Szertartás a Fehér Faj megmentéséért (2017. március 20-21.)

https://spiritsoferidu.files.wordpress.com/2017/03/fehc3a9r-szertartc3a1s-2017.pdf

Kategória: Uncategorized

Materializmus

A materializmussal kapcsolatos gondolkodás körüli konfliktus kétpólusú: vagy csak az létezik amit látok, vagy ez csak egy erkölcstelen őrület.

Az ellenség vallásoknak álcázott programjai azt hirdetik számunkra, hogy a materializmust le kell győzni, és minél kevesebb van belőle, annál jobb. „Ne légy olyan, mint a gazdagok!” Ezt csak azért csinálják, hogy elültessék a tömegek elméjében a szegénységet. Ettől azok gyengévé válnak. Hagyják kihasználni magukat, nem tiltakoznak, nem lázonganak egy olyan társadalomban, amelyben szinte semmijük nincs, és állatokként élnek. A gazdáik eközben márványpalotákban élnek, és aranytálcáról esznek. A tudat alatti programozás előkészíti mindezt.

Emellett lefekteti annak az elképzelésnek az alapjait, hogy a spirituális és materiális dolgok teljesen különállóak. Az anyagi világ és a test gonosz, ezért le kell győzni, hogy a fizikai halál után az ember elérje a megváltást és a paradicsomi élvezeteket. S mindezért cserébe a „vallásként” beállított ideológiára támaszkodó hatalmi rendszer csupán teljes engedelmességet vár. Mintha répát lógatnának a szamár elé.

Ezáltal eltüntethetik a valódi spirituális tudást – kulturális központokat, vezetőket pusztítanak el, aztán bevezetik saját programjukat, ami az eredeti, általuk megtámadott és eltávolítani kívánt kultúra hamisított, elferdített változata. Ennek lényege, hogy megváltoztatják a jelentést az eredeti szimbolizmus mögött, szó szerintivé változtatják, s erre építik fel azt a pszichológiai mintát, amit be akarnak vezetni.

Tudják, hogy milyen hatással van ez az áldozatok tudatára. Ebben a társadalomban az idő előrehaladtával az emberek a tudatosság egyre alacsonyabb szintjeire kerülnek. Az ilyen lényeket könnyű irányítani, könnyű rabszolgasorba taszítani, ahogy az ellenség akarja. Az idők változásával a pszichológiai minta dinamikáját is változtatják, ami a felszínen mindig újfajta jelleget kölcsönöz neki, azonban tudat alatt ugyanaz a minta mozgatja.

Ennek eredményeként materialista ideológiák ütik fel a fejüket, az ateizmus válik normává, majd természetes módon a következő lépés a materializmus saját életre kelt ideológiává változik. A spiritualitás csak humbug, csak fizikai dolgok léteznek. Ez a gondolkodás pedig ugródeszka a kommunizmusba, amelyben a múlt minden nyomát eltüntetik, az ember szó szerint csak egy gój, egy lélek nélküli, szenvedő állat. A kommunista (vagy legyen bármi is a neve manapság) állam válik Istenné, és ezt a zsidók irányítják a legfelső szinten. Csak vessetek egy pillantást például Észak-Koreára, ahol a vallásos áhítatot az ateista rabszolgaállam imádatává változtatták. Ez egy Jehova által felfalt világ.

Erről itt olvashattok többet:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/170

Egy pillanatra hagyjuk magunk mögött a spirituálisan üres és pszichológiailag összezavart társadalom gondolatát.

A minden teremtés mögött álló valóság fényből és hangból épül fel, s ezek különböző szinteken jelennek meg. Minden anyag spirituális energiából áll, ami a fény és hang különböző frekvenciáin rezeg, így a lelket és az anyagot nem lehet elválasztani. Minden csak fény és hang, amik különböző tudatokká állnak össze különböző szinteken.

A probléma, hogy a társadalmunk – az ellenség hatására – elvesztette az igazságot, és az életben úgyszólván a lovat a kocsi mögé kötötte. Éjt nappallá téve dolgoznak egy rabszolga-társadalomban, hogy a zsidók asztaláról kapjanak egy kis morzsát. Nem látják az igazságot, nem látják, hogy spirituális fényből vannak, és ezt a fényt naponta táplálniuk, ápolniuk kell, ahogy a testet a tápanyagokkal egy alsóbb szinten.

Ha így teszünk, elkezdünk felfelé mászni a metafizikai létrán, saját Logoszunk, saját fényünk és tudatunk magasabb szintjei, oktávjai felé. Ezáltal jobb világot építhetünk, teljesebb életet önmagunk számára, és ténylegesen kiélvezhetjük. Képessé válunk megteremteni a legmagasabb minőségű életet.

Jelenleg, a zsidó „Mátrix” rendszerében ezt a belső késztetést a magasabb szintű meta-fejlődésre elnyomják a rabszolga-társadalom mókuskerekével. Emellett az ember pszichéje már így is számos beteges (karmikus) problémát tartalmaz, köszönhetően alacsonyabb szintre csúszásának. Mindez együttvéve megteremti a feltételeket a negatív mértéktelenség és hozzáállás számára, ami manapság normális, és nem utolsó sorban a zsidók kezében tartja a végkimenetel feletti befolyást.

Vannak lények, akiket a katolikus program nem mer valódi nevükön nevezni, csak „Ragyogóknak” hívja őket. Ők állították, hogy az ember lelkére leselkedő legnagyobb veszély az, hogy nem él abban az igazságban, hogy fényből való lény. Ha ezt elveszíti, lesüllyed a tudatosság legalacsonyabb szintjére, ahol mindenféle negatív hatás fogja kínozni, és hamvaik el fognak veszni az idő viharaiban.

Állításuk szerint az emberi lélek egy alacsonyabb szintre van zárva (vagyis „bukott”). A lélek megtisztításával a fény magasabb szintjeire emelkedik, amíg a tökéletesedés folyamatát be nem fejezi, és a lény teljessé válik. Ragyogóvá.

Ez a „megváltás” valódi jelentése, ez a „gyógyulás” és „tökéletesedés”, amit a Magnum Opusszal lehet elérni. Ezért gyógyítók ezeknek az iskoláknak az Istenei. Az általuk tanított Gyógyulás a fény tökéletesedése, illetve ennek igazsága. Ők tisztában voltak vele, hogy az öregség, a szenvedés és a halál oka a tökéletlen állapot volt. Az öregedést betegségként tartották számon.

A Magnum Opus megváltoztatja a rezgésszintedet, és kivezet az útvesztőből.

A jóga lényegét a Yagya-gyakorlatok adják: a tapas, a belső tűz felhevítésének gyakorlatai megtisztítják a lelket, és a fény magasabb szintjére emelik. A Yagya-gyakorlatok tulajdonképpen tűz-rituálék, és a belső rituálék szimbólumai. Ez a bűnhődés a „bűnök” miatt. Ez utóbbi kifejezés annak a szennyeződésnek a neve, amit ki kell tisztítani a lélekből a magasabb szint eléréséhez. Az őseink szó szerint vett tisztátalanságként említik. A keleti szövegek szerint a jóga célja, hogy megtisztítsa a testet a belső, spirituális tűzzel (tapa), és a Kumara-állapot felé vigye.

Látható, hogy ezeket a kifejezéseket és fogalmakat elferdítette az ellenség. Itt visszakanyarodhatunk a cikk elejéhez. Az ellenség azért változtatja meg a fogalmakat a kifejezések mögött, hogy elpusztítsa azokat, és kárhozatba taszítsa az emberiséget. A katharok spirituálisan magasan fejlett lények voltak, és ismertek voltak gazdag társadalmukról, művészetükről, szépségükről, tudásukról és becsületükről. A belső és külső fényt imádták, és az igaz Istent, Sátánt – többek között a latin Lucibel vagy Lucifer néven. Ők voltak a Grál misztériumainak, vagyis a Magnum Opusnak az őrzői:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/333

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/331

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/210

A katolikus egyház három évtizedet töltött háborúskodással, hogy kiirtsa őket. Milliókat öltek meg, és mikor a tűz kihunyt és a vér megszáradt (a katharok olyan jól és bátran harcoltak, hogy a 300.000 fős pápai seregnek évtizedekig tartott leigázni egy Texasnál kisebb területet), hazugságokkal hintették be a sírjukat. Úgy tettek, mintha a katharok csak eretnek keresztények lettek volna. Ezt azért tették, mert az egyháznak el kellett titkolnia a tényt, hogy a 13. századi Európában még mindig léteztek Pogány területek és kultúrák, valamint tisztában voltak vele, milyen vádakkal illették a katharok Rómát. Felfedve a teljes igazságot, vagyis hogy a katolikus Róma ideológiája nem más, mint egy zsidók által kreált, korrupt hamisítványa az eredeti vallásnak, a manapság „Pogányok“ néven ismert népek vallásának. Ha az egyház ténylegesen megnevezi őket, örökre lelepleződnek.

A katharok azt állították, a Rómából eredő hamis zsidó program a kárhozatba juttatja az emberiséget, mert eltünteti a megváltáshoz szükséges valódi tudást, és a legalacsonyabb tudati szintre juttat mindenkit. Egy halott világgá változtatja a világot. Felismerték, hogy a zsidó Jehova a legbetegesebb gonoszságot megtestesítő szörnyeteg, ahogy népe, a zsidók, valamint az elzsidósított gójok is. Sok kathar inkább a tűzhalált választotta, mintsem hogy megtagadja az igazságot. Ők maguk vetették magukat a tűzbe, nem voltak hajlandóak meghajolni Júdea gonoszsága előtt. Nem akartak egy halott világ részévé válni.

A kereszténység zsidó megalkotása:

http://groups.yahoo.com/group/JoSNewsletter/message/233

Forrás:

http://web.archive.org/web/20151230084450/http://www.exposingcommunism.com/Death%20of%20communism%205%2003%2015.pdf

Kategória: A kommunizmus halála

Te „TE” vagy

A kirognómia és kiromancia (tenyérjóslás), valamint az asztrológia tanulmányozása által nyilvánvalóvá válik, hogy minden ember különálló, egyedi lény, és meghatározott személyiséget birtokol.

Az asztrológia segítségével gyakorlatilag mindent megtudhatunk egy adott illetőről, mert kezünkben van a lelkének térképe.

A tenyérjósláshoz elég, ha rápillantasz az egyén kezére. A kéz az agy tükre, maga az agy. Az agyadban lévő minden apró dolog meglátszik a kezeden. Ami az agyadban történik, a kezeden is megtörténik. A passzív (általában a bal) kezed tenyere megmutatja, milyen alappal indultál, míg az aktív (általában a jobb) tenyered a születésed óta bekövetkezett változásokat, fejlődést vagy degenerációt mutatja.

A Spirituális Sátánisták, akik dolgoznak a lelkük fejlődésén és az előttük álló akadályok leküzdésén, észrevehető különbséget fedezhetnek fel a tenyereik között. Ugyanez vonatkozik azokra is, akiket valamilyen trauma ért, vagy sok – jó vagy rossz – dolgot tapasztaltak meg életük során. Ha általánosságban gyenge az egészséged, a tenyereden lévő egészség-vonal vagy élet-vonal (vagy akár mindkettő) rosszat mutat. Ha az egészséged javítására irányuló munkákat végzel, a domináns tenyereden észre fogod venni a változást.

Ha nem csak a tenyeret, hanem a kéz egészét nézed, felfedezheted a tehetségedet, intelligenciádat, képességeidet, adottságaidat és hibáidat. Az ujjak hossza, hajlékonysága, a hüvelykujjak hossza és alakja, a körmök és az ujjbegyek jellegzetességei, a kéz egészének mérete, textúrája, keménysége mind lényed egészét tükrözik.

Egy asztrológus megemlítette nekem, hogy azok, akik azt hiszik, „felülemelkedhetnek” a születési horoszkópjukon és teljesen megváltoztathatják, azok tévednek, és ez az ostoba gondolkodásmód is megjelenik a horoszkópjukban. Ez azokra is vonatkozik, akik azt hiszik, teljesen más személlyé válhatnak minden egyes reinkarnáció alkalmával. A tényt, hogy a személyiséged te magad vagy, csak azok érthetik meg, akiknek nagyon erős az önismeretük.

Fejlődhetünk, legyőzhetjük a rossz szokásainkat, felvehetünk jó szokásokat, tanulhatunk új dolgokat, elsajátíthatunk új készségeket, de alapvető személyiségünket soha nem fogjuk tudni megváltoztatni. Aki azt hiszi, hogy ő mégis képes erre, az nem igazán érti önmagát, és/vagy nem igazán szereti önmagát.

Ahogy egyre többet tudsz meg önmagadról és pontosan kiismered saját énedet a hibáiddal együtt, megtanulod elfogadni, értékelni és becsülni magadat, méghozzá sokkal jobban, mint azt valaha is gondoltad volna. Mikor látod saját tehetségedet a tenyereden, magabiztosabbá válsz bennük, mert látni fogod, hogy az agyad úgy alakult ki, hogy megmutassa az erősségeidet.

A hibáidra is ez vonatkozik. Ha valakinek a Merkúr-dombja (a kisujj alatt lévő „párna” a tenyéren) alulfejlett, soha nem lesz jó az üzleti életben. Ha ez a helyzet áll fenn nálad is, akkor ahelyett, hogy megpróbálnál a legjobb üzletemberré válni, koncentrálj inkább arra, amiben jó vagy, amire tervezve lettél (és amire magadat tervezted). Kövesd a Dharmádat. Ha mondjuk a Jupiter-dombod (a mutatóujjad alatti rész) erős, használd ki a vezetői képességeidet. Használd ki az erősségeidet és tehetségedet, így ellensúlyozhatod azt, amiben hiányt szenvedsz.

Ez nem azt jelenti, hogy az ember nem válhat jobbá bizonyos dolgokban, de mikor elnyomja valódi egyéniségét hogy más emberré váljon, problémák alakulnak ki, például idegösszeomlást kap. Volt, aki öngyilkos lett, mert nem lehetett az, aki valójában volt. Az egyéniség kifejezéséhez szabadnak kell lenni.

Még az Isteneknek is vannak erősségeik és adottságaik. Ők sem jók mindenben, és ha többen is tehetségesek valamiben, akkor nem ugyanolyan mértékben. Egyikük lehet, hogy sokkal jobb a gyógyításban, míg a másikuk a tudományokban jeleskedik. A saját szerepét játszva mindenki tündököl. Ha mindenki a saját Dharmáját követi és a saját szerepét játssza, a civilizáció virágzik.

Ha azok közé tartozol, akik azt gondolják, egyszerűen új személyiségre tehetnek szert, előre szólok: nem tépheted ki magadból azt, aki vagy, hogy egy másik énnel helyettesítsd. TE „TE” VAGY. Erre építs.

Forrás: http://josministries.prophpbb.com/topic17482.html#p87392

Kategória: Életmód, Sátáni mágia

Átkok visszafordítása 2. rész: Erőteljes Védelmező Aura Kiépítése

Letöltés

Forrás: https://josministries.prophpbb.com/topic18431.html

Kategória: Uncategorized

Meditáció és a fizikai test

Sok embernek vannak téveszméik a meditációról általánosságban, csakúgy, mint az egészségről és a saját testükről. Nem vagyok orvos, de az érveim saját és mások tapasztalatain alapulnak.

Először is van egy rossz szokás, amit sokan elkövetnek a meditációval kapcsolatban: elhanyagolják a fizikai valóságot. Ebbe beletartozik a rossz étrend, az evés elhagyása, illetve a meditáción kívül minden mással kapcsolatban való érdektelenség. A fizikai test energiát használ fel meditáció közben, és ez szorosan összefügg minden tápanyaggal (pl. Szénhidrátokkal), amit a test felhasznál és lebont. A meditáció közben érzett eufória szintén kapcsolódik a fizikai testhez, mivel az asztrális és a fizikai világ szorosan kapcsolódik egymáshoz. Habár mindenkinek a saját testét és működését kell kiismernie, vannak általános, mindenkire vonatkozó dolgok, amiket fel lehet használni.

A helyzet az, hogy a fehérjék és más tápanyagok több mint valószínűleg homályos, nagyon nehezen megfigyelhető változásokat okoznak. Az élőlények két energiaforrásból táplálkoznak: a spirituális forrásból, ami a lélek; és a fizikai forrásból. Ezek összefonódása miatt az élőlények nem maradhatnak örökké életben egyik nélkül sem. A fizikai síkon ez azt eredményezi, hogy sokan az öregségbe halnak bele, illetve hamar megöregszenek. Magasabb szinten a magasabb szintű test is károsodhat, még akkor is, ha az asztráltest sokkal ellenállóbb a fizikainál.

Mikor valamelyik test esetében átlépjük annak korlátait, a másik testünkből próbálunk energiához jutni. Ha nincs tartalék energiánk, vagy folyamatosan csak tartalék energián üzemelünk, előbb-utóbb össze fogunk omlani. Ezért fontos mind a fizikai test, mind pedig a lélek karbantartása. Sok esetben mikor a fizikai test megbetegedés előtt áll, energiát von el a magasabb testtől, hogy megbirkózzon a betegséggel. Egyszerűen szólva ezért segíti az „érzelmi erő” az „érzelmi egészséget”. Ha a helyzet fordított, és a léleknek vannak problémái, segíthetünk rajta a fizikai testen végzett „javítással” (például egy jó ebéd elűzi a depressziót), de ez csak tüneti kezelés, a problémákat nem oldja meg.

Sokan nem veszik figyelembe a Joy of Satan weboldalán található figyelmeztetéseket, vagy olyan dolgokat csinálnak ami nagymértékben kiegyensúlyozatlanná teszi őket, esetleg lusták olvasni, vagy csak azt hiszik „ők jobban tudják”. Ez utóbbi elterjedt dolog 2016-ban, mivel a google mindenkiből szakértőt csinált a világ minden létező dolgával kapcsolatban. Nem tudtad, hogy a Föld lapos? Én rágugliztam! Ez HALÁLOS, és nagyon erősen javaslom, hogy vegyétek komolyan amit mondok. A „csak spiritualitás” eszméje csak a zsidók ökörsége, a keresztények mocska, a hinduk hülyesége. Minden olyan történet, ami olyanról szól, hogy a 12 éves jógi 6 trillió évig ült egy fa alatt és nem evett közben semmit, teljes mértékben hazugság. Ezt nem „kételkedésből” mondom. Az ilyen haszontalan, fizikailag önmegtagadó szemét sokak számára lehetségesnek tűnik, mert „minden lehetséges”. Talán ha leugrassz egy felhőkarcolóról, egy aranyozott bársonypárnákkal teli kukába zuhansz, és kutya bajod sem lesz! Mi ennek az esélye? 1 a 10000000000000000000-hoz? Aki olyan hülye hogy ilyeneket kipróbál, annak sok szerencsét!

A fizikai testet folyamatosan el kell látni üzemanyaggal, nem csak az alapvető működéshez, de a magasabb szintek meditáció általi eléréséhez is. Nem azt mondom, hogy többet kell enned, csak azt, hogy a szükséges tápanyagokat (vitaminokat, ásványi anyagokat, szénhidrátokat, rostokat és minden mást) muszáj bejuttatnod a szervezetedbe. Különösen fontos, hogy az idegrendszer megfelelő működéséhez szükséges anyagokat, pl. a B6 és B12 vitamint ne hagyd kiürülni a szervezetedből, különben – rendszeres meditáció mellett – komoly problémáid lesznek. Ha naponta meditálsz legalább mondjuk fél órát, az alapvetően szükséges mennyiség mellett egy kis pluszt is be kell vinned, onnantól a tested már tudja a dolgát.

A „vegán étrend spirituális” és hasonló, kukába való tanítások célja az, hogy MEGÖLJÖN. Ha csak azt nézzük, hogy a vegán étrend miatti tápanyaghiány kikészíti ezeknek a barmoknak az agyát, arról már nem is kell beszélnem, hogy mit tehet olyanokkal, akik komolyan meditálnak és felemelik a vriljüket. Ahogy mondtam, IGAZÍTSD a saját szükségleteidhez az itt leírtakat. Ha valaki túlsúlyos, nem kell megennie egy egész disznót a meditációhoz, és ha valaki csontsovány, nyilván sokkal többet kell ennie.

A meditáció a rendszer egyensúlyára hat. Mikor meditálsz, először MINDIG erősítsd meg, hogy a meditációk pozitív és egészséges módon erősítenek meg téged. Ha „hősködsz” a meditációkkal – például ha a korlátod 100% és te 250%-ig elmész csak hogy bebizonyíts valamit -, az működhet néhány hétig vagy hónapig, és a hátulütője, hogy még prímán is érezheted magad. Azonban mikor a nagy Dinamit 666 nevű „hős” összeomlik emiatt, az sok esetben nagyon fájdalmas lehet.

A problémák akkor kezdődnek, mikor kimeríted magad, ezért ISMERNED KELL a korlátaidat. Ha a meditációd végén nem érzel éhséget, vagy épp ellenkezőleg, hihetetlenül éhes vagy, akkor valami gond van, kivéve, ha ez számodra normális és a fizikai test tápláltságából ered. Tartsd meg az egyensúlyt. Gondoskodj róla, hogy a tested meg legyen töltve a szükséges tápanyagokkal. Egy jellemzően jó meditáció után emelkedettnek, könnyednek, kényelmesnek fogod érezni magad, nem pedig kiegyensúlyozatlannak. Ez nem minden esetben van így, de soha nem szabad meditáció után feszültnek, fáradtnak érezned magad. Ha szélsőséges reakcióid vannak, például hánysz, akkor baj van.

Akik már felébresztették a Kundalinijüket, vagy nagyon haladó meditátorok, azokra ugyanez vonatkozik. Soha ne hagyjátok „olaj nélkül működni a gépezetet”, mindig adjátok meg neki a szükséges dolgokat. A Kígyó extra energiát von el a testből is. Ezért van az, hogy sokan éreznek eufóriát, ami egyszer csak szűnni kezd. Ez vagy a lélek, vagy a test éhségérzetét jelzi.

Sokan kérdezték, hogy mennyi ideig szükséges meditálni naponta. Ennek nincs megszabott ideje! Nagyon veszélyes lehet, ha valaki mondjuk 5 órát meditál, vagy mondjuk követi a hinduk spirituális fejlődést „segítő” egyik tanácsát, és mantrázás közben 100.000-szer beleugrik egy kád vízbe (megj.: tényleg van ilyen!). Akik olyanokat állítanak, hogy pl. egész éjszaka meditálnak, általában hazudnak. Ez a legtöbb ember számára szükségtelen, a meditációban a minőség a fontos, nem a mennyiség. Egy hivatásos sportoló például sokkal többet képes edzeni, mint aki tegnap kezdett sportolni. Ha ez utóbbi fogja magát, és mondjuk 5 órán keresztül edz, valószínűleg összeesik, és a kórházban köt ki, valamilyen maradandó károsodással. Ha Istent vagy gangsztát játszol, azzal semmire nem fogsz menni, csak visszafordíthatatlan sérüléseket okozol magadnak.

A meditáció olyan, mint a súlyemelés, vagy bármilyen más dolog, és alaposan el kell sajátítani.

A súlyemelés példáján szemléltetve, akik természetesen erősek, azok mondjuk elsőre ki tudnak nyomni 50 kilót. Aki gyengébb, az csak 10-et. Ha az erősebb úgy hiszi, a második napon már 150 kilót is meg tud emelni, és beképzelt módon nekivág, súlyos sérülésnek, mondjuk izomszakadásnak néz elébe. Egy évvel később a korábban gyengébb, de fokozatosan és kitartóan haladó súlyemelő úgy emel meg 150 kilót, mint egy vekni kenyeret, míg a másik egész életére kiesett a versenyből a sérülése miatt.

Ahogy sokan tisztában vagytok vele, a test egésze, minden szervével együtt nagyjából 40 naponta teljesen újjáépül. Ez a 40 napos munkákhoz és 40 napos meditációs programokhoz kapcsolódik. Amikor a tested átesik egy ilyen folyamaton, nem táplálhatod csupán vízzel és almával. Ha mégis így teszel, akkor csak a tartalékaidat éled fel. Ha pedig a tartalékaidból élsz, azok előbb-utóbb elfogynak. Ez nem vicc. Ne hagyd, hogy ez megtörténjen.

Végül, de nem utolsósorban, akik pszichotróp gyógyszereket szednek, először mindenképp ellenőrizzék az étrendjüket, az életmódjukat, és a testi állapotukat. Egy túlzottan sovány, vagy elhízott ember számára normális dolog a depresszió, a kiegyensúlyozatlanság miatt. Az orvosok erre csak legyintenek és tüneti kezelést adnak, érintetlenül hagyva a depresszió okait. A probléma eredhet a lélekből is. Ha bármi hasonló, negatív kategóriába tartozol, először is haladj lassan és próbálj meg javítani a dolgokon. Az étrendeden, a testsúlyodon, aztán használj pozitív megerősítéseket. Ne erőltesd túl a tested, mintha valami gép lenne, ami mindent kibír, főleg, ha idősebb vagy. Adj neki időt, hogy alkalmazkodni tudjon a változásokhoz. Néha a változások kiválthatják az érzést, hogy vissza kéne térni a régi rutinhoz, vagy abba kéne hagyni a kezelést és a jobbá válást. Légy elhivatott, és lépj túl ezen az érzésen!

A pszichotróp gyógyszerek esetében, ha úgy döntesz, hogy ezek nem segítenek és meg akarsz válni tőlük, KIVÉTELESEN lassan tedd! Ne azt csináld, hogy ma egy egész tablettát veszel be, holnap felet, holnapután meg elhagyod! Ez ostobaság lenne. Sok helyen úgy írják fel az embernek az antidepresszánst, mint ahogy a kisgyereket tömik a narancslével. Nem ROSSZ és nem NEGATÍV dolog, ha néha ilyen segítségre van szükséged, főleg a mai világban, ami tele van sokféle szemétséggel, félelemmel, kegyetlenséggel.

Ha úgy gondolod, ezek rossz hatással vannak rád, felhasználhatod a tanácsomat, és LASSAN elhagyhatod őket, de csak ha azt látod, hogy ettől javul az állapotod. Ha csak egyféle tablettát szedsz, működhet, viszont ha többet, előbb kérd ki az orvosod tanácsát. Szó szerint az lehet a megoldás, ha egy 40 napos időszakban naponta eltávolítasz egy NAGYON kis (akár alig látható) darabot a tablettádból, egy tű segítségével. Ezt végezheted 40-50 napig, amíg a tablettát teljesen elhagyod. Ezt nagyon kiegyensúlyozott étrenddel és meditációs programmal kell támogatni (ne csinálj hirtelen túl sokat), illetve mindennel kapcsolatban stabilnak kell lenned.

Semmi „szélsőséges” vagy „hirtelen” dologra nincs itt szükség, csak kicsi, fokozatos lépésekre. Sok esetben a gyógyszerek új egyensúlyt alakítanak ki a rendszerben, ami függ a gyógyszertől, ezért csak lassan lehet megváltoztatni. Lehet, hogy ez az új egyensúly hetek, hónapok, vagy évek alatt alakult ki, ezért a teljes megváltoztatásához rengeteg időre lesz szükséged. EZ NEM BAJ. A spiritualitástól sem fog visszatartani, ha fokozatosan elhagyod, hogy MEGGYÓGYÍTSD magad. Az egészség a spiritualitás alapja. Az elképzelés lényege, hogy a tabletta egy ötvened részét, amit naponta eltávolítasz belőle, lassú és nem megterhelő meditációval pótolod.

Ismétlem, NEM vagyok orvos, és ez NEM orvosi tanács. Mindezt logikára és spirituális tudásra támaszkodva mondom.

Mindennek kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ne lendítsd ki magad az egyensúlyból és harmóniából. Szélsőséges esetekben, ha a gyógyszert egyik napról a másikra megvonják, a páciens belehalhat. Ugyanezt az irányvonalat kell követni a természetes táplálékkiegészítők esetében. Ha úgy döntesz, beszerzel néhányat – függetlenül attól hogy természetes vagy sem -, ne tuszkold le őket a torkodon rögtön az első napon. Adj neki időt, fokozatosan emelve az adagot. A fizikai test nem bírja a gyors és nagymértékű változásokat. Sokkal jobban bírja, ha odaadással, támogatással és figyelemmel fordulsz felé.

Tudom, hogy elég nagy „étrend-vita” tombol a fórumokon, és sok ember sokféle információt dobál ide-oda. Ami lényeges, hogy el kell kerülni a mesterséges és feldolgozott élelmiszereket. Ajánlott a mediterrán étrend, vagyis a hús és zöldség fogyasztása. Lásd el a szükséges tápanyagokkal a szervezetedet, és ha ez nehezen megy, használj természetes táplálékkiegészítőket.

Addig se feledd, hogy – amint a haladóbbak már tapasztalatból tudják – az ember végül megtalálja a saját ösvényét, elkezd stabilizálódni és fejlődni. Erre kell törekedni, és hagyni kell magadnak időt, hogy megtalálhasd a megfelelő utat.

– Hooded Cobra 666 Főpap

Forrás: https://josministries.prophpbb.com/topic17625.html

Kategória: Életmód

Mudrák

Az itt közzétett mudrák 100%-ig működnek, és pontosan azt teszik, ami a leírásukban szerepel. Sajnos ez sok mudra esetében nem így van, mert az ujjakban lévő nadik helyét és működését sok esetben elferdítették (az idegek az agy bizonyos idegpályáival, s ezáltal a testtel és a lélekkel is összekapcsolódnak). Normális esetben, ha a bioelektromosságod elég magas szinten van és nyitott vagy spirituálisan, érezni fogod a mudrákat.

Sok információ kering, de a legtöbbjük new age-es, szivárványos baromság, ami sehová sem vezet, hatalmat pedig egyáltalán nem lehet belőle nyerni. Például olyanokat is olvastam, hogy „tartsd így a kezed, ugorj be a fürdőkádadba százezerszer, és átalakulsz békává vagy fogtündérré” (igen, a keleti „varázslatok” instrukciói sokszor ennyire beteges mértékben el vannak ferdítve). Ezek nem csak veszélyesek, de értelmetlenek is.

A „rendkívül nehéz mudrákról” is sok hülyeséggel találkozhat az ember, például hogy ki kell ficamítanod az ujjaidat. Ez természetesen nem szükséges, ezeket vallási sarlatánok találták ki, hogy a beavatottakat retardált ostobaságokkal foglalják le. Ugyanilyen a spirituális „az én bankszámlámon több van mint a tiéden” típusú hülyeség, ami szintén jellemző a keleti korrupt spiritualitásra. Ezzel az ember a rabbinizmus utánzásán kívül semmi mást nem csinál, csak több milliószor elvégez valamit, aminek semmi hatása.

Amikor valaki 10 órát tölt azzal, hogy valamit a falra karcoljon, és ne jusson sehová spirituálisan, azzal egy ténylegesen gonosz dolog áldozatának szerepében tündököl. Ezt tette az ellenség a Kelet isteni vallásaival, amelyek mind Sátáni természetű voltak. Az összes közül a Buddhizmus járt a legrosszabbul. A Hinduizmusnak még mindig van egy kis ereje, de a nagy részét annak is elferdítették.

Makrokozmikus értelemben a mudrák azért hasznosak, mert a kezünkkel megérintünk dolgokat, a cselekvésünk meghosszabbításaként funkcionálnak sok értelemben. A mudrákkal a kezünk okkult felépítését használjuk ki, hasonlóan „Az életed a te kezedben van” mondás tartalmához. A tenyérjóslás is erre épül. A kezek nem csak pszichikus eszközként szolgálnak, de isteni tulajdonságokkal is bírnak: más lényekhez képest fejlettebb a kezünk, és sok fejlett képességünk ebből az előnyből származik. Ezért helyeznek rá akkora hangsúlyt az Istenek.

Ha valamelyik mudrától negatív érzéseid támadnak, ne használd. Ez annyit jelent, hogy számodra ez nem megfelelő mudra. Az alább közöltek helyes kéztartások, azonban a tapasztalat is fontos. Lehet, hogy akár centikkel odébb téve valamelyik ujjad, teljesen más, vagy erősebb hatást érsz el. Ez nem gond, mivel ezeknek a mudráknak – általánosságban szólva – nem kell pontosnak lenniük. Önmagukban nem sok hasznuk van, ha nincs elegendő mértékben erős bioelektromosságod, mert nem fogod érezni az energiaáramlásban bekövetkezett változásokat. Ahogy minden más esetében, ezek hasznossága is személyes erődtől függ.

Ha érdeklődsz a mudrák iránt, végezz saját kutatást. Azonban légy óvatos, nagyon sok a tévinformáció, és sok tudás még mindig el van rejtve – ehhez kérd az Istenek tanácsát.

A Sátáni Meditációk pdf-ben található, csakra-kinyitáshoz használt mudrákat lehet a hozzájuk tartozó csakrák megerősítéséhez használni.

__________________________________________________________________________

További mudrák alább találhatók. Ezek mind működőképesek, és a spirituálisan nyitott személyek valószínűleg azonnal érezni fogják a hatásaikat.

1. Imádkozó mudra:

Image

Ez a mudra kiegyensúlyozza az ida és pingala áramlatokat, és felhasználható arra, hogy energiát juttassunk a szusumnába. Egyszerűen szólva kiegyensúlyozza a lelket, és segít egyensúlyra találni. Természetesen a keresztények ezt is ellopták, akik ezt használva úgy tesznek, mintha kiegyensúlyozottak lennének a spirituális játékukban, és ez segíti is őket az „imádkozásban”, mert elcsendesíti a gyakorló elméjét. Ez a mudra is Sátáni eredetű a többihez hasonlóan, ezért kételkedés nélkül használhatod.

2. Ganésa-mudra

Image

Ez a mudra minden általános akadály legyőzésére használható. Ezzel feloldhatod a meditációidon lévő kötéseket és a lelkedben lévő elzáródásokat. Segíthet az is, ha nem „laza” szorítással végzed a mudrát, hanem meditáció közben folyamatosan „lazítod”, és közben a kötés feloldására vonatkozó megerősítést ismételgetsz. A folyamat közben teljesen lazítsd el a kezeidet, és képzeld el, hogy az akadály egyre kevesebb nyomást helyez rád, ahogy a kezeid is egyre kevesebb nyomást helyeznek egymásra.

3. Pran mudra

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d8/2f/3a/d82f3a23bb8a5d53c71b541a32406ebf.jpg

Ez a mudra nagyon hatásos a bioelektromosság megnövelésére. Ezt mindkét kézzel lehet végezni, így lehet elérni a maximális hatást. Ha csak egy kézzel végezzük, akkor az adott kézhez kapcsolódó Nadi bioelektromosságát növeli meg. A bal kéz esetében a nőies Ida nadiét, a jobb kéz esetében a férfias Pingala nadiét. Ez nagyon hasznos és hatásos a gyógyításhoz is, mivel ez a mudra a Napcsakrához és az általános bioelektromos keringéshez kapcsolódik.

4. „Ördögszarv-”, vagy Apána-mudra

Image

Ez a mudra segít a fizikai védelemben, olyan értelemben, hogy az embernek jobb ösztönei lesznek tőle és tudatosabbá válik a fizikai síkkel kapcsolatban, „állatiasabb” vonatkozásban. Ha valaki tudatos, akkor nem bukik el. Ez nagyban hozzájárul a belek alsó szakaszának és a gyökércsakra egészségéhez. Ezért használja ezt annyit az ellenség, mivel ez a fentiek értelmében védelmező jellegű. Ezen kívül nagyon jól használható az elme lenyugtatására és összpontosítására. Ez szaturnuszi védelem, és a világi, szaturnuszi önbizalom növelésére is használható. Mindez természetesen pozitív értelmű (földelés stb.). Annak ellenére, hogy a Szaturnuszhoz kapcsolódik, egy Sátáni mudra, Sátán „szarvait” jelképezi, amik a bioelektromosság fejbe való áramlásának szimbólumai.

5. Ököl-mudra

https://spiritsoferidu.files.wordpress.com/2017/02/1dc0e-stock-fist.jpg?w=846&h=634

Ez egy tényleges ököl segít a dolgok legyőzésében mind szó szerinti, mint spirituális értelemben bosszúállásra és erőnövelésre használható. A dolgok érzelmi korlátozására, átalakítására, vagy valamire irányítására (fekete mágia) alkalmazható.

6. Kubera-mudra, vagyis a Vagyon Mudrája

Image

Ez a gazdagság kéztartása, pénzvarázslatokhoz és a vagyonra irányuló munkákhoz használható. Habár nem szükséges, de segíthet. Főleg mindkét kézzel végezve van érezhető hatása.

7. Jóni-mudra

Image

A nőies mágiához illő mudra, segít kiegyensúlyozni a női elemek szempontjából kiegyensúlyozatlan lelket. A nőiesség növelésére, gyermekszülés segítésére, minden hozzá kapcsolódó dolog könnyítésére használható.

8. Shiva Linga-mudra

Image

Férfias mágiához alkalmazható. A férfias elemek kiegyensúlyozatlansága miatt lent maradó Kígyó energiájának felemelésére alkalmazható, illetve minden férfias mágiához és férfiassághoz kapcsolódó dologhoz.

9. Pajzs-mudra

Image

Ehhez nem találtam megfelelő nevet. A védelemhez, áldásokhoz, visszatartáshoz alkalmazható. Általánosságban is védelemre való.

10. Dhyani-mudra

Image

Ha az elméd túlzottan érzékeny, ez a mudra segíthet megszelídíteni. Transzba esés során is alkalmazható a folyamat megkönnyítésére.

11. Uttarabodhi-mudra

Image

Hasznos az energia felemelésére, ha az összegyűlt a test alsóbb részein. Ezt a Kundalini-jógában is használják, fej fölé nyújtott karral, és két kinyújtott ujjal. Ha kettővel kényelmetlen, használd egyetlen kinyújtott ujjal.

Forrás: https://josministries.prophpbb.com/post92420.html#p92420

Kategória: Meditációk, Spirituális Sátánizmus

Joy of Satan hanganyagok

Kedves Olvasók!

A Joy of Satan közzé tette az oldalain található cikkek audió-változatát az alábbi webcímen:

http://dawn666blacksun.angelfire.com/JoS_Audio.htm

Természetesen ezek a hanganyagok angol nyelvűek, de angolul tudó Testvéreink számára hasznos lehet például utazás közben hallgatni őket. Napi szinten terveznek új fájlokat feltölteni.

Nigel

 

Kategória: Uncategorized