A Baphomet története

A Baphomet név eredete nem tiszta. Valószínű, hogy két görög szó, a baphe és a metis kombinációja, melynek jelentése: “a tudás felszívása”. Más szerzők állítják, hogy ez a “Mohamet” (Mohamed) eltorzítása, de az első elmélet helyesebbnek tűnik. A Baphomet gyökerei “Mendes Kecskéjében” erednek. Aleister Crowley egyik álneve Baphomet volt. A Baphometet “Mendes Kecskéje”-ként, és “Fekete Kecske”-ként is említik.

A kecske kapcsolódik a termékenységhez, és az alkímia Magnum Opusának a jelképe, mikor a kundalini ereje megnövekszik. A Spirituális Alkímia az Ősi Egyiptomból származik, és nem más, mint az emberi lélek átalakítása istenné. Ez Teremtő Istenünk, Sátán munkájának befejezése.

A Baphomet leghíresebb történelmi szerepe a Templomos lovagokkal kezdődött. A Templomosok idejében a Baphometet bálványnak tartották, amit egy fekete hajjal rendelkező emberi koponya, kitömött emberi fej, fémből vagy fából készült emberi fej, vagy egy fekete macska testesít meg. Úgy hitték, a Templomos lovagok ezt a bálványt imádták, mint a gazdagság és termékenység forrását. A Templomos lovagok, más néven “Krisztus szegény lovagjai” nevű csoport 1118-ban jelent meg, alapítója Hugh de Payens volt, a franciaországi Champagne-ból.

A rend kilenc vagy tizenegy emberből állt össze, akiket a Szentföldre küldtek, hogy ássanak “Salamon Temploma” alatt különböző gazdag európai családok számára, akik igényt tartottak bizonyos ereklyékre amik ott lettek eltemetve mielőtt I.u. 70-ben lerombolták a templomot. A lovagok fogadalmat tettek, hogy aszketikus életet fognak élni, cölibátust fogadtak, elkötelezték magukat a Katolikus Egyház mellett, és szegénységi fogadalmat is tettek. Tiltott volt számukra mindennemű személyes tulajdon birtoklása. Bármilyen vagyon amit megszereztek, közös volt, és a rend egészének tulajdonát képezte. A templom alatti ásatások során a lovagok aranyat, ősi ereklyéket és sok tekercset is találtak.

Nem sokkal ezután hatalmas katedrálisok és más épületek bukkantak fel egész Európában. A legtöbb Goetikus Démonról köztudott hogy az építészet szakértői, és legendák szólnak arról, hogy Európa hídjai és épületei közül sokat Sátán és Démonjai építettek.2

Salamon Templomának” valódi jelentése A NAP TEMPLOMA. A “Sol”, “Om” és “On” szavak mind “Nap”-ot jelentenek. A Sol a Nap latin megfelelője, és hasonlít az angol soul (lélek) szóhoz. Az Om a Hinduk szava a Spirituális Napra, és az On pedig a Nap egyiptomi megfelelője. Salamon templomának szimbolizmusát ellopták, és egy valódi karakterré formálták, ahogy nagyjából mindent a zsidó-keresztény bibliában.

További információk:

The Removal and Desecration of the Original Gentile Religious Texts

Exposing Spiritual Corruption: Spiritual Alchemy & The Bible

A Templomosok végül megbízást kaptak, hogy védjék meg a Szentföldet, és tartsák távol a Mozlimokat a keresztes hadjáratok ideje alatt. A rend tagjainak száma több ezerre emelkedett, és csoportok alakultak szerte Európában, azonban mindvégig Franciaország maradt a központjuk.

Pecsétjük két férfit ábrázol egy lovon, mivel a rend korai történelmében a lovagok nem tudtak fejenként egy lovat tartani. A Szentföldre tett utazásaik során sok néppel találkoztak a Közel-Keleten. Lehetséges, hogy tőlük szereztek tudomást Mendes Kecskéjéről, mivel a Mozlimok feljegyzéseket tartottak az Ősi Egyiptom történelméről, így Mendes Kecskéjéről is, ami Egyiptomból származott.

A Templomosok száma és vagyona is folyamatosan növekedett, a 24. században érve el csúcspontját. A keresztes háborúk vége nem hatott ki a rendre, mivel kihasználták a lehetőséget az utazásra, és behatoltak a kereskedelem és a pénzkölcsönzés területére. A fegyverszünetek idején nagyon jövedelmező üzleti kapcsolatokat alakítottak ki az ellenséggel. A rend óriási vagyonra és hatalomra tett szert. Végül a rend áldozatává vált a kapzsi Katolikus Egyháznak, ami tudott a tiltott tudásról; illetve Franciaország királyának, IV. Fülöpnek, aki teljesen el volt adósodva, és hatalmas összeggel tartozott a rendnek.

*Kutatásaim azt mutatták, hogy a Templomosok üldöztetésének valódi oka az az okkult tudás és hatalom volt, amit a Szikladómnál lévő Templom alatti ásatások révén szereztek. Ez a hatalom óriási vagyont hozott nekik, csakúgy mint azoknak akik birtokában voltak, és tudták hogyan kell használni.

IV. Fülöp és V. Kelemen Pápa összeesküdött hogy elpusztítják a rendet. 1307. október 13-án IV. Fülöp letartóztatta Jacques de Molay Nagymestert és 140 másik lovagot Párisz Templomában. Ezt számos letartóztatás követte Franciaországban.

A Templomosokat tömeges kínzásnak vetették alá. A katolikus egyház inkvizítorai Ördögimádással, istenkáromlással, szodómiával és bálványimádással vádolták őket. A lovagok találkozóit titok övezte, és vad híresztelések kezdtek terjedni bizarr beavatási rituálékról, ami nagyban megnövelte az emberek gyanakvását a rend iránt. A kínzás elérte célját: a rend tagjai bevallották hogy megtagadták a názáretit, leköpték, megtaposták, levizelték a feszületet, Démonokkal paráználkodtak, “szexuális perverzitásban” tobzódtak, és a Baphomet-bálványt imádták. A legtöbb Templomost máglyahalálra ítélték, és az inkvizíció végzett velük, leghíresebb áldozatuk Jacques de Molay Nagymester volt. Miután bezárták és hét éven keresztül kínozták, élve elégették a máglyán.

A torinói lepel Jacques de Molay vérétől és testnedveitől jött létre, mivel egy puha tollakból készült ágyra fektették, hogy kipihenje magát a katolikus inkvizítorok újabb kínzásáig. Közelebbről megvizsgálva ez nyilvánvaló, figyelembe véve a test helyzetét (a felső része alább látható), ezért kizárt dolog hogy ez a názáreti.

A leplet több különböző tudós is megvizsgálta, akik minden kétséget kizáróan bebizonyították, hogy az adott anyag és alkotórészei nem lehetnek idősebbek a 12. századnál. Mivel a katolikus egyház egy tökéletes hazugsággyár, a mai napig szédíti ezzel az embereket.

Szeretném hozzátenni, hogy újra átvizsgálva ezt a cikket, az új ismeretek fényében látható, hogy a kereszténység az Inkvizícióval nyilvánult meg igazán. Egyáltalán nem “kétezer éves” vallás, mint azt állítják. A történelmet hazugságokkal írták és írják át, míg ezzel egy időben el is pusztítják. Az egyik nyilvánvaló példa ami most (és korábban is) folyik Irakban. Amiről a történelemórákon azt állították hogy igaz, nem feltétlenül az. Az ősi ereklyék és építészeti művek magukért beszélnek. Ráadásul a történelmet mindig a háborúk nyertesei írták. Az éremnek (az igazságnak) két oldala van. Az egyik általában az amit csak a megengedhető gondolatokkal együtt hallhatunk. A “torinói lepel” című hazugság mellett sok POGÁNY Istent, például Apollót a názáretiként mutatnak be (a názáreti egy kitalált személy, akit egy alkímiai munka koncepciójából loptak, ami néhány Pogány Istentől ered, például Odin is egy fáról lógott, Széthet egy Furkára feszítették fel, Ozirisz meghalt, de feltámasztották, stb). Mára több száz Pogány Isten képét a názáretivel azonosítják. A Pogány ünnepek elkeresztényesítése is ide tartozik, például a Húsvét (Astaroth ünnepe) és a Yule (aminek eredetileg semmi köze nem volt a kitalált názáretihez), amikből a keresztény fundamentalisták még most is próbálják eltüntetni a Pogány tradíciókat, és hazugságokkal helyettesítik őket. Ez ugyanaz a módszer, amit már láthattunk: a Pogány templomokat lerombolták, és közvetlenül a helyükre keresztény templomokat építettek.

Mielőtt Molay meghalt, megátkozta a pápát és a királyt is, és megjósolta, hogy mindketten meghalnak egy éven belül. Így is történt.

A Baphomet fejlődött az évszázadok során. A Baphomet legismertebb megjelenési formája az a 19. századi rajz, ami a francia mágus, Eliphas Lévi “Mendes Baphometje”-ként emlegetett. Lévi kombinálta a Tarot Ördög nevű kártyáján látható képet és a kecskeszerű lényt amit az ősi Egyiptom Mendes nevű városában imádtak. Nem tiszta hogy az Ősi Egyiptomban a nők közösültek-e a kecskével a termékenységi rítusok során, de ezt a katolikus egyház állította, így több mint valószínű, hogy innen jött az a hiedelem, hogy a boszorkányok az Ördöggel közösültek.

Lévi híres rajza a Baphometről egy férfi/női alakot ábrázol, ami az élet kettős természetét képviseli. Női mellek, és fallosz, az egyik karja férfi kar, a másik női, az egyik felfelé, míg a másik lefelé mutat, ezzel utalva a Hermetikus tanításra: “ahogy fent, úgy lent”.

A Lévi-féle Baphomet hasonlít az egyiptomi Akhenatonhoz, aki egyszerre férfi és nő (illetve a kígyószerű arc a kundalinit szimbolizálja), így jelképezve a lélek férfi és női aspektusának (az idának és pingalának) a keveredését, és az isteni szint elérését. A “monoteizmus” egy másik allegória, mivel az “Istenek” sok ősi iratban a lélek csakráit jelentik, és mikor valaki végrehajtja a Magnum Opust, mindegyik csakra átalakul, és egyesül. A Jóga az alkímia egyik ága, és a “Jóga” szó egységet jelent. Ez a lélek egységesítése.

Illusztrációja elegyíti a kecskefejű Ördögöt a Boszorkányszombat című képről, a Templomosok Istenét, és a Tarotkártya Ördögét. Lévi nézetei szerint a kép az univerzum erőit jeleníti meg, mivel a jó és rossz hatásokat is ábrázolja.

A kép tovább fejlődött az évek során. Anton LaVey rábukkant egy illusztrációra egy könyvben: “A Mágia és természetfeletti történelme képekben”, írta Maurice Bessy © 1961, Angol kiadás © 1964.

Ez volt az első olyan nyomtatott irat, amiben megjelent a kecskefejű pentagramma körülvéve két körrel, és a héber betűkkel írt “Leviatán”-nal. A “Samael” és “Lilith” nevek is szerepeltek a leírásban. A “Leviatán”, más néven “Chtulu” a kundalini kígyó neve.

LaVey eltávolította a Samael és Lilth neveket, és és úgy döntött, ez a szimbólum képviseli legjobban a Sátán Egyházát, így 1967-ben az Egyház logójává tette. Mivel a héber betűk és a körök nagyon sértőek Sátán és a Démonok számára, a JoS Papsága eltávolította őket, és a “Sátán” szóval helyettesítette, ékírással írva.

A Bak jele amit a kecske jelképez, a Nap újjászületését jelképezi, mivel a nappalok hosszabbodni kezdenek. A kecske Sátán egyik szent állata. Az I. e. 5. században Hérodotosz beszámolt róla, hogy a Nílus deltájában fekvő Mendes városának népe tisztelte a kecskéket, főleg a hímeket. A görögök és rómaiak számára a kecske a férfiasság jelképe volt. A kecskék termékeny és életerős állatok. Mendes városa kulturális csúcsát akkor érte el, amikor a Kos-Istent imádták, akiből később a görögök megalkották Pánt. Pán egy “satyr”. A satyroknak kecskeszarvuk, kecskelábuk, kecskeszakálluk és patájuk van. Pán szimbóluma a fallosz volt, és a jószágok termékenységéért, illetve a vadászat sikeréért invokálták. Őrizte a nyájakat, az erdőkben táncolt pánsípján játszva, amit ő talált fel. A Satyrok erős vezetőjeként a Nimfákat hajkurászta.

A kecske (néha a kos) a termékenység ura volt, “Anep-ben párosítóként, Mendesben pedig megtermékenyítőként ünnepelték”, mikor a nőknek gyermekük született. A rituálékon a nők meztelenül táncoltak a kép előtt. A Kilenc Szög Rendje másképp magyarázza a Baphometet. 7000 évvel ezelőtt az Albion-ként ismert civilizáció különböző rítusokat celebrált a Sötét Istennőnek, akit “Baphometnek” hívtak.

Irodalom:

1) The Second Messiah : Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry by Christopher Knight and Robert Lomas. Published Shaftesbury, Dorset ; Boston : Element, 1997.

2) Witchcraft, Magic and Alchemy by Grillot de Givry 1931; translated into English 1971. Chapter XI: Involuntary Demoniacs

The Encyclopedia of Witches and Witchcraft by Rosemary Ellen Guiley © 1989 Entries on

Baphomet” pages 21-22 and “Knights Templar” pages 186-187

Cassel Dictionary of Witchcraft by David Pickering © 1996 Entries on “Baphomet” page 11, “Knights Templar” page 161

Secrets of Western Sex Magic by Frater U D ©2001 “The Ritual of the Goat of Mendes, page 192

At the Heart of Darkness, Witchcraft, Black Magic and Satanism Today by John Parker © 1993 page 202

Lucifer Rising by Gavin Baddeley © 1999 page 164 “The Sinister Dialectic”

Lammas, Celebrating the fruits of the Harvest by Anna Franklin and Paul Mason © 2001 Article on the Goat- page 166

Forrás: http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/Baphomet.html

Kategória: A Sátánizmus eredete | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s