A spirituális romlás: Spirituális Alkímia és a biblia

Az Igaz Sátánizmus ősi vallásokon alapszik, amik megelőzték a zsidó, keresztény és iszlám vallást több száz-több ezer évvel. A fekete és vörös színek használata a Sátánizmusban az Ősi Egyiptomig vezethető vissza, és mindkettő a spirituális átalakulást jelképezi. Az ősi vallások Teremtőnk, Sátán munkájának befejezésén alapulnak: az emberi lélek isteni lélekké való átalakításán, illetve isteni erők és halhatatlanság elérésén. Sátántól ellopták Királyságát.

A zsidó-keresztény biblia lopott történetekből áll össze, és arra használták, hogy az emberiséget spirituális rabszolgaságba kényszerítsék. Az Istenek minden legendája allegória. A Vatikán és társai gazdagságot, hatalmat, és irányítást szereztek azáltal, hogy úgy hitették el az emberekkel ezeket az allegóriákat, mintha valós helyekről és személyekről lett volna szó.

Az alkímiában “Magnum Opus”-ként ismert munka befejezése a kundalinin alapszik. A kundalini kígyó összetekeredve fekszik a gerinc tövénél. Meditációkkal el lehet érni, hogy ez a tüzes kígyó felemelkedjen. Innen ered a “Raising the Devil” (szó szerint: az Ördög felemelése, magyar megfelelője: “Nagy balhét csapni”) kifejezés. Az emberi gerincoszlop 33 csigolyából áll. Gyakran hallhatjuk a “33. fokozatú Szabadkőműves” kifejezést, vagy azt, hogy a názáreti 33 évig élt. A kundalini kígyó a gerinc 33 csigolyája mentén emelkedik fel.

A hét csakra is nagyon fontos ebben a folyamatban. Mikor a kundalini felemelkedik, át kell hatolnia minden egyes csakrán. Ezért helyeztek olyan nagy hangsúlyt a hetes számra az ősi spirituális szövegekben, és természetesen a zsidó-keresztény bibliában ezt is eltorzították. A keresztény vezetők félrevezetik a követőiket azzal, hogy elhitetik velük, a biblia lopott történetei valóságosak. Ezzel az átveréssel a Vatikán és a keresztény egyházak hihetetlen vagyonra és hatalomra tettek szert. Ez a hatalom nem csak az anyagi világban mutatkozik meg, hanem spirituálisan is. Az inkvizícióval minden spirituális tudást eltávolítottak. A vezetők gyakorlottak a fekete mágiában, és fejlett spirituális hatalmuk van, míg az emberiség többi része az ő irányításuk alatt szenved.

Sok ősi festmény, amiről azt mondják, a názáretihez, “Szűz Máriához” és társaikhoz kapcsolódik, valójában az Eredeti Istenekről szól, mint például Mardukról (Amon Rá) és Astarothról. A Magnum Opust legjobb tavasszal elkezdeni, mikor a Nap a Kos jegyében tartózkodik: az ember a birkával áll. A fényudvar a felemelkedett kundalini, illetve a boszorkányerő vibráló aurája. A katolikus egyház ezt is ellopta, és a kitalált názáretiként adta tovább. A Kos jegyének jelképei megtalálhatók Astaroth pecsétjében is:

(Minden Démoni pecsét fontos alkímiai szimbólumokból tevődik össze)

A Mózes első könyvében leírt teremtés egy újabb allegória: “Isten” megteremti a világot “hét nap” alatt, “A hetedik napon megpihen”. A tanultabbak tudják, hogy ha a kundalini kígyó áthatolt a 6 csakrán és a három “csomón” (szentháromság), a hetedik csakrán már akadálytalanul jut át. Valójában a “menny” a hetedik csakrát jelenti. Mind hallottuk már a “hetedik mennyország” kifejezést. “Isten” egy kódszó ami saját magunkat jelenti, illetve az “Istenek” sok ősi szövegben a csakrákat jelentik. A “Pokol” egy újabb kódnév, ami a gyökércsakrát jelenti, vagyis az “alsóbb világot”, ahol a perzselően forró kundalini kígyó alszik.

Az “Édenkert” fája, amiről a bibliában olvasunk, sok különböző vallásban megtalálható amik jóval megelőzték a kereszténységet. Ez a fa az emberi lélek térképe, a törzse az emberi gerincoszlopot, míg az ágai a “144.000” nadit jelképezik. “Ádám és Éva” az Idát és a Pingalát szimbolizálja, mikor a kettő eggyé lesz. Mikor a felemelkedett kundalini és az Ida illetve Pingala fúziója találkozik a 6. csakránál, az ember eléri a gnózist, és megnyílnak spirituális szemei. Ezt szimbolizálja az egyiptomi “Mindent látó szem”.

A piramis leválasztott csúcsköve a piramis tetején Sátán befejezetlen munkáját jelképezi. A 12-es szám is sok ősi szövegben előfordul, természetesen a biblia lopott anyagában is. A 12-es szám a Magnum Opus 12 lépését jelképezi. Ez a zodiákus 12 jegyén alapszik.

Mózes 1, 1:

1 Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet.
A menny és a föld a korona- és gyökércsakrát jelképezi.

2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.
Kietlen és puszta”, ez a magnum opus “káosz” állapotát jelképezi.

4 És látá Isten, hogy jó a világosság; és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.
A világosság az, amikor az ember megteremti a “prima materia”-t, ami a bölcsek kövének alapja. Ezt a bioelektromosság/csi fénygömbbe való sűrítésével lehet elérni.

5 És nevezé Isten a világosságot nappalnak, és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel, első nap.
Ez az első lépés, az alapozás, vagyis az “első nap”.

16 Teremté tehát Isten a két nagy világító testet: a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és a csillagokat.

17 És helyezteté Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre;

18 És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválaszszák a világosságot a setétségtől. És látá Isten, hogy jó.

19 És lőn este és lőn reggel, negyedik nap.

A fenti sorok a “két világító testről” a szívcsakrát jelképezik, ahol a “menny” és a “föld” találkozik. A fény a koronacsakrán keresztül ereszkedik le a gyökércsakrához, ahogyan azt Sátán lefelé mutató Pecsétjében láthatjuk, a Sátáni Pentagramban, illetve a Baphometben.

20 És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.
Az életelixír, az áldott vizek a csakrákba hatolnak, és felébresztik őket álmukból.” Ez az a “harmat” amit a tobozmirigy kiválaszt a meditációk eredményeként. A madarak szintén nagyon fontos szimbólumok az alkímiában.

27 Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

31 És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó. És lőn este és lőn reggel, hatodik nap.

A fenti megint egy ALLEGÓRIA, eltorzítva és kifacsarva. A “hatodik nap” a hatodik csakra, ahol a férfi és női ida és pingala találkozik.

Mózes 1, 2:

3 És megáldá Isten a hetedik napot, és megszentelé azt; mivelhogy azon szűnt vala meg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
Itt egy újabb alkímiai allegória amit megmásítottak. Mikor az alkimista befejezi a munkáját, megpihen, vagyis ha elérte az isteni létet, megpihen. Az “Isten” Ő MAGA!

A teremtés saga folytatódik, mindent korábbi vallásokból lopva.

Mózes 1, 3:

3 De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok.
Az alkímiában van egy szint, ahol a mágus keresztülmegy a prima materia halálán. Ezt “nigredonak”, “fekete szintnek” nevezik.

  • Az opus alchymicum kezdő, fekete szintjén a tisztátalan fém teste, a Kő anyaga, vagy a létezés régi, elavult állapota meghal, elporlad és szétoszlik a teremtés eredeti anyagába, vagyis a prima materiába, hogy megújuljon, és új formában újjászülessen.” 1

Itt találták ki a názáretit is. A názáretit néhány pogány Istenről szóló legendából lopták, amikben az Isteneket “keresztre feszítették”, vagy fára lógatták. Ez is egy allegória: például Odin, a skandináv isten egy fáról lógott, és egyfajta halált élt meg, hogy tudást szerezzen. Újjászületett, és megszerezte a gnózist. A kereszt a négy negyedet jelképezi. A Tarotban az akasztott ember is ezt jelenti. Az egyiptomi Főnix is hasonló jelentést hordoz – tűz általi újjászületés. A napfogyatkozás amiről azt mondják, a názáreti “megfeszítésekor” történt, szintén a nigredo állapot sötétségét szimbolizálja. Ezt az állapotot szokták a varjúval és a Fekete Nappal is jelképezni.

4 És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg;
A kundalini kígyó átalakít, de nem öl meg.

5 Hanem tudja az Isten, hogy a mely napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek mint az Isten: jónak és gonosznak tudói.
Ez az a tudás ami ellen a keresztény egyházak és aljas társaik folyamatosan küzdenek. Ha kinyílt a szemünk, nem téveszthetnek meg SEMMILYEN hazugsággal!

7 És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak.
A meztelenség az újjászületés allegóriája. Mindenki meztelenül születik. Elérkezünk “Noéhoz” és a bárkához, amit Ziuszudra sumer eposzából loptak.

  • Noé vízözönje egy szimbólum arra a folyamatra, amikor a nigredo állapotban a Kő anyaga szétszóródik a prima materiába. Az opus ebben az állapotában az opus hideg, nedves, női alapja (Luna) uralja a forró, száraz, alvadó férfi alapját (Sol).” 2

A víz elem női, míg a tűz férfi természetű. Az opus ezen szakaszát az energia áramlása jelképezi, amit pedig a víz áramlása szimbolizál. Az áramlás a halál és újjászületés jelképe. Maga a bárka pedig az emberi test szimbóluma. A varjú ami nem tért vissza a bárkára, azt jelzi, hogy a munka ezen szakasza még nem ért véget. A “galamb” a fehér szintet, az albedo-t jelképezi.

  • Az albedo akkor következik be, amikor a befeketített anyag, a fém szétbomlott teste vagy a kő anyaga, ami holtan fekszik az alembik alján, és gyors vizekkel fehérré mossuk.” 3

Látható hogy ezt az allegóriát is valós eseménnyé hamisították, személyekkel kiegészítve.

Mózes 1, 8:

4 A bárka pedig a hetedik hónapban, a hónak tizenhetedik napján, megfeneklett az Ararát hegyén.
ISMÉT, a hetes szám, és a “megfeneklés”, a pihenés. Ez a hetedik csakrát szimbolizálja, ami maga az erőfeszítés nélküli boldogság, és az “Ararát hegye” pedig a befejezett munkát jelképezi, amit az egyiptomi piramisok jelentéséből LOPTAK el – a csúcs a piramis tetején, ami a négy negyedből ered.

Itt üzenném a bolondoknak akik Enlilt/Beelzebubot támadják azzal hogy vízbe fojtotta az emberiséget: KEZDJETEK ÉLNI! Ne ezen rágjátok magatokat.

A tudás Sátántól ered.

Mózes 1, 9:

13 Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között.

14 És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben.

15 És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között; és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.

Az “ív” a szivárvány, ami színeivel a magnum opus egy felsőbb szintjének elvégzését jelzi. ENNEK A SZINTNEK A MÁSIK JELKÉPE A PÁVA. A PÁVA SÁTÁN EGYIK SZIMBÓLUMA, ÉS SZENT ÁLLATA.

A 13. versben a következőt olvashatjuk: “szövetség közöttem és a föld között”. “Isten” egy alkímiai kódnév ami a koronacsakrát jelenti, vagyis a “mennyet” (a mennyet a három felső csakra jelképezi), “paradicsomot”, “üdvösséget”; míg a föld az alanti világ, amit a három alsó csakra jelképez. Ez a mondat azt jelzi, hogy a “menny” és a “föld” egyesült a szívcsakránál.

A következő bibliai könyvek a zsidó nép kitalált történetét mesélik el. A “tórát” az egyiptomi Tarotból LOPTÁK. A “Tórát” más néven “Pentateuch”-t “Mózes” öt könyveként ismerjük (ő is kitalált karakter). Láthatjuk hogy ezt a Tarot 5 színéből vették át: a botok (tűz színe), érmék (föld színe), kelyhek (víz színe) és kardok (levegő színe), és természetesen az Ász , ami a kvintesszencia elemét szimbolizálja.

  • A nigredo állapot egy csillagokkal tarkított látványban végződik, ami hasonlatos ahhoz az éjszakai égbolthoz, ami elmondta a pásztoroknak és királyoknak, hogy Betlehemben megszületett egy gyermek.” 4
  • Ez ismét csak a munka egyik szintjét ábrázolja, mikor az ember ‘látja’ a csi-kő fényét az üres sötétségben, mikor becsukott szemmel meditál. A “három” király a munka három lépését jelképezi. A kitalált názáreti maga a kő (ami a munka eredményeként születik).
  • A munkában három kő, három munka létezik, vagyis három fokozata a tökéletességnek.” 5

Megint egy kicsavart allegória – a názáretit két másik emberrel “feszítették meg” – ez összesen három.

Folytathatnám ezt sokáig, bibliai verseket idézgetve, és felfedve, hogyan lopták és torzították el őket.

A názáreti karaktere, amit allegóriákból eszkábáltak össze:

1. Egy eszköz volt, amivel minden spirituális tudást eltávolítottak, és ezzel a baromsággal helyettesítették. A “Jézus a megváltó” című hülyeség és az “újjászületés” ismét csak egy kiforgatott dolog, amit végül ebbe a kitalált személybe integráltak. Más szóval a buta emberekkel elhitették hogy ez a karakter majd gondoskodik minden spirituálisról, amíg azok megfelelnek a terveiknek.

2. A “Jézus” karaktert gondolatrendőrségként alkalmazták a totális irányítás céljából. Több háborút is vívtak a hit és gondolatok miatt. Irányítsd azt ami az emberek fejében van, és irányítani fogod az emberiséget.

3. Mivel a názáreti kitalált, bármi lehet bárki számára, ezt a keresztény program csúcsán állók diktálják. Idővel megváltoztathatják, és bármilyen tervhez hozzáigazíthatják.

Ideje hogy mindenki felébredjen, és tudatosítsa magában a spirituális romlást, ami megfosztotta az embereket több trillió dollártól, a lelküktől, és mindentől amit ezek a paraziták elvettek tőlük.

Hivatkozások

1 A Dictionary of Alchemical Imagery by Lyndy Abraham © 1998
2 Ibid
3 Ibid
4 The Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism by Alexander Roob © 2001
5 Alchemy: The Secret Art by Stanislas Klossowski De Rola © 1973
Le Mystčre des Cathédrales by Fulcanelli © 1964

Forrás: http://www.666blacksun.com/Exposing_Corruption.html

Kategória: A Sátánizmus eredete | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s