A Sátánizmus eredete

A Sátánizmus nem egy keresztény találmány

A Sátánizmus megelőzi a kereszténységet és minden más vallást

A Sátánizmus nem a szellemekről, koboldokról, vámpírokról, Halloween-szörnyekről vagy más hasonló lényekről szól

A Sátánizmus nem a “gonoszról” szól

A Sátánizmus nem a kereszténység találmánya és nem egy “válasz” a kereszténységre

A Sátánizmust nem Anton LaVey találta ki

A Sátánizmus nem a halálról szól

Az Igaz Sátánizmus az emberiség felemeléséről és megerősítéséről szól, melynek célja az istenekkel való egyenlőség elérése, ami Igaz Teremtőnk (Sátán) célja volt

“TUDÁSOM TITKÁBAN NINCS MÁS ISTEN CSAK ÉN.”

-SÁTÁN
A “Béke Legyen Vele” című írásból

Az évszázadokon át tartó félrevezetésnek, hazugságoknak és a tudás szisztematikus eltávolításának következményeként manapság nagyon kevesen tudják, miről is szól valójában a “Sátánizmus”.

A kereszténység szabadon, bármiféle ellenvélemény nélkül diktálhatta, hogy SZERINTÜK mi a Sátánizmus. Ennek érdekében az igazságnak el kellett pusztulnia. A katolikus egyház (az eredeti keresztény egyház, amiből az összes keresztény szekta kialakult) több millió ártatlan férfit, nőt és gyermeket kínzott halálra az “Inkvizíció” nevezetű tömeggyilkosság-sorozatban. Néhány gyermek aki az úgynevezett “boszorkányházakban” bennégett, alig két éves volt.

A keresztények folyton az “új világrendről” szónokolnak, ahol minden egyéniség, kultúra, személyes dolog és szabadság eltűnik, és az emberiség, miután szisztematikusan vonalkódozták, a világot átfogó rabszolgaállam része lesz. Amit nem képesek látni, az az, hogy az úgynevezett “vallások” és a biblia mindig is ennek a rendszernek a gyökerei voltak. Minden, ami a zsidó-keresztény bibliában található, olyan vallásokból lett ellopva, amelyek több száz, több ezer évvel megelőzik a keresztény, a zsidó, és az iszlám vallást. A zsidó valláson, és eszközén, a kereszténységen keresztül a világ eredeti spirituális tanításait (FOGALMAKAT) ellopták, és összevegyítették, meghamisították, létrehozva a zsidó archetípusokat, karaktereket, és kitalált helyeket. Ez szolgált ezután a zsidó nép egészének hamis történelme, politikai hatalma és “spirituális” fennhatósága alapjául, amikre pedig nem jogosultak.

A biblia egy erős tudatalatti eszköz a tömegek irányítására. Ha jól megnézzük, láthatjuk, hogy ez egy ember alkotta munka, mivel tele van ellentmondásokkal. A bibliát már fiatal kortól kezdve sulykolják az emberek fejébe. A hazugságokat mindig meg kell erősíteni ellentétben az igazsággal, ami megáll a saját lábán. Mivel a spirituális tudást és okkult hatalmat elvették az emberektől, és a “kiválasztott” kevesek kezében összpontosították, a tudatlan emberek védtelenek vele szemben. A céljuk egy világállam létrehozása, amit a “kiválasztottak” irányítanak. A terv előkészítői természetesen Sátánt okolják, hogy kellőképpen összezavarják az embereket, miközben okkult erőket használnak terveik megvalósításához. Arról ismerni meg őket, hogy lopnak ellenségeiktől, és őket okolják mindenért amik, és amit tesznek, míg magukat mindig a legmagasabb becsben tartják, és bizonygatják ártatlanságukat.

Az eredeti vallások amiket ma “Sátánizmusnak” ismerünk (amúgy a “Sátán” “ellenfelet” jelent héberül), mind egy olyan programon alapulnak, amit “Magnum Opusnak” nevezünk, vagyis Nagy Munkának. Akit “Sátán” néven ismerünk, nem más, mint Igaz Teremtő Istenünk. A többi Isten megakadályozta tervében, hogy isteni szintre emelje az emberiséget. Az isteni szint fizikai és spirituális tökéletességet jelent. Ha tovább olvasol, bebizonyítom.

‘A fej tetejéből kobra emelkedik ki.’
‘A fejfedő hasonlít a kobra csuklyájára.’
‘A szakáll a kobra hasára hasonlít.’

A kígyót mindenhol megtaláljuk az ősi ereklyéken és építményeken. A kígyót az psi világ minden részén szentnek tartották. Sátán nem más mint Éa Isten, más néven ENKI, az első a Nefilimek között, aki megérkezett erre a bolygóra, és megalapította az első civilizációt. A sumer mitológiában Enki jelképe mindig is a kígyó volt.

A kígyó a DNS-t, az életenergiát és a kundalinit jelképezi, és a modern korban is megtalálható, az Amerikai Orvosi Egyesület és az Állatorvosi tudomány emblémájaként, ahol az életet és a gyógyítást szimbolizálja. Csak a zsidó-kereszténység eljövetele gyalázta és átkozta meg ezt a szent szimbólumot. Közel mindegyikünk ismerős a “bukott” jelzővel. Ezt a szót a kereszténységben elterjedten használják Sátánra és Démonjaira. Valójában a “bukott” a kundalini kígyóra vonatkozik (ami mindig Teremtő Istenünkkel, Sátánnal állt összefüggésben), ami “elbukott”, lesüllyedt az egész emberiségben, és most a gerinc tövénél szunnyad. Ennek eredményeként az egész emberiség nagyon alacsony spirituális tudásszinten van. A kígyó bukása gyermekek és állatok esztelen kihasználásában, értelmetlen háborúkban, brutalitásban, és véget nem értő romlásban mutatkozik meg.

Az “Élet Fája”, amit ősi pogány vallásokból loptak, és így kapott helyet a bibliai teremtés könyvében, az ősi világ sok területén megtalálható, például templomok díszeként, vagy sírokon. Az “Élet Fája” valójában az emberi lélek térképe. A fa törzse a gerincoszlop, az ágak pedig a csi (a bioelektromosság) útjai.

A kígyó erősíti meg a lelket, elhozva a szupertudati állapot mindentudását, amit “samadhi”-nak hívunk. A “Napisten” valójában a csi (bioelektromosság) gömbbé tömörített formája, amit vizualizálva és minden egyes csakrán (Istenen) átáramoltatva megerősítjük és megtisztítjuk a lelkünket, meghatározott meditációkat használva. Ez a Magnum Opus első lépése.

A zsidó-keresztény biblia lopott történetei a több száz évig élő emberekről a Magnum Opus céljából származnak.

Ez az, ahová az úgynevezett “boszorkányság” vezet – a lélek alkímiája. Ez az emberi elme legmagasabb és legalaposabb munkája, vagyis hogy istenné váljunk, ami születésnél fogva jogunk, és Teremtőnk, Sátán adta nekünk.

Sok festményen láthatunk fényudvart az emberek körül: ez a felemelkedett kundalini boszorkányereje. A keresztények ellopták ezt a fogalmat más – keleti és nyugati – vallásokból. A Buddhát és sok hindu Istent is fényudvarral körülvéve ábrázoltak.

A kort, amiben az eredeti vallások uralkodtak, “Aranykornak” hívjuk. Néhány tíz ezer éve az Istenek itt hagytak minket. Ez a cikk nem tér ki ennek a hogyanjára vagy miértjére. Ezt a témát egy másik cikk tárgyalja. Az Istenek földönkívüli lények. A Föld bolygón több különböző idegen faj élt, és érdeklődött az emberi lények iránt, volt köztük barát, ellenség, és olyan aki semleges volt irántunk.

A fő Istenek akik kapcsolatban álltak az emberiséggel illetve megteremtettek minket (génmanipulációval), az a faj, amit mi Északiaknak hívunk. Fejlett tudásuk, intelligenciájuk és lelkük van. Néhányuk segít az embereknek mint Sátán és a Régi Istenek, akiket “Démonoknak” bélyegeztek. Néhányuk semleges, míg mások a pusztulásunk érdekében munkálkodnak. A teremtés hátteréről szóló részletesebb írások külön cikkekben található ezen a weboldalon. Az emberiségért harc folyik, amiben Sátán és a Démonok szeretnének tudást adni nekünk, hogy felemelkedhessünk a spirituális és fizikai tökéletesség szintjére, míg az ellenség spirituálisan tudatlanná akar tenni minket, hogy az életerőnket (lélek) energiaforrásnak használhassa.

Sok spirituális vagy okkult témájú írásban az “Isten” vagy “Istenek” kifejezés a hét csakrát kívánta leírni. Mivel évszázadokon keresztül üldözték azokat akik spirituális tudással rendelkeztek, a tanítások rengeteg allegóriát és kódszavat tartalmaztak. A “hetes” szám folyamatosan felbukkan a zsidó-keresztény bibliában. Ez a lélek hét csakrájának eltorzításából származik.

Az eredeti keresztnek egyenlő hosszúságú szárai voltak, ahogy azt sok Démonpecsétben láthatjuk is, és a szárak végeinek kiszélesedése a csakrákat jelképezi. Más közismert példák erre a náci Vaskereszt és a motorosok keresztje. Ez nem más mint az emberi lélek alakja, és a négy elemet (tűz, föld, levegő, víz) képviseli, amik az emberi lélek részei. A négyes számot ellopták, és eltorzítva a zsidó-keresztény biblia részévé tették, ugyanúgy, mint a hetes számot. Erre a legnyilvánvalóbb példa a négy evangélium.

A Tarot, ami Egyiptomból származik, és a csillagképeken alapul (Egyiptom volt a Spirituális Alkímia központja), így fejlődött egy kártyapaklivá. A Tarot rejtett üzenetet és utasításokat tartalmaz a Magnum Opus véghezvitelét illetően. A zsidók a Tarotból lopták, és alkották meg a “Tórát” amiben az eredeti tanítások igencsak át vannak alakítva. A zsidó “Tórát” más néven “Mózes Könyveiként” ismerik (Mózes is egy kitalált zsidó karakter, ami Szargonon és Tutmosesen alapul), illetve “Pentateuch”-nak is hívják. Az öt könyvet a Tarot öt színéből vették át: a Botok (tűz elem), Érmék (föld elem), Kelyhek (víz elem) és Kardok (levegő elem), és az adu az éter, vagyis a kvintesszencia. Az öt elem alkotja az emberi lélek lényegét (az ötödik elem, a kvintesszencia tartja össze a másik négyet), és a Magnum Opusban mindegyiket felhasználjuk.

A bibliában minden egyes zsidó karakter és archetípus, amiket Pogány Istenekről mintáztak. “Jézus” NEM egy valódi lény, hanem egy FOGALOM. Üzenem azoknak az ostoba keresztényeknek akik azt hiszik, hogy “Jézust” megtapasztalták a valóságban, hogy aljas földönkívüliekkel van dolguk. Aleister Crowley, míg transzállapotban volt, rajzolt egy képet arról, amit “Jehovának” hívnak (az “YHVH” a négy negyed és a négy elem egy másik átvétele, ami kiejthetővé teszi a “nevet”): egy szürke idegent. Abban az időben nem volt széles körben elterjedt információ a földönkívüliekről, és kép sem létezett róluk. Ugyanezekről a lényekről azt tartják, hogy lepaktáltak a Vatikánnal: lelkeket kapnak, cserébe azért, hogy a hatalom és gazdagság egy kis csoport kezében összpontosuljon. Ennek érdekében a spirituális tudást el kellett tüntetni. Ha a tudás elérhető, egy hazugság sem érheti el a célját. Hogy valakit hatékonyan áldozattá tegyünk, először tudatlanná kell tenni. Sátán a tudást és a megvilágosodást hozza el nekünk. Neki nincs rejtegetnivalója.

Visszatérve a názáretihez, a feszület, amit a kilencedik századig sehol nem láttak egyik istentiszteleti helyen sem, ismét csak a négy negyed átvétele. A “Jézus/Yeshua” nevű zsidó archetípus egy FOGALOM. Állítólag 33 évig élt – ez a szám a 33 emberi gerinccsigolyát jelképezi, amiken keresztül a kundalini felemelkedik. A keresztre feszítés a Magnum Opust szimbolizálja: a kínzást, a halált, majd az újjászületést. Ennek a folyamatnak a szimbólumai megtalálhatók máshol is: az egyiptomi főnix a hamvaiból születik újjá, az egyiptomi Isten, Széth, akit egy furkára feszítettek fel, illetve Ízisz és Ozírisz története, amiben Ozíriszt kilenc részre vágták, de Ízisz feltámasztotta.

A zsidó “Szűz Mária” Astaroth eltorzított mása. Mihály arkangyalt Marduk személyéből lopták. Gábriel arkangyalt az egyiptomi Thoth Istenből kreálták. Rafaelt Azazeltől, és Urielt pedig Beelzebubtól lopták. Ebben ismét megjelenik a négy negyed.

A keresztény egyház mindig is durván korlátozta és elítélte az emberi szexualitást. Ezt azért tették, mert a szexualitás és az orgazmus, mint az életerő, létfontosságúak a spirituális fejlődésben, és a kundalini kígyó felemelésében. Mivel az egyház nem volt képes kordában tartani a szexuális tevékenységet, félelemkeltéssel próbálták elérni céljukat. A népesség, megfosztva tudásától és spirituális hatalmától (tudatlanság=félelem), áldozatául esett a hazugságoknak. Felbukkant a “Pokol” szó. Ez a szót (angolul Hell) a skandináv “Hel” szóból lopták, ami a skandináv alvilágot jelenti. Valójában a “Menny” és a “Pokol” a korona- és a gyökércsakra kódnevei. Az egyház mindent megtett, hogy ezeknek a számoknak a spirituális vonatkozásait lecseréljék, illetve minden jelentős számot, ami az emberi lélekhez kapcsolódott (például a 144.000, ami az emberi testben található nadi-k száma, amiken keresztül az életerő áramlik). A 2-es szám Sátán szinonimája lett. A második csakra szexuális természetű, és az emberi szexualitást irányítja, éppen ezért a kettes számmal való bármilyen kapcsolat gonosznak számított. Ha a második csakra el van záródva, az egyén spirituálisan teljesen kiszolgáltatott, mivel az életerő az első csakrában marad, alvó állapotban.

Az emberi hit és emberi gondolatok a félelem által irányíthatóak. Az emberiséggel elhitették, hogy ez a mindenhol jelen lévő, “mindenható” “Isten” ismeri minden gondolatukat és tettüket, még a legkisebbeket is. A félelem miatt az emberek elkezdték figyelni saját gondolataikat és tetteiket. A katolikus egyház hét szentsége (a hét csakra másik eltorzítása) szigorúan kezelte az emberi egyéniségek életének minden részét. A legnagyobb befolyást az úgynevezett “bűnbánat szentségén” keresztül gyakorolták. A gyónás által az egyház még nagyobb hatalomra tett szert, mivel így megismerte a rettegő népesség legféltettebb titkait is. Ezáltal volt hatalma a papságnak a királyok, királynők és más világi hatalmak felett.

Sátán figyelmeztet a Fekete Könyvben (Az Al Jilwah-ban), hogy sok írás és szöveg meg lett változtatva. Több mítosz és vallás eredete után kutatva úgy találtam, sok szerző – legyen az vallási vagy világi – nem ért egyet. Ez a keresztény egyház szisztematikus tudáspusztító hadjáratának tudható be. És ez nem elég, a megmaradt eredeti dokumentumokat, amik túlélték a pusztítást, megváltoztatták.

Az Istenek ránk hagyták az igazságot, mégpedig kőbe vésve. A piramisok (a piramisok alakja olyan mint a csakráké) túlélték az idő viharait. Úgy tűnik, ezeket az ősi monolitokat a jövőbeli emberiségnek építették, az Istenek hagyták ránk őket, mert tudták mi lesz a sorsunk. Ezek az építmények magukért beszélnek. Úgy építették meg őket, hogy tükrözzék a csillagok mozgását, és naptárként szolgálnak a Magnum Opus végrehajtásához. A Magnum Opust általában tavasszal kezdték, mikor a Nap belépett a Kos jegyébe, ez az amit “tavaszi napéjegyenlőségnek” hívunk. A munkát pontosan hajnali 3 órakor kezdték, ami Sátán órája. Ez az igaz óra. A kitalált názáretiről azt mondják, délután 3-kor halt meg. Ez valójában 15:00 óra, nem pedig 3, ezért hamis.

A “Szarvas Isten” Sumerből ered. A sumer Istenek szarvakkal díszített fejfedőt viseltek. Ez évezredekkel megelőzte a zsidó-kereszténységet. A pogány vallások a Szarvas Istent imádták. Csak a kereszténység térhódítása pusztította el ezeket a vallásokat, de újra felbukkantak, túlélték. A Szarvas Istent befeketítették, és “gonosznak” bélyegezték. A Szarvas Isten a csi jelképe, a bioelektromos életerőé. Ezt a Merkúr képviseli, mivel ez egy mulandó dolog, de csak amíg a Magnum Opus helyre nem hozza. A Merkúr bolygó jelében is találunk szarvakat.

A templomok és piramisok falán található vésetek és hieroglifák máig velünk maradtak, az igazság bizonyítékaként azoknak, akiknek van elég spirituális tudása, hogy értelmezze őket. Ezért vésték ezeket kőbe az Istenek. A Sátánizmus a Magnum Opuson alapul. Minden Sátáni szimbólum, a hangsúly a tudáson és a boszorkányságon; mind az istenné válást képviseli. A Magnum Opus az, amiről a Sátánizmus szól: az emberiség eléri a fizikai és spirituális tökéletességet.

Forrás: http://www.freewebs.com/eridu666/Origins.html

Kategória: A Sátánizmus eredete | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s