Jézus, a Borg

A Menny Királysága – Lehull a lepel!

“Legyenek eggyé, mint ahogy te Atyám egy vagy velem és én veled, s ők is legyenek egyek velünk…” – Jézus (János 17:21)

“Beolvasztunk titeket… EGGYÉ teszünk a Borggal… A szabadság jelentéktelen… A szabad akarat jelentéktelen… Engedelmeskedni fogtok… Az ellenállás hasztalan.” – A Borg

Az Új Jeruzsálem

Van ott kint valami ami most is épp felénk tart. Egy hatalmas méretű tárgy, aminek a Föld a célpontja. Ez a tárgy nem természetes úton alakult ki, hanem intelligens irányítás alatt áll, és kataklizmikus változásokat fog okozni az általunk ismert világban. Ez a tárgy nem egy aszteroida vagy üstökös, habár ezeket fel fogja használni céljai eléréséhez.

Ezt az objektumot életformák milliárdjainak pszichikus energiája élteti, de csak egyetlen elméje van, egyetlen akarata és egyetlen célja: az emberi faj rabszolgasorba vetése. Miféle baljóslatú erő állhat az objektum és az emberiség teljes kiirtására irányuló terve mögött? Ugyanaz az erő amely a történelem során megpróbálta megakadályozni az ember összes erőfeszítését arra nézve, hogy szabadságot és technológiai fejlettséget szerezzen magának. Csak most, hogy az emberiség szabadságharcának utolsó napjait éljük, sikerült teljesen felfedni a szigorúan titkos információkat a legborzalmasabb átverésről az ember történelmében.

Ezt a tárgyat úgy nevezték el: Galaktikus Megsemmisítő Eszköz (Galactic Obliteration Device – G.O.D.) A mitológiában sok névvel illeték, a legismerősebb talán a “mennyei királyság”. A Bibliában Zionnak hívják, “Isten Szent Városának” vagy “Új Jeruzsálemnek” (Jelenések 14:1, 21:2, 10). A bibliai Jelenések könyvét tanulmányozva képet kapunk arról, hogyan van felépítve ez az objektum, és milyen szerepet kapnak az emberi lelkek az egészben. Több dolgot is láthatunk. Először is azt, hogy hasonló egy óriási anyahajóhoz, és az űrből fog leereszkedni (Jel. 21:2).

A hajó méretei: 1500 mérföld széles, 1500 mérföld hosszú és 1500 mérföld magas. Egy hatalmas kocka (Jel. 21:16). A Star Trek – A Következő Generáció írói profetikus módon hatalmas kockaként ábrázolták a Borg hajót. A Fényhozó, Lucifer sugalmazása megmutatkozik abbéli próbálkozásukban, hogy megmutassák az emberiségnek a kapcsolatot a kollektivizmus erkölcstelensége és az Új Jeruzsálem között, de úgy tűnik senki nem figyelt rájuk… mostanáig.

Ha ezt a mennyei kockát részletesen megnézzük, láthatjuk, hogy úgy van megépítve, mint egy élő sejt, saját energiakeringtető és lebontó rendszerrel. (Lásd a fenti ábrát) Megjelenéséből ítélve ez egy óriási lélek-akkumulátor, ami lehetővé teszi a G.O.D. egyetlen agyának, hogy megcsapolja az életenergiáját a bebörtönzött lelkeknek, amiket a “templom oszlopaiban” tartanak fogva, és átirányítják az energiájukat az EGY akaratának megfelelően.

Mikor egy emberi lény meghal, az életenergiáját, lelkét vagy szellemét a átvizsgálják Lélekgyűjtők, akik egy köztes dimenzióban járőröznek (a fizikai idő/tér és egy jobb dimenzió között). A Gyűjtők ezután kivetítik egy életforma képét az elhunyt számára, ami ismerős neki, például egy korábban meghalt rokon vagy barát képét (például nagymama, vallási figura, stb.). Ezzel a módszerrel a Lélekgyűjtő képes rávenni a nemrég elhunyt személyt, hogy csökkentse a védekezési szintjét.

A Gyűjtő felveszi a vezető szerepét, és megpróbálja a lelket a Tárolóhajó kapujához vezetni. A Tárolóhajóban a lelket ismét átvizsgálják, hogy meghatározzák mennyire tiszta az energiája (mennyire hiányoznak belőle az ellenálló jellemvonások), és a potenciálját, hogy tudja-e biztosítani a G.O.D. kollektív tudata számára a tápanyagot.

Ez a potenciál azon alapszik, hogy mennyire sikerült legyőzni a szellemet a függőséggel és félelemmel, vagy mennyire volt hatásos a vallásos programozás a fizikai életidő alatt. A kevés vagy semmi akarattal rendelkező lelkeket eléggé beprogramozták ahhoz hogy Istent szolgálják életükben is, így ezeknek van a legnagyobb “tápértékük”.

A Biblia elmondja nekünk mi történik azokkal akiket kiválasztanak mint a legtisztábbakat és legkiválóbbakat, hogy Isten ellátását biztosítsák. Isten templomában lesznek “oszlopok” (Jel. 3:12). RÉSZEI lesznek az Új Jeruzsálemnek, és Istent fogják táplálni, és “könnyeik letöröltetnek, s nem lesz több halál és bánat és siralom s nem lesz többé fájdalom sem, mert A KORÁBBI DOLGOK elmúlnak.” (Jel. 21:4)

Persze, nem lesz több sírás! Minden emléküket kitörlik. Többé nem fognak olyan formában létezni ami számukra vagy bárki más számára felismerhető. Nem fognak emlékezni a múltjukra, csupán energiaforrásként fognak szolgálni az EGY akaratának. Az erősebb lelkek akik nem fogják vakon követni a Gyűjtőket, vagy inkább az értelmet használták ahelyett hogy életükben vakon rábízzák magukat a vallásra, nemkívánatosak az EGY számára, mert veszélyeztetik az irányítását (mint Lucifer, a szabadgondolkodó, aki képes volt lázadást szítani, és meggyőzni a menny lakóinak egyharmadát a szabad gondolatok és önmagunkban bízás ésszerűségéről (Jel. 12:4, 7, 9). Ez az Új Jeruzsálem az utolsó ítélet gépezete, amelyben nincs helye a véleményeltérésnek. Akik követik a Lélekgyűjtőket, csupán alkatrészek lesznek mindazon dolgok (pl. halhatatlanság) ellenére, amit Isten ígérget az embereknek az idők kezdete óta.

Az igazság a mennyországról

“Fogadd el Jézust személyes megváltódként, és halálod után vele leszel a mennyországban.” Ez az Evangélikus Kereszténység csatakiáltása, de valójában hány keresztény gondolkodott el arról komolyan, hogy milyen is lehet a mennyország? A legtöbb ember azért vonzódik a mennyhez, mert ott az elrettentő alternatíva: A POKOL! A feneketlen, tüzes katlan. ENNÉL bizonyosan jobb bármi! Vagy nem? Mivel a megváltottak a mennyben töltik az ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT, jobb ha meggyőződsz róla hogy tényleg oda akarsz menni, mielőtt megvennéd az odaútra szóló jegyet. Milyen lehet a mennyország? Kérdezz meg több embert, és különböző válaszokat fogsz kapni. Néhányak azt mondják majd, a menny a végtelen öröm és szeretet háza, ahol fájdalom és szükségletek nélkül fogsz élni. A hagyományos mennyei jelenetek a holtak lelkeit angyalokként ábrázolják, szárnyakkal, fehér tógában, glóriával, a felhőkön ülve, hárfát pengetve, és dicshimnuszokat zengve Istennek. Tényleg ezt akarod csinálni az ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG? Sokan úgy hiszik, a mennyben újra találkozhatnak korábban elhunyt elődeikkel, és a családi kötelékek, korábbi emlékek megmaradnak; míg mások szerint a sír minden családi kapcsolatot elvág, és a mennyben csak egyetlen, nagy család van. Miután már tudunk Isten közeledő “Új Jeruzsálem”-jéről, látható, hogy Istennek más tervei vannak a hozzá csatlakozók számára, mint amit tanultak.

Jézus azt állítja, hogy a mennyben minden könny letöröltetik, és minden dolog megújíttatik Emberekként, egyéniségekként muszáj hogy legyenek emlékeink, hogy így az életünknek is legyen értelme. Ha az emlékeinket elvennék, a személy akik voltunk, megszűnne létezni számunkra, tehát az én tudatos emléke (öntudat) adja az élet igazi értelmét. Néhányak szerint halálunk után reinkarnálódunk egy másik életformába, és ez a körforgás folyamatos. Ha ez igaz lenne, elmúlt életeink nem érnének semmit számunkra, mivel nem emlékszünk rájuk. Megőrizné az ember az emlékeit a mennyben? Nem, ha fájdalom vagy szenvedés nélküli életet tervez. Hogy kik vagyunk, múltbéli élményeinken alapszik, a jókon, a rosszakon, és a fájdalmas élmények emlékétől újraéljük az adott fájdalmat.

A szenvedés nélküli élethez minden szenvedésről szóló emléket ki kéne törölni. Azt hogy ki vagy, drasztikusan meg kéne változtatni, hogy többé ne szenvedj. A személy akinek jelenleg ismered magad, nem létezhetne a mennyben. És különben is mi jót tenne az az embernek ha örökké élne békében és harmóniában, ha nem emlékezhetne az életben szerzett tapasztalataira, a változatosság szépségeire, és az emberi tapasztalatok teljes választékának maradéktalan gyönyörűségére, mivel elvesztette a tudatot amit egyénként birtokolt? Egyéniségekként más és más dolgokban lelünk örömöt, s ezek legtöbbje tudásunk és élettapasztalatunk kiterjesztését szolgálja. Néhányunk számára ez azt jelenti, hogy a minket érdeklő témáról vagy témákról annyit tanulunk amennyit csak tudunk. Mások számára ez a világ megtapasztalását jelenti; a természet csodáinak felfedezését, az űrkutatást, sportolást, vagy bármi mást ami ellazítja őket. Az emberek gyengévé válnak ha nem állítják őket kihívások elé.

Az izmok is elsorvadnak ha nem használják őket, s így tesz az elme és az akarat is. Mit gondolsz, meddig lenne érdekes számodra a hárfapengetés és a dicshimnuszok éneklése, mennyi idő alatt unnád meg? Végül, ha nincs folyamatosan kihívásokat állító környezetünk, meghalunk, viszont a mennyben nem tudunk meghalni. Tovább élnénk egyhangú létünket Isten akaratának szolgájaként, képtelenül a gondolkodásra és az akaratra, MINDÖRÖKKÉ. Ez a tespedés nem mennyország lenne az emberi egyéniségeknek, hanem pokol. Néhány vallás úgy tartja, hogy igenis átlépünk további örökkévalóságokba, de végül ha mindent megtanultunk ott, azután mi van? A Star Trek Voyager egyik epizódjában is felmerült ez a kérdés, mikor is a Q kontinuum egyik tagja (örökkévaló, isten-szerű lények) belefáradt a végtelen örökkévalóságba, mert megtapasztalt ott mindent amit lehetséges volt megtapasztalni, és ezért végezni akart magával, nem akart többé létezni. Az örökös tespedés elkerülhetetlen, bármelyik utat is választod, de nem jobb a saját akaratodat követni az öröklétben, mint egy másik lény akaratának szolgájaként élni? Rosszabb végzetek is vannak a holtak álmánál. Az örökös stagnálás Isten kollektív tudatának rabjaként bizonyosan rosszabb a halálnál.

Isten mennyei célja az, hogy körülvegye magát alázatos, tudatlan, függő, és másokban vakon megbízó (gyerekes) lényekkel, akik kizárólag az ő akaratának vannak elkötelezve (Máté 18:3, 19:14, Márk 10:14-15, Lukács 18:16-17). Mit gondoltok, Isten mire használná IGAZÁBÓL a “nyájat”? Jézus felfedte, mi fog történni az egyéniséggel a menny kollektívájában, mikor atyjához, Istenhez imádkozott: “legyenek EGGYÉ mint ahogy te és én is egyek vagyunk..” (János 17:11, 21-23)

Az egyéniségnek pusztulnia kell a mennyország kaptárszerű kollektívájában. Nemrég a Star Trek sorozatban megmutatták ennek a kollektív mentalitásnak a borzalmas és embertelen lehetőségét, mégpedig a kibernetikus kollektív életforma által, melyet úgy hívnak: “A Borg”. A Borg tagjainak nincs egyéni akarata vagy tudata, csak azért élnek, hogy a közösséget szolgálják, mint ahogy azt a mennybe kerülők fogják tenni (Jel. 7:15). Ha megvizsgáljuk mik lehetnek Isten szándékai annak fényében hogy olyan lényekkel akarja magát körülvenni akik őt szüntelenül dicsérik ellenállás nélkül, arra a következtetésre juthatunk, hogy a terve nem más, mint egy hatékony energiaszolgáltató eszköz létrehozása.

A pszichikus/érzelmi energia amit az elme az indulat és alázatosság állapotában termel, Isten számára remek táplálékot és energiát jelent. A bibliában számos helyen találhatunk erre való utalásokat, de legjobban a Jelenések könyvében látható, minden alkalommal, mikor Isten felkészül hatalma megmutatására. Erőfitogtatása előtt a kollektíva tagjai dicsérik őt, ezzel adva neki erejét (Jel. 4:9-11, 7:9-12, 11:16-17,19, 14:3, 15:3-5,8, 19:4-7). Amikor János imádatát akarja kifejezni az angyalnak aki a jelenéseket mutatta neki, az angyal rászól: “Ne tedd ezt!” és arra utasítja, hogy az imádat energiáját az Isteni kollektíva felé küldje (Jel. 22:8-9).

Bármiféle ellenállás ami az energiaátadás hatékonyságát ronthatja, szigorúan tilos a mennyországban (Jel. 21:26-27), mivel Isten annyi hatékonyságot szeretne tudni a táplálékmátrixában amennyit csak lehet. Jézus azért mondja hogy a mennybe való bejutáshoz szegénynek és alázatosnak kell lenni, mert a gazdagoknak van önbizalmuk, jó az önértékelésük, és nehéz lenne kiszívni az energiájukat, míg azok akik készek mindenüket odaadni az Isteni kollektívának, tökéletes energiaforrásként szolgálnak.

A szegénynek lesznek az elsők, mivel ők biztosítják a leghatásosabb energiát, ellenállás nélkül. A biblia minden tanítása erre mutat rá: Isten felkészíti az energiaforrásait a kollektív tudata számára. Ti lennétek szolgálatkész fogaskerekek a JHVH-1 etetőgépben? “De nem jutok pokolra ha nem kerülök be a mennybe?” Szerencsére a bizonyítékok azt mutatják, hogy a pokol nem más mint egy fenyegetés, amit a biblia Istene arra használt, hogy magához vonzza a könnyen megfélemlíthető, önbizalom-hiányos és függő embereket.

Isten nem akar öntudatos és önbizalommal teli egyéniségeket mennyei mátrixába. Lucifer képes volt meglátni a hibát Isten követésében, és otthagyta azokat az álnok terveket, amiket Isten a Földnek szánt. Nem Isten “taszította” le, hanem saját elhatározásából ment el, ahogy minden önmagát tisztelő egyéniség tenné a zsarnokság esetében. Ha Istennek lett volna ereje Lucifert a Pokolba taszítani vagy elpusztítani, megtette volna amikor volt rá lehetősége, és nem engedte volna hogy Lucifer (állítólag) Isten kiválasztottait kínozza a történelem folyamán.

A tény hogy Lucifer képes felborítani a JHVH-1 Kollektív Új Világrendjét, azt mutatja, hogy Istennek nincs elég ereje rabságba vetni őt, sem más önfejű egyéneket. Lucifer nem félt a pokol tüzével való üres fenyegetésektől és a kárhozattól, NEKÜNK SEM KÉNE! Nem, barátaim, a biblia Istene NEM a világmindenség teremtője, csak azt szeretné ha ezt elhinnénk. Szeretné ha azt gondolnánk ő csalhatatlan, ezért nem kérdőjeleznénk meg a tetteit. Teremtett egy “mennyországot” azoknak akik vakon alávetik magukat a manipulációinak, és így tovább szívhatja az energiájukat, tápláléknak használva őket az örökkévalóságig.

Ha azt hiszitek, Isten az emberiség atyja, és tényleg fiaként szeret minket, tudnotok kéne azt is hogy egy igazán szerető és igazságos teremtő nem engedné meg hogy a gyermekei több büntetést kapjanak mit amit megérdemelnek. Bármilyen sérelem amit az ember elkövethet ebben a véges létben, megfizethető véges időben. Ennélfogva az örökös tűz tava amiben a bűnösök égnek és gyötrődnek, ellentmond az igazságos, kegyelmes és szerető teremtő képének. Ha hinni akarsz a pokolban, ismerd be hogy Isten nem igazságos és egyáltalán nem kegyelmes vagy szerető.

És ha ezt beismered, hogy tudnál élni azzal a tudattal hogy ezt a lényt fogod szolgálni ÖRÖKKÉ? Az igazság fénye és az ésszerűség azt mondja nekünk, hogy Istennek – aki ezt a “mennyországnak” nevezett energiamátrixot alkotta, nincs hatalma bárkit is egy tüzes tóba vetni. A biblia Istenének célja egy kollektíva létrehozása ugyanolyan életenergiákból, amit saját energiaalapjának erősítésére használhat, illetve ki akarja terjeszteni “Isten” egyedüli akaratát az egész univerzumra, mint a rákbetegség a testre. A végső eredmény az azonosság űrje lesz. Az azonosság végtelen kollektívája üresség. Gondolkozz el ezen egy percet. Diverzitás nélkül minden ugyanolyan.

Ugyanaz az azonosság, amiben a bibliában is szó van, azonosság, ami azelőtt létezett, mielőtt Isten létrehozott mindent. Ennélfogva Isten végső célja a MEGSEMMISÍTÉS! Ellen kell állnunk minden áron!

Forrás: http://luciferianliberationfront.org/borg.html

Kategória: Földönkívüliek | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s