Földönkívüli fajok

Rövid áttekintés az emberiség földönkívüli őrzőiről, felügyelőiről és manipulátorairól

(Forrás: http://luciferianliberationfront.org/aliens.html)

A képeket a fenti linken találjátok.

Idegenek. Némelyikük aranyosnak, ennivalónak látszik, míg másoktól szétszaggatja a félelem az ember szívét. Végre lehull a lepel az emberi faj jövőjéért küzdő felek rejtett terveiről és taktikáiról.

A világot lassan hozzászoktatják ahhoz a tudathoz, hogy az idegen lények valóban jelen vannak. Ötven éve az emberek inkább öngyilkosok lettek mintsem hogy szembenézzenek a Földet az űrből meglátogató idegenek lehetőségével. A Világok Harca című rádiójáték előrevetítette azt a hisztériát ami valójában történne egy hasonló esetben. Éppen ezért a hatalom elkezdte az idegen jelenlétet lassan “szenzációmentesíteni”, és egy fél évszázad alatt az idegenek szürke arcát divatcikké változtatta.

Pontosan kik ezek az idegen entitások és miért látogatják bolygónkat? Honnan jönnek? Hogy jutnak el ide? Mindenekfelett ők lennének az angyalok, vagy jó szándékú űrtestvéreink, akik segíteni akarnak a felemelkedésünkben? Esetleg ők lennének a Démonok vagy kozmikus farmerok, akik a vágóhíd felé terelgetnek minket?

Mielőtt megvizsgálnánk az egyes idegen csoportokat, emlékezzünk hogy az általánosításaink nem feltétlenül érvényesek egy idegen faj minden egyedére, kivéve, ha a fajnak kollektív tudata van (a vizsgált fajok legtöbbje ebbe a kivételbe tartozik). Ésszerűtlen lenne sztereotipizálni egy egész, egyénekből álló faj szándékait, mint ahogy ésszerűtlen minden emberi lényt “bűnösnek” nevezni, vagy azt sugallni hogy egy az emberek bizonyos fajú vagy bizonyos bőrszínű csoportja lusta vagy gonosz lenne. A kollektív tudat hiánya esetén a legjobb, ha a “cselekedeteik által megismerjük őket” elvét alkalmazzuk, mikor egy egyéni lény tetteit bíráljuk.

A cselekedetek bírálatához először is meg kell határoznunk egy irányadó mértéket, amihez a “jó” és a “rossz” fogalmát viszonyíthatjuk. Luciferiánusként és emberi lényként, az irányadó mértékünk az “élet, szabadság, és az egyén boldogsága.” Az én értékét a kollektíva, a csoport értéke fölé helyezzük. Ezt az elvet használva tudni fogjuk ha egy entitás tettei jók (hozzájárulnak az egyén szabadságához és boldogságához) vagy rosszak (nem veszik figyelembe az egyént, a közösség vagy az “Egy” (pl. Isten) akaratának vetik alá). Ezt az irányadó mértéket bővebben “A tárgyilagosság és szabadgondolkodás rövid áttekintése” című cikkben fejtjük ki.

Az Elohim

Másnéven: Anunnakik, Védák, Anakim, Nefilim, Jehovah, Isten Fiai

Ez az idegen faj első látogatását a Földre évmilliókkal ezelőtt tette. A saját naprendszerünkből származó bolygóról jöttek (más néven a 12. bolygó), ami néhány ezer év alatt kerüli meg a Napot. Genetikailag módosították a DNS-üket, hogy megállítsák az öregedési folyamatot, és “halhatatlannak” tűnjenek.

Összevegyítették a génjeiket az előemberrel hogy egy rabszolgafajt hozzanak létre, ami segít nekik a bolygón folyó bányászatban. A faj néhány tagja megpróbált segíteni az embereknek, nekik adta a szaporodás képességét, és megpróbálta eltávolítani az öregedésért felelős gént a DNS-ükből. Az emberiség ezen segítői fellázadtak az Elohim vezetőinek tervei ellen, akik rabszolgasorban akarták tartani az embereket. Ennek eredményeként – azokkal együtt akik megpróbálták felszabadítani az emberiséget a manipulátorok zsarnoksága alól – “GONOSZNAK” bélyegezték őket. Az egyik idegen faj amiben a szabadságunkért vívott csatában megbízhatunk, ezek a lázadó “Isten Fiai (Mózes 1, 6:4) illetve az Északiak, akik kitörtek a kollektív uralma alól és megvilágították az ésszerű önérdekkövetés útját az ember számára.

Az eredeti Elohim genetikai és társadalmi eszközökkel próbálta alárendeltségben tartani az embereket. Miután rájöttek hogy az ember fenyegetést jelenthet a terveikre nézve Bábel tornyánál, az Elohim néhány tagja városokat épített, amiknek a lakói követték őket (rabszolgák). Ábrahám szövetsége a bibliában az “Úrral” (Mózes 1, 12:1-3, 17:7-8) egy példa arra, hogyan választottak az Elohim embereket, és egyeztek bele, hogy az ő isteneik lesznek. Az Anunnakik számos más vallási rendszert is alapítottak, hogy megosztottságban tartják az embereket, és így ne tudjanak együtt dolgozni saját javulásuk érdekében. Például Gábriel, az “angyal” megalapította a zsidó vallást, aztán megfordult, és megalapította a rivális vallást, az iszlámot. A hinduk, görögök, sumerok, amerikai indiánok isteneit is az Elohim alapította.

Az Elohim a Galaktikus Konföderáció tagja, vagyis olyan hasonlóan orientált idegenek csoportjába tartoznak, akiknek küldetése hogy minden fajt alávessenek a kollektív akaratának, vagyis “Az Egy”-nek. Végső céljuk az altruista engedelmesség az Egy szabályainak. A biblia olyan időről beszél, amikor az egész világ az Egy akaratától fog függni (“minden térd meghajlik előttem” – Rómaiakhoz írt levél 14:11, Ézsaiás 45:23). Az Anunnakik írásai alapján a kérdés nélküli szigorú engedelmesség a “becsületesség” fémjele. Ahogy azt az oldalon látni fogjátok, az Elohim akarata nem támogatja az emberi faj jólétét, ezért agresszíven ellen kell állni neki, ha túl akarjuk élni.

A Gyíkemberek

Különböző helyekről származnak, beleértve az űr Alfa Draconis nevű régióját. A reptiliánok fajtái között vannak azok amelyek a mi rezgésszintünkön kívül helyezkednek el (a 4. dimenzióban), és a fejlett Földi gyíkokat is, amik megmenekültek a kataklizmától, ami kipusztította a dinoszauruszokat.

Földönkívüli Gyíkok

A Drakonidák faja földönkívüli gyíkokból áll, akik az Alfa Draconis csillagrendszerből származnak. Általában véve a drakonidák intergalaktikus megszállók, mivel kifigyelik és beleavatkoznak más életformák társadalmába. A háttérből szeretik manipulálni a társadalmat, és csak akkor fognak nyíltan támadni és hódítani, amikor a prédájuk technológiai fejlődése fenyegetést jelent számukra. Nagyon valószínű, hogy néhány Drakonida együtt dolgozik az Interdimenzionális Reptiliánokkal, mint szövetséges. Mindkét fajta idegen entitás képes felhasználni a pszichikus energiákat, amiket az emberi agy bocsát ki erősen érzelmi hatások esetén. A 3. és 4. dimenziós reptiliánok az ember félelméből és pánikjából táplálkoznak. Ezenkívül képesek összezavarni az embereket azzal, hogy kivetítenek egy mentális képet, s így emberként jelennek meg (mint a fekete ruhások), vagy elködösíthetik bárkinek az emlékeit akik találkoznak velük.

Mikor a Drakonidák látják hogy az általuk megszállt civilizáció közelít ahhoz a technológiai fejlettséghez ami felfedheti a gyíkok rejtett tevékenységét, nyílt támadásba kezdenek kisbolygónak vagy meteornak álcázott hajóikkal. (Megjegyzés: Néhányan feltételezik, hogy a reptilián anyahajó közvetlenül üstökösök mögött halad, amik nagyjából a tervezett irányba tartanak, és az üstökös gravitációs erejét is kihasználják az űrhajó mozgatására. Az üstökös magja véd a csillagközi törmelékkel szemben, és megakadályozza, hogy bárki felismerje, mennyire fejlett a hajójuk. A Mennyország Kapuja kultusz félreértelmezte az idegen propagandát amit médiumok közvetítettek, és azt hitte, a Hale-Bopp üstökös volt az inváziós flotta. Részletekért lásd a “Jézus, a Borg” című írást.

Az inváziók között a gyíkpopuláció nagy része hibernált állapotban él az anyahajón. Egy kis csoport felügyeli a hajó mindennapi műveleteit és kezeli a hibernációs kamrákat, míg az inváziós parancsra várnak. A bolygó felszínén élő gyíkok biztosítják hogy jelenlétük ne tudódjon ki, különböző életformákat rabolnak el, és megfigyelik a felszín lakóinak technikai fejlődését. Ha olyan fajt találnak aminek jellegzetességeit manipulálni akarják, reptilián-DNS-t ültetnek beléjük, ezzel megkezdve egy keresztezési programot. Néhány szürke és Északi fajtát ezzel a módszerrel igáztak le és asszimiláltak.

Földalatti bázisaikról készülnek elő az anyahajó érkezésére, úgy, hogy ember-gyík félvérek hálózatát hozzák létre a felszíni kultúrában, különböző szinteken: Katonai ipari létesítményekben, kormánytestületekben, vallásokban, UFO/paranormális csoportokban, papi rendekben, stb. Ezek a hibridek, akik közül nem mindegyik van tudatában a reptilián genetikus elmeprogramozásnak, gyík-ügynökökként szolgálnak, előkészítve a terepet egy reptiliánok által vezetett invázióhoz. Mielőtt megközelítenék a bolygót, a hatalmas reptilián sereg felébred a hibernációból, és felkészül a harcra. Mikor kezdetét veszi az invázió, fentről és a föld alól is támadnak. Furcsa vadászhajók, gyíkpilótákkal, szürkék és ember-gyík ügynökök leereszkednek a felhőkből, míg mások felemelkednek a földalatti barlangokból és városokból, lerohanva a felszíni kultúrákat teljesen váratlan módon.

A reptilián fajok, mint a minden kollektív tudattal rendelkező faj, telepatikusan kommunikálnak. Fejlett telepatikus képességeik által képesek felhasználni más fajok agya által kibocsátott energiákat.

A Drakonida fajok közül legalább egy birtokol bőrszárnyakat, amit az elraboltak csuklyának vagy kapucninak véltek. Ez a faj körülbelül 2,5 méter magas, a föld alatt él, és éjszaka jön elő. “Molyembereknek” nevezték el őket, és ez a forrása az angyalokról, démonokról, vámpírokról, vízköpőkről, valkűrökről és más szárnyas lényekről szóló mítoszoknak.

A különböző földönkívüli reptilián fajoknak különböző terveik vannak, de a legtöbbjük az idegen fajokon való uralkodásra és bolygójuk erőforrásainak kiaknázására koncentrál. Rosszindulatuk és mások személyes jogainak nyilvános semmibe vétele az emberiség halálos ellenségévé teszi őket.

Interdimenzionális Reptiliánok

Ezek a lények a fizikai síkunkon vagy dimenziónkon kívül élnek. Olyan anyagból állnak, aminek a rezgési frekvenciája nincs szinkronban az általunk érzékelhető világgal. Feltehetőleg ez a megváltozott rezgési frekvencia (amit néha al-űrnek hínak), egy asztrálsík, ahol az energiadémonok élnek, illetve ahová az energia távozik a lélekmátrixunkból fizikai testünk halála után. További bizonyítékok hiányában csupán beszámolunk ezekről az elméletekről, és nem találgatunk helyt állóságukat illetően.

Az interdimenzionális gyíkok képesek megváltoztatni a frekvenciát ami elválasztja a mi dimenziónkat az övéktől (4. dimenzió), olyan helyeken, ahol nukleáris teszteket hajtottak végre, a téridő szerkezetében létrejött változások miatt. Néhány csoportjuk képes szabadon belépni a dimenziónkba és kilépni onnan, olyan átjárókon, amiket ők hoznak létre. Néhány ilyen portál megsérült az elektromágneses impulzusoktól, amik a nukleáris fegyverek teszteléséből származnak. Az interdimenzionális gyíkemberek és járműveiknek megjelenése nukleáris fegyverek tesztelési helyének közelében is ezt az elképzelést támogatja. Lehetséges továbbá, hogy a földönkívüli gyíkok a 4. dimenzió rezgési áramát használják közlekedésre. Más interdimenzionális lények nem tudnak ilyen könnyen belépni a világunkba, és ezért 3. dimenziós közvetítőkre van szükségük hogy változásokat hozzanak létre a mi dimenziónkban.

Az interdimenzionális lények legnagyobb fenyegetése abban rejlik, hogy az érzelmi reakciókból származó energiák jelentik számukra a táplálékot, illetve hogy képesek befolyásolni az emberi tudatot. Olyan eszközökkel mint a vallás, nacionalizmus, rasszizmus, és más érzelmileg felfokozott állapotokkal képesek olyan állapotba hozni az embert, mint a stressz, harag, bűntudat, és mindenekfelett a FÉLELEM. Ezzel veszik rá az embereket a vérontásra, amivel egy ördögi kört indítanak be: a tragikus következmények még erősebb emberi érzelmeket generálnak. Az értelmetlen iskolai, postai és más helyen történő lövöldözések növekvő száma a reptilianidák éhségének közvetlen eredménye. A vallásos áhítat, globális konfliktusok, népirtás, droghasználat, szexuális perverziók és általában véve az erőszak mind biztosítják a szükséges energiát ezeknek a “pszichikus vámpíroknak”, vagy “energiapiócáknak”. Ideje bezárnunk a büfét.

Földi Gyíkok

65 millió évvel ezelőtt egy aszteroida a Földnek ütközött, ami kipusztította a dinoszauruszok nagy részét. Volt azonban néhány faj, amelyik megmenekült, földalatti barlangokban és labirintusokban vészelve át a katasztrófát. Az alább látható kép azt mutatja, hogy nézne ki egy ilyen fejlett hüllő manapság. Ezt a képet a modern tudomány elmélete alapján készítették. Ez a teremtény feltűnően hasonlít azokra a lényekre, amiket az Új-Mexikói földalatti bázisokon láttak, és más földalatti létesítményekben szerte a világon.

A velociraptor akkor kapott nagyobb figyelmet, mikor a Jurassic Park trilógia megjelent. Ez a dinoszaurusz képes volt ultraszonikus úton kommunikálni, és lehet hogy birtokában volt valamiféle “telepatikus” képességnek is. Ha a dörzsölt velociraptor 65 millió éven keresztül fejlődött a föld alatt, az lenne ésszerű, ha az emberi legendák tartalmaznának utalásokat sárkányemberekre vagy kígyóemberekre vonatkozóan. A földi reptiliánok szerepe a kozmikus összeesküvésben jelenleg vita tárgya.

A Szürkék

A leggyakrabban a “Szürkék” fajtájába tartozó idegenekkel lehet találkozni. Nevüket szürkés színű bőrükről kapták. Több különböző Szürke faj létezik, ami valamilyen formában érintkezett az emberiséggel a történelem során. Az egyes Szürke fajok hasonló tulajdonságokat osztanak meg. Rendelkeznek egy genetikus/technológiai telepatikus kollektív tudattal, és képtelenek érzéseket produkálni.

Zeta Reticuli Szürkék

Ezek a Szürkék a Zeta Reticulanról származnak, egy, az Orionhoz közeli csillagrendszerből. Átlagos magasságuk 3-4 láb (90-120 cm) között van. Míg az emberek a főemlősökből fejlődtek ki, addig a Szürkék valószínűleg valamilyen cetféle vagy delfinszerű életformából. Mint ahogy az ember génjeit megváltoztatták az Anunnakik hogy rabszolgáknak használják őket, a Szürkéket is megváltoztatták és fejlettebbé tették, hogy megfeleljenek az “Isteneik” céljainak, akiket mi “Mestereknek” fogunk hívni. A Szürkék nem voltak annyira szerencsések mint az emberiség, mert nem volt lázadás ami felszabadíthatta volna őket a Mesterek kollektív tudatának hatalma alól, mint minket, embereket.

A Mesterek összekeverték a DNS-üket a Zeta Reticulan fejlődő cetféléinek génjeivel, és “öszvéreket” alkottak, akik képtelenek a szaporodásra (mint Ádám és Éva az Édenkertben). Ezenkívül a Szürkék emésztőrendszerét is megváltoztatták, hogy még hatékonyabb szolgák legyenek. A Mesterek beavatkozásának eredményeként a Szürkéknek nincs működő szaporodószervük, sem működő emésztőrendszerük. A bőrükön keresztül szívják fel a tápanyagokat, és a bőrükön keresztül választják ki a salakanyagokat. Ez a genetikai módosítás hasznára van a Mestereknek, mivel így sokkal kevesebb hely szükséges a táplálékraktározáshoz és a salakanyag feldolgozásához, és ettől olyan jó rabszolgák a Szürkék, akiket arra terveztek, hogy az űrhajón csak egy korlátozott területen dolgozhassanak. A Szürkék számára szükséges tápanyagok magas koncentrációban vannak jelen a nyálkahártyákban, ezért csonkítják meg bizonyos állatokat (és embereket, bár ez kevésbé köztudott). “Evéskor” egy tartályba ereszkednek, amik tele vannak emberi és állati testrészekből származó váladékokkal.

A szaporodáshoz klónozni kell a szürkéket. Az ismételt klónozástól a DNS elkezd romlani, ezért a túléléshez új génállományokat kell a sajátjukba ültetniük. Amíg nem képesek egy olyan hibrid Szürke életformát létrehozni, ami rendelkezik reproduktív képességekkel, fajuk fenntartása érdekében továbbra is más DNS-forrásokra lesz szükségük. A Szürkék embereket rabolnak el, és kísérleteket végeznek a szaporodórendszerükön, annak érdekében, hogy egy szaporodóképes Szürke fajtát alkossanak.

Rabszolgasorba vetésük óta a Szürkék ki vannak szolgáltatva a náluk technológiailag fejlettebb fajok szeszélyeinek. Az egyik ilyen faj a Draconida reptiliánok. Ezek a gyíkok évszázadokkal ezelőtt hajtották uralmuk alá a Zeta Reticuli Szürkéket, és rabszolgasorba kényszerítették őket. A reptilianidák egy robotszerű fajt alkottak a Szürkék klónjaiból, kihasználva a Szürkék telepatikus képességét. A Szürkék agyába telepatikus erősítőket ültettek, és így rá tudták kapcsolni az elméjüket egy mesterséges központi számítógépre. Ezáltal megszületett egy mesterségesen irányítható “kollektív tudat”, aminek segítségével a Mesterek megfigyelhetik és irányíthatják a Szürkéket. A szürkék fő agya a naprendszerünkben található, ez volt az amit az orosz Phobos szonda felfedezett 1989-ben, ezért pusztította el a szondát a Szürkék védelmi rendszere.

A Zeta Reticuli Szürkék telepatikusan kommunikálnak az emberi közvetítőkkel, olyan ellentmondásos híreket terjesztve, amivel megtévesztik a jóhiszemű emberiséget, hogy fogadja el őket “megmentőjükként”. Ők a Mestereik ügynökei, vallásos “víziókkal” verik át az embereket (mint Fatimában), továbbá próféciákkal és csodákkal, hogy elnyerjék a bizalmunkat. Mikor a gyíkok anyahajója megérkezik a Zeta Reticulanról, a Szürkék ANGYALOKKÉNT fognak megjelenni, magukkal invitálva azokat, akik szeretnének megmenekülni a föld pusztulásától, fel a felhők közé, ahol találkoznak majd “mesterükkel”, JÉZUSSAL. Egy ÚJ KORT (New Age) ígérnek, ahol béke és harmónia lesz, és az egész emberiség rá lesz kapcsolódva az EGYRE. Valójában a céljuk az emberi egyéniség és kiszámíthatatlanság eltüntetése. Mivel nincsenek érzelmeik, az emberek kiszámíthatatlanságát számukra hatalmas fenyegetésnek tekintik. Az emberi egyéniség beolvasztása AZ EGY kollektívájába egy olyan dolog, aminek ellen kell állnunk ha szabadok akarunk maradni.

Belletrax Szürkék

Ezek a kis idegenek a főszereplői a tündérekről, törpékről, elfekről, koboldokról és más “kis emberekről” szóló meséknek. Ugyanolyan genetikai gyökerekkel rendelkeznek mint a Zeta Reticuli Szürkék, de nem sokat tudunk a fajukról. Olyan technológiai képességgel rendelkeznek, amivel meg tudják változtatni a tér szerkezetét, és így képesek szilárd anyagon is áthatolni, illetve megváltoztatni a tárgyak relatív méretét. Általában 6-18 hüvelyk (15-45 cm) magasságúak.

Orion Szürkék

Ez a Szürke faj 7-8 láb (210-240 cm) magas (nagyjából mint a Nefilimek). Az orruk fejlettebb mint más Szürke fajoké. Megfigyelések alapján ők a “főnökeik” az alacsonyabb, robotikus Szürkéknek. Néhány eltérített ember érzelmi reakciókat fedezett fel náluk (rokonszenv, reszketés, undor, stb.). Az Orion Szürkék különböző reptilián fajjal is együtt dolgoznak. Mint minden esetben, egy faj egyedei nem biztos hogy az egész faj szándékát tükrözik. Bizonyítékok alapján feltételezhető, hogy az Orion Szürkék néhány tagja talán együtt érez az emberiség helyzetével, és talán felajánl némi technológiai támogatást a közelgő idegen konfrontációban.

Az Északiak

Több emberszerű faj létezik ami kapcsolatban áll az emberiséggel. Ezek között vannak az Anunnakik, Fiastyúkbeliek, Vénusziak, Vegaiak, Lantbeliek, Orioniak, Sziriusziak, Arcturusiak, és mások. A mi fajunk a fenti fajok közül sokkal közös genetikai múlttal rendelkezik.

Számos mentális, vagy “spirituális” kapcsolat létesült már az emberiség eme feltételezett barátaival. Néhányuk azt állítja, a Galaktikus Föderáció tagjai, aminek célja az élet védelme és segítségnyújtás a következő korszakba való átlépéshez. Ha ők tényleg a galaktikus rendőrök ahogy állítják, tetteik által meg fogjuk ismerni őket. Ha pedig csak az inváziós erők egy másik trükkje, mi ennek is tudatában leszünk, és felkészülünk erre a lehetőségre is. Elődeink olyan északi emberekről meséltek (a skandinávok őseiről), akik megmenekültek az Elohim haragjától a Vízözön idején: elhagyták a bolygót egy csoport Nefilimmel. Ezek az Északiak lehetnek a legnagyobb szövetségeseink a közelgő reptilián invázióval szemben. Az idő majd megmondja.

Eme idegen fajok indítékainak vizsgálatakor azon az alapon kell bírálnunk a cselekedeteiket, miszerint támogatják egyéni jogainkat és az élet, szabadság és boldogság keresését; vagy minket is az egység uralma alá akarnak hajtani. Ne hagyjuk hogy az Intergalaktikus Föderációbeli tagság elkápráztasson minket, és elvonja a figyelmünket a számunkra legjobb lehetőségektől. A tárgyilagosságnak standardnak kell lennie. Az altruizmusnak és az áldozatkészségnek nem szabad az ésszerű önérdekkövetés helyéb lépniük. Ismételten: az EGYSÉG csábítása a zsarnokok eszköze, amivel megpróbálják elnyomni a kevés, ésszerűen gondolkodó ember kérdéseit. Pont ezért parancsolja a biblia, hogy ne kérdőjelezzük meg Istent. A “spirituálisan érdekelt” idegeneknél közös jellemző az egyéniség és a gondolkodás hiánya (“Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.” – Példabeszédek 3:5). Ha bármikor bárki megkörnyékez minket azzal, hogy szeretné ha csatlakoznánk a kollektívájához, emlékeznünk kell, hogy a kollektíva végső célja egy üres, egyhangú egység megteremtése, ahol az egyetlen akarat a kollektív EGY-é, és a vezető elit ennek az akaratnak a közvetítője. Kérdőjelezzétek meg a hatalmat. Az ellenállás NEM hasztalan.

Kategória: Földönkívüliek | Közvetlen link a könyvjelzőhöz.

Vélemény, hozzászólás?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s