Salamon Temploma

Akik azt hiszik, a Modern Szabadkőművesség Sátántól származik, tévednek. A Modern Szabadkőművességet, ami eredetileg egy nem zsidó rend volt, megszállták és átvették a zsidók.

A következő idézet Jim Marrs “Titkos Uralom” című könyvéből származik ((c) 2000, 58-59. oldal):

“Ez a titokzatoskodó bankárdinasztia Mayer Amschel Bauerrel, egy német zsidóval kezdődött, aki 1744. február 23-án született Frankfurtban…” “A fiatal Mayer rabbinak tanult. Főleg a Hashkalah tanításait sajátította el, ami a vallás, a héber jogrend, és az értelem keveréke.” “Szüleinek halála arra késztette Mayert, hogy otthagyja a rabbiképzőt, és segéd legyen egy bankházban.

Gyorsan tanulta a szakmát, s hamarosan ő lett IX. Vilmos udvarának pénzügyi képviselője, a Hesse-Kassel régió királyi ügyintézője, és jelentős Szabadkőművessé vált. Vilmos, aki csupán egy évvel volt idősebb nála, megkedvelte őt közös érdeklődési körük, a Szabadkőművesség és a régiségek iránti érdeklődés révén. Mayer ősi pénzérmék után kutatott, és eladta jótevőjének rendkívül alacsony áron. Rabbiképzését figyelembe véve, hozzáadva régiségek utáni kutatómunkáját, biztosan mondhatjuk, hogy mélyen megismerte az ősi misztériumokat, elsősorban a zsidó Kabbalát. Ebben az időben kezdett összefonódni a Kabbala metafizikája a Szabadkőművesség hagyományaival.”

A zsidók a nem zsidó hatalom minden forrásába beférkőznek. Belülről indulva vagy átveszik a teljes irányítást, vagy az elpusztítására törekednek.

A Modern Szabadkőművesség célja most már “Salamon Templomának” újjáépítése. Mindenki aki ismeri ennek az építménynek a bibliai felépítését, tudja, hogy Démonjainkat – név szerint Asmodeust – durván kihasználták, és a zsidó “Salamon” vagy “Shlomo” rákényszerítette őket a megépítésére, akaratuk ellenére. Idézve Lewis Ginzberg “A zsidók legendái” című könyvéből, Asmodeust “láncra verték”. Ahogy azt már sokan tudjuk, a Goetikus (Gótikus) Démonokat (a nem zsidók Isteneit) megkötötték, és évszázadokon át megalázták őket. Asmodeus sok mindent elmagyarázott nekem, és legtöbb kérdésemre válaszolt. A zsidó “Salamon Temploma” egy allegória, és a zsidó-keresztény biblia alapozó témája. Az egész biblia egy tudatalatti eszköz, ami a tömegek irányított lelki hatalmát használja, és okkult erővel, mágiával van megerősítve.

Így szól:

Salamon elképzelhetetlenül gazdag volt. “Salamon Temploma” a zsidó nép (Izrael) egészét jelképezi.

Királyok 1. könyve 4:

 • 1 – És lőn Salamon király az egész Izráel felett királlyá.

 • 20 – És Júda és Izráel megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett való föveny, és ettek, ittak és vigadtak.

 • 21 – Salamon pedig uralkodék minden országokon a folyóvíztől fogva egész a Filiszteusok földéig és Égyiptomnak határáig, és ajándékokat hoznak vala, és szolgálnak vala Salamonnak, életének minden idejében.

 • 22 – És Salamon eledele naponként ez vala: harmincz véka zsemlyeliszt és hatvan véka közönséges liszt;

 • 23 – Tíz hízlalt ökör, húsz füvön járt ökör és száz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon és hízlalt madarakon kivül.

 • 24 – Mert ő uralkodék minden helyeken a folyóvizen túl Thifsától fogva egész Gázáig; minden királyokon, a kik a folyóvizen túl valának; és békessége volt néki minden alattvalóitól köröskörül.

 • 25 – És lakozék Júda és Izráel bátorsággal, kiki mind az ő szőlőtője és fügefája alatt. Dántól fogva Bersebáig; Salamonnak minden idejében.

 • 26 – És Salamonnak volt negyvenezer szekérbe való lova az istállókban, és tizenkétezer lovagja.

 • 27 – És ezek a tiszttartók ellátták Salamon királyt és mindazokat, a kik a Salamon király asztalánál valának, kiki az ő hónapján, minden fogyatkozás nélkül.

 • 28 – Azután árpát és szalmát is hoztak a lovaknak és a tevéknek arra a helyre, ahol a király volt, kiki az ő rendelete szerint.

 • 29 – És az Isten adott bölcseséget Salamonnak és igen nagy értelmet és mély szívet, mint a fövény, mely a tenger partján van.

 • 30 – Úgy hogy a Salamon bölcsesége nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesége és Égyiptomnak egész bölcsesége.

 • 31 – Sőt bölcsebb volt minden embereknél, még az Ezráhita Ethánnál is és Hémánnál, Kálkólnál és Dardánál, a Máhol fiainál; és híre neve vala minden nemzetségek között köröskörül.

 • 32 – És szerze háromezer példabeszédet, és az ő énekeinek száma ezer és öt volt.

 • 33 – Szólott a fákról is, a Libánon czédrusfájától az izsópig, a mely a falból nevekedik ki; és szólott a barmokról, a madarakról, a csúszó-mászó állatokról és a halakról is.

 • 34 – És jőnek vala minden népek közül, hogy hallgassák a Salamon bölcseségét; a földnek minden királyaitól, a kik hallották vala az ő bölcseségét.

Királyok 1. könyve 10:

 • 21 – És Salamon királynak összes ivóedényei is aranyból voltak, és a Libánon erdő házának összes edényei tiszta aranyból; nem volt azok között semmi ezüst, mert annak semmi becse nem vala Salamon idejében.

 • 22 – Mert a király Társis hajója, a mely a tengeren Hírám hajójával járt, minden három esztendőben egyszer fordult meg, s hozott a Társis hajó aranyat, ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és pávákat.

 • 23 – És feljebb magasztaltaték Salamon király gazdagsággal és bölcseséggel a földön való minden királyoknál.

 • 24 – És mind az egész föld kivánja vala látni Salamont, hogy hallhatnák az ő bölcseségét, melyet Isten az ő szívébe adott volt.

 • 25 – És azok néki ajándékot hoznak vala, ezüst és arany edényeket, öltözeteket, hadi szerszámokat, fűszerszámokat, lovakat, öszvéreket, esztendőnként.

 • 26 – És gyűjte Salamon szekereket és lovagokat, úgy hogy ezer és négyszáz szekere, és tizenkétezer lovagja volt néki, a kiket helyheztete a szekerek városaiba, és a király mellé Jeruzsálemben.

“Salamonnak” több száz felesége is volt, és mindenből bőségesen volt neki. De mi történik a nem zsidókkal? Olvass tovább…

Királyok 1. könyve 9:

 • 20 – És mindazt a népet, a mely megmaradott volt az Emoreusoktól, Hitteusoktól, Perizeusoktól, Hivveusoktól, Jebuzeusoktól, a kik nem valának az Izráel fiai közül.

 • 21 – Azoknak fiait, a kik ő utánok azon a földön maradtak volt, a kiket az Izráeliták ki nem irthattak, Salamon jobbágyokká tette mind e mai napig.

 • 22 – De az Izráel fiai közül senkit nem vetett Salamon szolgálat alá, hanem ezek hadakozó férfiak voltak és ő szolgái és főemberei és hadnagyai és az ő szekereinek és lovagjainak fejei.

A nem zsidókat, akiket nem “PUSZTÍTOTTAK KI TELJESEN” “Izrael fiai”, RABSZOLGASORBA vetették. ÉRTED MÁR???

A nem-zsidók Isteneit megkötötték és durván kihasználták a zsidók, ezt követte a megmaradt nem-zsidók tömeges lemészárlása és rabszolgasorba vetése. Asmodeus elmagyarázta nekem, hogy “Salamon Temploma” maga a “zsidók birodalma”. A názáreti egy másik allegória, ahol a 12 apostol Izrael 12 törzsét jelképezi, és egyesíti őket. Az egész átkozott biblia semmi más csak egy erős tudatalatti program egy allegóriával, amiben a zsidók megteremtik saját kitalált történelmüket (amiket nem-zsidó legendákból loptak, majd eltorzították azokat), elragadtak minden tudást (Salamon bölcsességet kért a zsidó “Istentől”, mivel a tudás minden dolog kulcsa) a nem-zsidóktól, akiket “boszorkányság” címszó alatt halálra kínoztak és lemészároltak (illetve azokat akik okkult tudással rendelkeztek), majd a megmaradt nem-zsidókat rabszolgákká tették, gazdáik pedig a zsidók voltak, akik kezében a gazdagság és a hatalom összpontosult. A fenti bibliai idézet elmondja az egész történetet.

A názáretiről azt mondják, “Salamon” közvetlen leszármazottja volt. Az egész keresztény program az adósságról és tartozásról szól. “Ádám és Éva” “bűnt” követtek el, ezért az emberiségnek fizetnie kell. Ez csak egy a sok példa közül. Mindenkinek bűnbánónak kell lennie, és fizetnie kell. Itt van a tudatalatti üzenet, ami az adósságról szól. Mindenkinek bűnbánónak kell lennie. Ezt a tudatalatti szemetet az első naptól kezdve sulykolják a nem-zsidók agyába.

“Emberek csoportjának egyesített gondolata olyan erővel bír, ami mindig több mint különálló gondolataik összegzése: majdnem teljesen az eredményben mutatkozik meg.”

– The Astral Body and Other Phenomena by Lieut. Colonel Arthur E. Powell © 1927

Forrás: http://www.666blacksun.com/Temple_of_Solomon.html

Kategória: A Sátánizmus eredete | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s