek nem kell táplálkoznia, nem kell aludnia, gyakorlatilag stagnálnak, és ez nagyon unalmas számukra. A lélek képes belépni egy élőlény testébe (ahogy azok a lelkek tették velem, akikkel dolgoztam), és képesek élvezni a fizikai élvezeteket, pl. az étkezést, tapintást, vagy bármi mást. A lélek önmagában is képes érezni a szexuális orgazmust, mert az nem csak fizikai, de spirituális folyamat is. Az orgazmus által a csakrák kinyílnak, és ez a fő oka annak, hogy a keresztény egyházak mindig ellenezték a szexuális élvezeteket. Ők a spirituális aspektusa miatt üldözik, mivel minden spiritualitást el akarnak pusztítani.

Fontos megjegyeznem, hogy a fizikai test halála után az ember nem tud spirituálisan fejlődni. A halálunkkor magunkkal visszük a személyiségünket, a képességeinket és spirituális hatalmunkat. A Pokol elég sötét hely, legalábbis tapasztalataim szerint. Ennek Lilith szerint két oka van: először is az ott tartózkodó lelkek védelmére szolgál, másrészt a fény hatalom, és Sátán oldalától megvonták a hatalmat. Elvesztettek egy csatát, de a háborút szerencsére nem. A pokolbéli tapasztalatok erősen különböznek. Az ellenség számára sebezhető emberek ki vannak nekik szolgáltatva, ahogy korábban írtam. Ez a korábbi és jelenlegi életektől függ.

Vannak olyanok is, akik valamilyen fontos dolog miatt nem hajlandók továbblépni, és itt maradnak szellemekként a Földön. Ahogy nemrég írtam a szellemekről szóló cikkemben, gyakran komoly, megoldatlan ügyek ennek az okai: pl. meggyilkolták, de mások ezt nem tudják, a holttestét nem megfelelően temették el, ill. más, az egyén számára fontos dolgok. Megint mások egyszerűen csak az asztrálsíkra mennek. Itt nagyon lényeges, hogy milyen spirituális nézetei voltak az elhunytnak – ha voltak neki –, mivel az ember az ezeknek megfelelő energiákhoz kötődik. Sátán megvédi az elkötelezetteket. A Spirituális Sátánizmus célja a fizikai és spirituális tökéletesség és halhatatlanság elérése, így a halál és a reinkarnáció elkerülése, amelynek során az ember el szokott felejteni mindent, amit az előző életében tanult.

Sátán gondoskodik az övéiről. Megkérdeztem egy fontos („VIP”) lelket, akivel együtt dolgoztam, hogy mi történt, mikor meghalt (miután lenyelte a ciánkapszuláját és a földre zuhant). Azt felelte, négy Isten jelent meg mellette, megfogták az asztrális kezét, kiemelték a testéből, és a Pokolba vitték. A Pokolban találkozott azokkal, akiket ismert, már meghaltak, és már korábban a Pokol biztonságába vitték őket. Volt egy másik VIP szellem is, aki szintén ciánkapszulától halt meg, és szintén így kísérték el. Ezeket a kivételesen fontos lelkeket elkülönítették, és extra védelmet biztosítottak nekik.

Volt egy nő, akivel az egyik rokonom dolgozott együtt a félelmei miatt: a férje állítólag Démonokat látott a halálos ágyán. Ezek hírvivő Démonok voltak – akik hasonlóak a vízköpőkhöz –, és a férfi megijedt tőlük. Az ő esete is ide tartozik: korábbi életeiben valamikor a lelke Sátáné volt, és Sátán így gondoskodott róla. Ezek a Démonok a Sátáni lelkek védelmére érkeznek, és gondoskodnak arról, hogy az ellenség ne rabolja el őket, a lélek ne a fénybe menjen.

Az esszencia olyan, mint egy hátrahagyott energialenyomat, pl. egy erőszakos halálesetnél – ebből kifolyólag születnek a „kísértetházak” és hasonlók. Az esszencia csupán energia, nincs személyisége, érzelmei vagy tudata.

Egyszer hallottam, hogy egy mocskos, hazug zsidó azt tanította, hogy akik meghaltak, csupán „üres héjak”. Ez nem így van. Köszönhetően az ilyeneknek és a keresztény egyházak tevékenységének, a halottak többségét a családjuk és az őket túlélők elfelejtik – nincs meg a megfelelő spirituális tudásuk. A túlélők meglátogatják az üres holttestet a temetőben, és nem tudják, hogyan kell kapcsolatba lépni és kommunikálni a szeretteikkel, akik a túloldalon várnak, és még nem reinkarnálódtak. A fizikai test halott, de a lélek tovább él, és egyáltalán nem halott.

Rengetegen kérdezik, hogy mi a helyzet az öngyilkossággal: nos, az öngyilkosságnak csakis végső megoldásnak szabad lennie, mivel a legtöbb problémát le lehet győzni meditációval és az energiáink irányításával. Vannak olyan helyzetek, amikor az öngyilkosság az egyetlen megoldás, például ha az ember kínzásnak vagy rosszabbnak néz elébe, és NINCS semmilyen más kiút. A Pokol Hatalmai azt akarják, hogy éljünk. Az ellenség próbálja elérni, hogy az emberek öngyilkosok legyenek. A cikkben leírt tapasztalatok nem csak az enyémek, de más elkötelezett Sátánisták is megerősítették, hogy hasonló élményeik voltak a Pokollal és a lelkekkel való munkával kapcsolatban.

  • Sátán sosem ölt meg senkit

  • Sátán sosem hazudott senkinek

  • Sátán úgy fogad el, ahogy vagy, és nem gyűlöli az emberi természetet

  • Sátán uralkodik az úgynevezett „okkult” felett, ami teljesen spirituális

  • Sátán átadja nekünk a tudást, és nem fél az emberek spirituális fejlődésétől

  • Sátán nem fél az emberiségtől

Forrás: http://dawn666blacksun.angelfire.com/Hell.htm

Kategória: Sátán prédikációi | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.